„Czas dzwonkiem odmierzany – Jubileusz 50–lecia SP nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ustrzykach Dolnych”

„Czas dzwonkiem odmierzany – Jubileusz 50–lecia SP nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ustrzykach Dolnych”

Adresatami projektu byli uczniowie ZSP nr 1 (632 osoby), rodzice, absolwenci, nauczyciele i emerytowani nauczyciele oraz pracownicy szkoły i studenci (ok.250) jako uczestnicy uroczystości poświęconych Jubileuszowi 50-lecia. Zaproszeni goście ok. 20 osób (w tym 4 gości honorowych). Odbiorcami będą zwiedzający wystawę i ekspozycje związane z Jubileuszem zorganizowane na holu głównym w szkole: foldery , księgi pamiątkowe, listy uczniów i absolwentów (ok.800 osób). Osoby uczestniczące w geocachingu – międzynarodowej grze terenowej (ok.1000 osób). Czytelnicy okolicznościowych publikacji
W ramach realizacji projektu osiągnięto następujące rezultaty:
– Powstał Folder Jubileuszowy szkoły pt: „Czas dzwonkiem odmierzany – Jubileusz 50 – lecia SP nr 1 w Ustrzykach Dolnych ”
– Zorganizowano wystawę „Okruchy pamięci na starej fotografii” w holu głównym ZSP nr 1 w Ustrzykach Dolnych ekspozycja dokumentów i zdjęć pamiątkowych
– Powstała prezentacja multimedialna „Czas dzwonkiem odmierzany – 50 lat SP nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ustrzykach Dolnych”, która została umieszczona na stronie szkoły :W ramach realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące rezultaty:
– Odbyła się uroczystość Jubileuszowa 50-lecia SP nr 1 w Ustrzykach Dolnych / ok. 250 osób
– Zorganizowano : warsztaty teatralne, muzyczne oraz Geocachingu dla uczniów i absolwentów szkoły
– odbyły się 2 konkursy tematyczne związane z historią szkoły oraz jej patronem
– powstała „Skrzynka geocache” umieszczona na terenie szkoły, co podniosło atrakcyjność turystyczna regionu.