Konkurs „Opowiedz…2017” ogłoszony !!!

Fundacja Bieszczadzka ogłasza w ramach Programu „Działaj Lokalnie X -2017” lokalny konkurs „Opowiedz…” Celem konkursu jest zachęcenie naszych grantobiorców do poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania własnych działań i promowania inicjatyw wspieranych w ramach Programu „Działaj Lokalnie”, a przez to ich wpływu na aktywizację lokalnej społeczności oraz na budowanie dobra wspólnego. Konkurs będzie  służył wyłonieniu, nagrodzeniu i promowaniu najlepszych przykładów twórczego pokazywania projektów Działaj Lokalnie IX- 2016.

Załączniki:
1. Regulamin konkursu
2. Karta zgłoszeniowa

O autorze

Skontaktuj się ze mną: