Ekomuzeum „Zielony Cień” im. Marii Czerkawskiej

Ekomuzeum „Zielony Cień” im. Marii Czerkawskiej

W ramach projektu, którego celem była ochrona dziedzictwa Rudenki i okolic oraz wyeksponowanie tego dziedzictwa, powstało Ekomuzeum „Zielony Cień” im. Marii Czerkawskiej. Trasa szlaku Ekomuzeum o długości około 10 km łączy15 zabytków i ciekawych przyrodniczo miejsc. Jest oznakowana tablicami informacyjnymi, wyposażona w ławki. Jednym z elementów jest Izba Pamięci im. Marii Czerkawskiej. W zwiedzaniu Ekomuzeum pomaga wydany folder.