Nabór Wolontariuszy do Karpackiego Centrum Zielonej Turystyki

Możesz mieć wpływ na jakość turystyki w Karpatach Wschodnich
Zostań wolontariuszem Karpackiego Centrum Zielonej Turystyki
ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY TYLKO DO 27 WRZEŚNIA 2013 ROKU (piątek), do godz. 15.00.
Wolontariusze zaangażowani będą w:
– organizację spotkań informacyjno-szkoleniowych dla branży turystycznej
– ocenę jakości usług i produktów turystycznych ubiegających się o certyfikat GoToCarpathia – m.in. jako „tajemniczy klienci”
– obsługę stoisk promujących posiadaczy certyfikatów GoToCarpathia podczas otwartych imprez plenerowych
– opracowywanie informacji z wydarzeń projektu na stronie www.gotocarpathia.pl/.sk/ .eu
Wolontariusze:
– wezmą udział w szkoleniu oraz w trzydniowym objeździe studyjnym po pograniczu polsko-słowackim, podczas których poznają założenia sytemu certyfikacji GoToCarpathia oraz wybrane usługi i produkty turystyczne, które posiadają nasz certyfikat
– otrzymają materiały szkoleniowe, pakiety promocyjne
– poznają najlepsze obiekty noclegowe, gastronomiczne i inne usługi turystyczne po stronie polskiej na obszarze Bieszczadów, Beskidu Niskiego, Pogórzy Ciężkowickiego, Strzyżowskiego, Przemyskiego i Dynowskie, a po stronie słowackiej na obszarze Górnego Zemplina oraz Górneg Szarysza.
– zdobędą nowe doświadczenia i kompetencje
– dowiedzą się na czym w praktyce polega ocena jakości usług metodą „tajemniczego klienta”
– uzyskają certyfikaty udziału w projekcie
Aby zostać naszym wolontariuszem należy:
mieć ukończone 18 lat życia oraz wchodzić w skład jednej z następujących grup osób:
– uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zainteresowani turystyką
– studenci kierunków związanych z turystyką lub zainteresowani turystyką
– osoby bezrobotne zainteresowane zdobyciem nowych kompetencji i umiejętności, zainteresowane turystyką
– osoby pracujące związane z turystyką zawodowo lub hobbystycznie
– emeryci związani wcześniej zawodowo z branżą turystyczną lub dla których turystyka stanowi hobby
– mieszkać na obszarze objętym projektem
– być dyspozycyjnym czasowo w zakresie umożliwiającym aktywny udział we wszystkich skierowanych do wolontariuszy działaniach projektu
Wolontariat w Karpackim Centrum Zielonej Turystyki to część działań projektu „GoToCarpathia – certyfikat jakości usług i produktów ekoturystycznych na pograniczu polsko-słowackim”, którego celem jest wzmacnianie i rozwój polsko-słowackiej sieci współpracy podmiotów branży turystycznej powstałej na obszarze polsko-słowackiej części Karpat Wschodniach w oparciu o system certyfikacji
Zasady rekrutacji i informacje o projekcie:
– www.gotocarpathia.pl/
– osoba do kontaktu: – Iwona Pojnar, telefonicznie: +13 469 72 97
e-mailowo: i.pojnar@fundacja.bieszczady.pl
bezpośrednio w biurze Fundacji Bieszczadzkiej (Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 14)
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka
2007 – 2013

Załączniki:1. Formularz zgłoszeniowy
2. Regulamin rekrutacji

O autorze

Skontaktuj się ze mną: