„Edukacyjny Plac Zabaw”

„Edukacyjny Plac Zabaw”

  • Projekt realizowany przezZespół Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych

Przy świetlicy szkolnej ( na terenie której mieści się oddział przedszkolny 6-latków oraz Ośrodek Przedszkolny dla dzieci 3- 5 letnich) powstał edukacyjny plac zabaw wyposażony w zestaw bezpiecznych urządzeń .