Podstawy fundraisingu

Fundacja Bieszczadzka zaprasza członków organizacji pozarządowych z terenu gmin: Baligród, Bircza, Cisna, Czarna, Komańcza, Lesko, Lutowiska, Olszanica, Sanok, Solina, Ustrzyki Dolne, Wetlina, Zagórz oraz tych, którzy chcą pracować na rzecz w.w organizacji na szkolenie „Podstawy fundraisingu”
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy na temat działalności fundraisingowej i skutecznego pozyskiwania funduszy zewnętrznych na prowadzenie działalności statutowej organizacji, a także realizację projektów nie opierając się jedynie na pieniądzach publicznych i grantach.
Tematyka
1.Miejsce fundraisingu w społeczeństwie obywatelskim – jak zdobywanie funduszy przekształciło się w ważny obszar zarządzania, a fundraising w zawód
2.Misja i wizja organizacji – jak zamienić je w fundamenty stabilności finansowej
3.Zasady planowania działalności fundraisingowej – elementy dialogu i zarządzania
strategicznego
4.Rola wizerunku w budowaniu kapitału społecznego organizacji
5.Metody finansowania działalności administracyjnej, kampanii i projektów
6.Kampanie publiczne i medialne – analiza najlepszych przykładów polskich i zagranicznych
7.Sponsoring – jak utrzymać sponsora. Trening komunikacji, test windy
8.Praca z darczyńcami indywidualnymi – zbiórki publiczne, Direct Mail, 1%
9.Piramida fundraisingowa – jak pokonać obawy przed proszeniem o więcej
10.Skuteczny fundraiser – warunki powodzenia
11.Kodeks etyczny fundraisera – jak zarządzać bez afer i ukrytych kamer
12.Podsumowanie i dyskusja
Czas trwania – 8 godz.
Terminy i miejsce szkolenia:
I grupa – 09.12.2009 r. (Starostwo Powiatu Bieszczadzkiego w Ustrzykach Dolnych od godz.9.00 do 17.00)
II grupa – 10.12.2009 r. (Bieszczadzki Dom Kultury w Lesku, od godz.9.00 do 17.00)
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Zajęcia prowadzi Małgorzata Kotowska – trener Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu w Krakowie.
Szkolenie organizowane jest w ramach projektu pn. Wzmocnienie Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Formularz zgłoszeniowy

O autorze

Skontaktuj się ze mną: