„Aktywni Seniorzy w Ustrzykach Dolnych”

„Aktywni Seniorzy w Ustrzykach Dolnych”

  • Projekt realizowany przezStowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Ludzie Ludziom”

Projekt Aktywni seniorzy w Ustrzykach Dolnych” skierowany był do ludzi starszych, samotnych, bez celu na lepsze jutro a jego celem była pomoc w znalezieniu sensu życia poprzez zapełnienie wolnego czasu, możliwości realizacji własnych marzeń i pomysłów. Dzięki uzyskanej dotacji , prowadzone były warsztaty rękodzieła artystycznego: bibułkarskie, koronkarskie, koralikarskie i filcowania. W warsztatach brało udział po 15 osób. W sumie przeprowadzono 40 godzin warsztatów,
Kolejnym działaniem były warsztaty muzyczne , które trwały 12 godzin, od czerwca do sierpnia 2012r. Dla członków zespołu muzycznego uszyto kamizelki oraz zakupiono obuwie. Na każdym ze spotkań był catering, a więc kawa, herbata, ciastka, napoje. Wolontariusze pomagali przy zakupach, organizacji warsztatów i cateringu. 18 sierpnia 2012r. Stowarzyszenie zorganizowało Rodzinny Festyn Integracyjny. Z otrzymanej dotacji sfinansowano zakup afiszy ogłoszeniowych. Wolontariusze rozdali uczestnikom festynu około 100l bigosu i 100l grochówki. Seniorki wystawiły swoje prace. Zespół Echo Ustrzyk bawił społeczeństwo.