Ogłoszenie wyników konkursu na Wolontariusza Roku 2021 Korpusu Solidarności oraz Koordynatora Roku 2021 Korpusu Solidarności dla Województwa Podkarpackiego

Dziś , 4 grudnia, podczas V Podkarpackiego Forum Obywatelskiego uroczyście ogłosiliśmy wyniki w ramach konkursów: Wolontariusz Roku 2021 Korpusu Solidarności oraz Koordynator Roku 2021 Korpusu Solidarności dla Województwa Podkarpackiego.
Celem konkursów była promocja wolontariatu i organizacji wolontariatu długoterminowego.
Wręczenia wyróżnień dokonali Ewa Draus – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego oraz Wojciech Kaczmarczyk – Dyrektor NIW – CRSO.
Tytuł Regionalnego Wolontariusza Roku 2021 Korpusu Solidarności otrzymała Iwona Czarnota ze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Gminy Chmielnik
Wyróżnienie otrzymał Zbigniew Chmielowski z Uczniowskiego Klubu Sportowego Krzemień w Ustrzykach Dolnych.
Tytuł Regionalnego Koordynatora Roku 2021 Korpusu Solidarności otrzymała Dorota Głazowska Krzywdzik — prezes Stowarzyszenia Miłośników Olszanicy i Okolic.
Wyróżnienie otrzymali:

  • Andrzej Pańko — prezes Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jana Grodka.
  • Jakub Kasprzyk — członek zarządu Koło Gospodyń Wiejskich w Rudawce
    Twórcą statuetek jest PePesza Ceramik
    Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!
    Konkursy zostały przeprowadzone w ramach Podkarpackiego Korpusu Solidarności realizowanego w ramach Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030 realizowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Regionalnym partnerem jest Fundacja Bieszczadzka (Lider zadania), Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy (Partner zadania) oraz Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” (Partner zadania)
    Organizatorem V Podkarpackiego Forum Obywatelskiego jest Marszałek Województwa Podkarpackiego wraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego.

O autorze

Skontaktuj się ze mną: