Cisna -„Bieszczadzkie Wędrówki Folkowe”

Cisna -„Bieszczadzkie Wędrówki Folkowe”

  • Projekt realizowany przezGrupę nieformalną: Kapela na Dobry Dzień

Projekt pozwolił na „Muzyczne Poszukiwania”. Była to praca w terenie polegająca na spisaniu tradycyjnych pieśni polskich, łemkowskich, bojkowskich i słowackich w oparciu o spotkania z najstarszymi mieszkańcami bieszczadzkich gmin. Założona została strona internetowa, która stała się wizytówką zespołu.. Zorganizowano warsztaty muzyczne dla mieszkańców i turystów pt. „Spotkanie z muzyką Bieszczadów” oraz dzieci i młodzieży ze szkół w Cisnej i Wetlinie. Efekty pracy zespołu były prezentowane w postaci krótkich występów promocyjnych podczas imprez, których celem jest krzewienie kultury regionalnej. Zwieńczeniem było wydanie promocyjnej płyty zespołu.