„Ekomuzeum – z okruchów tworzymy historię”

„Ekomuzeum – z okruchów tworzymy historię”

  • Projekt realizowany przezStowarzyszenie Agroturystyczne Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne

Dzięki zaangażowaniu grupy mieszkańców Dźwiniacza Dolnego powstało „Ekomuzeum – z okruchów tworzymy historię” – 13-to kilometrowy szlak, na którym wyeksponowano 12 obiektów pokazujących bogate dziedzictwo przyrodniczo – kulturowe wiosek: Dźwiniacz Dolny, Łodyna i Leszczowate. Na szlaku Ekomuzeum spotkamy: dwie dawne cerkwie, obecnie kościoły rzymsko-katolickie, powstały w 2003 roku rezerwat cisów „Cisy w Serednicy”, zapomniane pozostałości fortyfikacji ziemnych z początku XVII wieku, okazałe drzewa pomnikowe, stare, ponad stuletnie, urządzenia w czynnej jeszcze kopalni ropy naftowej oraz pamiątkowe słupy graniczne postawione w miejscu przebiegania granicy pomiędzy PRL a ZSRR do 1951 roku.