Podsumowaliśmy Działaj Lokalnie IX- 2015

DL 2015

Kolejna edycja programu Działaj Lokalnie za nami, wszystkie wnioski zrealizowane i prawidłowo rozliczone i trochę żal, że już po. Pewnie dlatego tak miło było znowu spotkać się w szerokim gronie przedstawicieli organizacji realizujących projekty, władz samorządowych, członków komisji konkursowej , Rady Fundacji Bieszczadzkiej, lokalnych mediów oraz laureatów lokalnego konkursu „Opowiedz….2015”. Spotkanie miało miejsce 28 kwietnia w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Ustrzykach Dolnych. Ze strony Ośrodka Działaj Lokalnie -Fundacji Bieszczadzkiej podsumowania i oceny ostatniej bieszczadzkiej edycji programu DL dokonali Bogusław Pyzocha –prezes Fundacji Bieszczadzkiej i Lucyna Sobańska koordynator ODL- Fundacja Bieszczadzka. W ostatniej edycji programu zrealizowano 11 bardzo różnorodnych tematycznie projektów, przekazane dotacje wyniosły 55200 zł. Odbiorcami projektowych działań było 4600 osób. W realizację projektów zaangażowało się 409 wolontariuszy. Organizacje wniosły do projektów ponad 10 tys. własnego wkładu finansowego i prawie 80 tys. wkładu rzeczowo- usługowego. Uczestnicy spotkania mieli możliwość poznania zrealizowanych inicjatyw, ponieważ koordynatorzy projektów przygotowali barwne prezentacje multimedialne o swoich projektach. Wszystkim uczestniczącym w programie DL 2015 organizacjom, Prezes Fundacji Bieszczadzkiej Bogusław Pyzocha wręczył podziękowania za bezinteresowne zaangażowanie w życie społeczności lokalnej. Spotkanie było też okazją do prezentacji nagrodzonych prac i wręczenia nagród uczestnikom lokalnej edycji konkursu „Opowiedz….2015”. W kategorii „Miejsce” nagrody wręczono Stowarzyszeniu „Tworzymy lepszą przyszłość” za pracę „Rudawka – zdrowo na sportowo”( I m-ce) oraz Stowarzyszeniu „Natchnieni Bieszczadem” z Cisnej za pracę „ Tajemnicza góra”,(II m-ce) a także grupie nieformalnej złożonej z przedstawicieli nauczycieli i Rady Rodziców w Gimnazjum w Wojtkówce za pracę „Zielony zakątek łączy pokolenia”( wyróżnienie) W kategorii „Motyw” za pierwsze miejsce nagrodzone zostało Stowarzyszenie „Ustyjan” Ustjanowa za pracę „Ocalić od zapomnienia”. Laureaci otrzymali tez pamiątkowe dyplomy. Miłym akcentem kończącym spotkanie był występ wokalny uczestniczek projektu „Odkrywamy młode talenty w Gminie Olszanica”.

O autorze

Skontaktuj się ze mną: