Ogłoszenie o przekształceniu

Zarząd Koła Gospodyń Wiejskich z siedzibą w Stańkowej, 38-711 Stańkowa 35 informuje, że w dniu 12 kwietnia 2018 roku została podjęta uchwała Walnego Zgromadzenia Członków, o przekształceniu stowarzyszenia zwykłego w stowarzyszenie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Barbara Szmyd

Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich
w Stańkowej

O autorze

Skontaktuj się ze mną: