Korpus Solidarności na Rzeszowskim Kongresie Organizacji Pozarządowych

W sobotę 23 kwietnia Nasze Partnerstwo na rzecz promocji i wdrażania Korpusu Solidarności w woj.
podkarpackim reprezentowane przez : Fundację Bieszczadzką – Lucyna Sobańska, LGD „Partnerstwo
dla Ziemi Niżańskiej” – Elżbieta Tomczak oraz Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy  – Edyta Salnikow
miało możliwość uczestniczyć w Rzeszowskim Kongresie Organizacji Pozarządowych. Kongres był dla
nas okazją do promocji Korpusu Solidarności i naszej oferty projektowej rzeszowskim organizacjom i
instytucjom. Podczas wydarzenia spotkali się przedstawiciele NGO, lokalnego samorządu
terytorialnego, świata nauki i mediów. Celem Kongresu było pokazania „mocy” rzeszowskich NGO i
współpracy lokalnej. Efektem naszej prezentacji podczas kongresu były pierwsze rozmowy kuluarowe
na temat współpracy przy realizacji zaproponowanych przez nas działań na rzecz promocji
wolontariatu długoterminowego przez konkretne rzeszowskie i nie tylko organizacje pozarządowe
oraz instytucje, które współpracują z wolontariuszami.

O autorze

Skontaktuj się ze mną: