Księgowość i rachunkowość w NGO

Fundacja Bieszczadzka zaprasza osoby z wykształceniem z zakresu księgowości, które chcą pracować na rzecz organizacji pozarządowych z terenu gmin: Baligród, Bircza, Cisna, Komańcza, Lesko, Lutowiska, Olszanica, Sanok, Solina, Ustrzyki Dolne, Wetlina, Zagórz, Czarna na szkolenie „Księgowość i rachunkowość w NGO”.
Szkolenie organizowane jest w ramach projektu pn. Wzmocnienie Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Tematyka szkolenia: zasady rachunkowości w organizacjach pozarządowych, zasady rozliczania dotacji, podatki oraz ZUS w organizacjach pozarządowych, sprawozdawczość, prowadzenie księgowości z wykorzystaniem programów komputerowych.
Szczegóły zaproszenia oraz formularz zgłoszeniowy w załącznikach:

Zaproszenie
Formularz zgłoszeniowy

O autorze

Skontaktuj się ze mną: