Ekomuzeum „W Krainie Bobrów”

Ekomuzeum „W Krainie Bobrów”

  • Projekt realizowany przezZespół Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych.

Na terenach wsi Uherce Mineralne i Orelec utworzono Ekomuzeum, które stało się elementem wzmacniającym szlak „Greenways Karpaty Wschodnie” przebiegający przez Bieszczady. W ramach projektu wyznaczono sieć szlaków turystycznych, tras spacerowych na terenie Kotliny Uherczańskiej obejmujących teren pasma Żukowa od Orelca do Uherzec. Umieszczono tablice informacyjne z mapami w poszczególnych miejscowościach i na szlakach. Powstały plansze edukacyjne pomocne w procesie edukacji dzieci i młodzieży oraz prezentacja multimedialna o ekomuzeum przygotowana przez uczniów uczestniczących w projekcie