W ramach projektu został urządzony bezpieczny plac zabaw i spotkań dla dzieci i młodzieży Przygotowano teren pod plac zabaw, dosadzono krzewy i drzewa. Odnowiono posiadaną karuzelę, wykonano huśtawki i piaskownicę. Zakupiono i zamontowano dodatkowy sprzęt (huśtawki sprężynowe, stół do gry w szachy, stół do tenisa, ławki). Mieszkańcy upiększyli plac przez zasianie trawników i ułożenie ścieżek, a cały teren został ogrodzony.

Projekt pozwolił na wyremontowanie i unowocześnienie kuchni w świetlicy wiejskiej w Brelikowie. Dzisiaj służy Kołu Gospodyń Wiejskich, Ochotniczej Straży Pożarnej i wszystkim pozostałym mieszkańcom w organizacji imprez środowiskowych, zebrań, szkoleń. Zakupiono nowoczesne wyposażenie (lodówkę, kuchenkę gazowo-elektryczną, kuchenkę mikrofalową, 1 patelnię teflonową ). Dodatkowo otrzymano od firmy Tupperware Polska nowoczesne naczynia niezbędne w kuchni „XXI w” .

Przez zorganizowanie „weczyrki” przypomniana została ludowa tradycja spotkań przedbożonarodzeniowych i związanych z nimi zwyczajów. Młodzi uczestnicy projektu przeprowadzali wywiady z miejscową ludnością łemkowską na temat „weczyrek” i zdobnictwa obrzędowego. Odbyły się warsztaty z rzeźbiarstwa (przedmioty codziennego użytku), odnowy mebli, wyszywania wzorów regionalnych (wyszywanie soroczek) i zdobnictwa (ozdoby choinkowe, wycinanki, makatki).

Bandrów Narodowy to miejscowość znana w Bieszczadach z cyklicznej imprezy „Koszykalia”, której celem jest odtwarzanie ginącego zawodu plecionkarstwa . W ramach projektu zespół folklorystyczny „Bieszczadzki Dom”, który od ponad dziesięciu lat śpiewa pieśni pogranicza, sięga do dawnych obrzędów, zwyczajów, obyczajów. Opierając się o źródłowe materiały i ustne przekazy starszych mieszkańców wsi, zorganizowano cykl warsztatów wokalnych i teatralnych oraz rękodzielniczych.

Kolejna bieszczadzka miejscowość wzbogaciła się o miejsce, gdzie dzieci mogą bezpiecznie spędzać czas na świeżym powietrzu, a dorośli organizować zabawy, festyny i spotkania.

Pomieszczenie w budynku przyszkolnym zostało adaptowane na pracownię ceramiczną
wyposażoną w 2 koła garncarskie, walec do mielenia gliny i piec do wypalania ceramiki.
W ramach projektu 4 osoby ukończyły profesjonalne szkolenie z zakresu garncarstwa i ceramiki . W pracowni prowadzone są warsztaty z tych rzemiosł dla mieszkańców gminy Komańcza i okolic.

Projekt pozwolił na „Muzyczne Poszukiwania”. Była to praca w terenie polegająca na spisaniu tradycyjnych pieśni polskich, łemkowskich, bojkowskich i słowackich w oparciu o spotkania z najstarszymi mieszkańcami bieszczadzkich gmin. Założona została strona internetowa, która stała się wizytówką zespołu.. Zorganizowano warsztaty muzyczne dla mieszkańców i turystów pt. „Spotkanie z muzyką Bieszczadów” oraz dzieci i młodzieży ze szkół w Cisnej i Wetlinie. Efekty pracy zespołu były prezentowane w postaci krótkich występów promocyjnych podczas imprez, których celem jest krzewienie kultury regionalnej. Zwieńczeniem było wydanie promocyjnej płyty zespołu.

W budynku świetlicy wiejskiej, po przeprowadzeniu prac adaptacyjnych, utworzono Centrum Informacyjno-Dokumentacyjne Ekomuzeum „Hołe”, w którym zgromadzono dokumenty oraz eksponaty związane z historią Dźwiniacza Dolnego i okolicznych wsi. W planie jest wzbogacenie istniejącej ekspozycji przyrodniczo-historycznej o wzorcownię wyrobów miejscowych rękodzielników działających przy szlaku Ekomuzeum. Będą tam: korzenioplastyka, papier czerpany, ikonopisarstwo, malowanie na szkle, witraże, wikliniarstwo, bibułkarstwo, zielarstwo oraz tradycyjny wypiek chleba.

Utworzone zostało miejsce umożliwiające promowanie tradycji i kultury lokalnej .Jest to ogródek wraz z wiatą regionalną , powstały przy szkole, która jest centrum informacyjnym ścieżki historycznej „Tropiciele zaginionych śladów”, powstałej w ramach projektu Ekomuzeum Hoszów-Jałowe. Oprócz estradki z zadaszeniem, bramy wejściowej, mostku, studni, powstało także ogrodzenie w formie płotu łemkowskiego. Ogród zdobią rzeźby Biesów i Czadów oraz księga legend bieszczadzkich.

W ramach realizacji projektu utworzono miejsce wypoczynkowo- rekreacyjne z placem zabaw (zjeżdżalnia, huśtawka, zadaszona piaskownica), placem na ognisko, boiskiem sportowym, mini – ogrodem botanicznym służącym zarówno dzieciom, jak i pozostałym mieszkańcom Orelca oraz turystom.