Ogłoszenie o naborze na staż !!!

Szanowni Czytelnicy,

Ogłaszamy nabór na bezpłatne staże rozwojowe dla koordynatorów w ramach projektu „Podkarpacki Korpus Solidarności”.

GDZIE: Staże zostaną zrealizowane w instytucjach prowadzących działania wolontariackie, tj. trzy staże w Fundacji Bieszczadzkiej oraz dwa w Sanockim Uniwersytecie Trzeciego Wieku im. Jana Grodka.

Instytucje te prowadzą m.in. działania: kulturalne, pomocowe, edukacyjne, ekologiczne.

CEL: Celem stażu jest nauka wdrażania i realizacji wolontariatu w wybranych obszarach.

PRZEBIEG: Staż będzie trwać 15 godz. rozłożonych w przeciągu dwóch tygodni. Plan stażu zostanie opracowany w porozumieniu pomiędzy stażystą, a instytucją goszczącą go.

CZAS TRWANIA NABORU: 4.11.2021 – 10.11.2021

ZGŁOSZENIA: Osoby chętne na staż zapraszamy do wypełnienia poniższej ankiety i wyboru organizacji. Istnieje możliwość zgłoszenia swojej kandydatury bezpośrednio w Fundacji Bieszczadzkiej lub w Sanockim Uniwersytecie Trzeciego Wieku im. Jana Grodka.

Link do ankiety zgłoszeniowej:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVgRQuUMlBJ5HCbyNMhdw14v01F1sH7c_SpfhMOmwfzjd6Ww/viewform

Zapraszamy !

Kontakt:

Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy

e-mail: bieszczadzkiul@gmail.com

Staże są realizowane przez Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy w ramach projektu „Podkarpacki Korpus Solidarności” realizowanego przez Fundacja Bieszczadzka i Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy oraz Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”. Projekt jest finansowany ze środków Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030”

Instytucją zarządzającą ww. programem jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – którego ustawowym celem jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

O autorze

Skontaktuj się ze mną: