„Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019”

W imieniu Fundacji Przestrzeń Lokalna oraz Lokalnych Partnerów: Stowarzyszenia Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy, Fundacja Bieszczadzka oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych zapraszam Państwa do udziału w Konkursie Grantowym „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019” (PIL 2018-2019).
Konkurs jest organizowany przez 4 organizacje pozarządowe z województwa podkarpackiego:
• Fundację Fundusz Lokalny SMK,
• Lokalną Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”,
• Stowarzyszenie Lokalną Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”,
• Fundację Przestrzeń Lokalną.
Realizacja Konkursu jest możliwa dzięki dofinansowaniu z Narodowego Instytutu Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
W ramach Konkursu planujemy przeznaczyć 350.000,00 PLN na mikrodotacje – inicjatywy lokalne z terenu woj. podkarpackiego. Granty będą przyznawane w kwotach do 3.000,00 oraz od 2.000,00 do 5.000,00 PLN.
Nabór wniosków do Konkursu rozpoczął się z dniem 5 lipca i potrwa do dnia 30 lipca 2018 r., godz. 16:00.
Mikrodotację można pozyskać na działania mieszczące się w katalogu sfer działalności pożytku publicznego wymienione w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. O grant mogą ubiegać się:
• młode organizacje pozarządowe (które prowadzą swoją działalność nie dłużej
niż 30 miesięcy na dzień złożenia wniosku),
• grupy nieformalne i samopomocowe (3 osobowe), które swoje wnioski do Konkursu mogą składać za pośrednictwem Patrona (organizacji użyczającej osobowości prawnej).
Czas realizacji to:
• Inicjatywa jednorazowa w okresie krótszym niż 30 dni w czasie od 01.09.2018 r. do 15.12.2018 r.
• Inicjatywa niejednorazowa dłuższa niż 60 dni w czasie od 1.09.2018r.-15.12.2018 r.
Poza dotacjami wnioskodawcy otrzymają wsparcie szkoleniowo – doradcze oraz promocję lokalnych inicjatyw.
W celu zasięgnięcia większej ilości informacji zapraszam na spotkanie informacyjne, które odbędzie się dnia 23 lipca 2018r., o godz. 16:00 w Auli, Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych, Przemysłowa 16, 38-700 Ustrzyki Dolne
Spotkanie poprowadzi Edyta Salnikow – Koordynator z ramienia Fundacji Przestrzeń Lokalna
Kontakt: tel. 667 048 313, e-mail: e.salnikow@przestrzenlokalna.org.pl www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl
Obszar działania powiaty: bieszczadzki, leski, sanocki, przemyski, rzeszowski.

Zapraszam do uczestnictwa w spotkaniu!

Załączniki:
Opis
Plakat

O autorze

Skontaktuj się ze mną: