Bóbrka- Bibułkalia”

Bóbrka- Bibułkalia”

  • Projekt realizowany przezStowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Bóbrce w Gminie Solina

Projekt chronił tradycję i przekaz ludowy. Pielęgnował lokalną i regionalną tożsamość kulturową poprzez ochronę tradycji i rzemiosła, poprzez przekazanie wartości kulturowych młodemu pokoleniu, a także włączenie młodzieży w aktywne uczestnictwo w kulturalne życie lokalnej społeczności. Główne działania projektowe to: organizacja „Bibułkaliów” dużej środowiskowej imprezy, która zgromadziła mieszkańców, twórców bieszczadzkich i turystów, organizacja rękodzielniczych warsztatów: bibułkarskich, tradycyjnego jadła, garncarskich, wyrobów z filcu. Podczas spotkania podsumowującego projekt zorganizowano wystawę produktów wykonanych podczas warsztatów.