W ramach projektu przeprowadzono 2 konkursy dotyczące dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Czarnej i okolic, odbyły się 4 spotkania z ciekawymi mieszkańcami , zorganizowano74 godziny atrakcyjnych zajęć grupowych dla uczniów szkoły . W efekcie miejscowość Czarna wzbogaciła się o ścieżkę edukacyjną:„Siedlisko” ukazującą jej walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe.

Nauczyciele wraz z uczniami z Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych założyli szkolną rozgłośnie radiową. Szkolne radio „Kombinat –or” zwiększa ofertę pozalekcyjną skierowaną do uczniów, umożliwia zdobycie praktycznej wiedzy dziennikarza radiowego.

Dzięki zaangażowaniu grupy mieszkańców Dźwiniacza Dolnego powstało „Ekomuzeum – z okruchów tworzymy historię” – 13-to kilometrowy szlak, na którym wyeksponowano 12 obiektów pokazujących bogate dziedzictwo przyrodniczo – kulturowe wiosek: Dźwiniacz Dolny, Łodyna i Leszczowate. Na szlaku Ekomuzeum spotkamy: dwie dawne cerkwie, obecnie kościoły rzymsko-katolickie, powstały w 2003 roku rezerwat cisów „Cisy w Serednicy”, zapomniane pozostałości fortyfikacji ziemnych z początku XVII wieku, okazałe drzewa pomnikowe, stare, ponad stuletnie, urządzenia w czynnej jeszcze kopalni ropy naftowej oraz pamiątkowe słupy graniczne postawione w miejscu przebiegania granicy pomiędzy PRL a ZSRR do 1951 roku.

Wetlina jest bieszczadzką wsią, która w wyniku działań wojennych zniknęła z powierzchni ziemi. Jednym ze świadectw jej istnienia przed 1939r. są resztki starodrzewia (16 drzew) spełniających rolę naturalnego ogrodzenia byłego cmentarza. W ramach projektu odtworzono części dawnego układu urbanistycznego wsi, a także zadbano o wiekowe drzewa- pomniki. Konserwacja lip, które w większości mają ponad 100 lat, pozwoliła na zachowanie dziedzictwa przyrodniczego wsi.

Przy Liceum Ogólnokształcącym powstał Szkolny Ośrodek Kariery, w którym młodzi ludzie mogą sprawdzić swoje zawodowe predyspozycje. W tym celu realizowane są zajęcia warsztatowe, poradnictwo indywidualne, gromadzone i selekcjonowane informacje. Uczniowie korzystają z pracowni multimedialnej oraz testów predyspozycji zawodowych w postaci arkuszy kwestionariusza i programów komputerowych.

Odnowiono istniejącą ścieżkę przyrodniczo – rekreacyjną wokół miasta Lesko. Powstał na nowo oznakowany 4,5 kilometrowy odcinek szlaku ścieżki przyrodniczej „Baszta”, wyposażony w punkty informacyjne i ławeczki.

Przy świetlicy szkolnej ( na terenie której mieści się oddział przedszkolny 6-latków oraz Ośrodek Przedszkolny dla dzieci 3- 5 letnich) powstał edukacyjny plac zabaw wyposażony w zestaw bezpiecznych urządzeń .

Na cmentarzu żydowskim w Baligrodzie przeprowadzono prace porządkowe.
Zabezpieczono macewy przed dalszym niszczeniem oraz odsłonięte stoki przed osuwaniem. Usunięto zakrzaczenia i małe drzewa. Stan zieleni na kirkucie został zachowany w taki sposób, aby podkreślał, a nie przesłaniał wartość zabytkową tego miejsca.

W ramach projektu dzieci poszerzyły swoją wiedzę na temat prawie 600-letniej historii osadnictwa Ustrzyk Górnych, a także specyfiki terenu i jego walorów przyrodniczych. „Wakacyjna szkółka…” oferowała jej uczestnikom: wycieczki terenowe z przewodnikiem połączone z pogadankami o historii i walorach krajobrazowych i przyrodniczych, naukę jazdy na koniach huculskich, warsztaty rzeźbiarskie pt. ”Piękno zaklęte w korzeniu” .

Projekt miał na celu wyeksponowanie dorobku kultury łemkowskiej. W tym celu odtworzono jeden z ludowych obrzędów- Odpust w Jaworniku. Młodzi ludzie przeprowadzili wywiady wśród miejscowej ludności łemkowskiej na temat dawnych tradycjach, obrzędów ludowych. W trakcie artystycznych warsztatów dzieci nauczyły się dwóch tańców łemkowskich i trzech pieśni odpustowych. Przygotowano tradycyjne potrawy, powstało 10 ikon pisanych na drewnie oraz bogata dokumentacja z wywiadów, warsztatów i odpustu.
zdjęcie