Ekomuzeum „Hołe”

Ekomuzeum „Hołe”

  • Projekt realizowany przezStowarzyszenie Agroturystyczne Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne

Projekt był kontynuacją działań realizowanych w roku 2006 w ramach „DL V”.
W 2007 r. przedłużono szlak Ekomuzeum o następne 12 km, zamykając w ten sposób pętlę. Na szlaku zostały wyeksponowane nowe obiekty dziedzictwa przyrodniczo – kulturowego. Przedłużenie objęło 3 wioski : Brelików, Wańkową i Serednicę, w których zachowały się kompleksy o unikatowej wartości przyrodniczej, utworzono również bogate archiwum wraz z fotografiami obiektów byłych właścicieli majątków. Powstałe Ekomuzeum „Hołe”jest kolejną inicjatywą wzbogacającą szlak „Greenways Karpaty Wschodnie”.