KONKURS NA WOLONTARIUSZA ROKU 2022 KS I KOORDYNATORA ROKU 2022 KS WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO ZOSTAŁ ROZSTRZYGNIĘTY !!!

Fundacja Bieszczadzka (Lider zadania) wraz z LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”
(Partner zadania) oraz Bieszczadzkim Uniwersytetem Ludowym (Partner zadania), we
współpracy z Biurem Programu Korpus Solidarności Narodowy Instytut Wolności – Centrum
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego informuje, że w dniu 2 listopada 2022r. specjalnie
powołana Kapituła Konkursowa dokonała oceny zgłoszeń i wybrała Wolontariusza i
Koordynatora Roku 2022 Korpusu Solidarności Województwa Podkarpackiego
W tym roku na konkurs wpłynęło 7 zgłoszeń w kategorii Wolontariusz Roku KS i 5 zgłoszeń w
kategorii Koordynator Roku KS. Laureatem etapu Regionalnego Konkursu na Wolontariusza
Roku 2022 KS została Rodzinna Grupa Wolontariuszy z Fundacji LuckiSky w Ustjanowej
(Magdalena Żulińska, Andrzej Korab, Dawid Korab, Cezary Korab i Julia Żulińska), drugie
miejsce zajęła Pani Agata Wiśniowska reprezentująca Stowarzyszenie W Dolinie Sanu oraz
Koło Gospodyń Wiejskich Skopów, trzecie miejsce przypadło Pani Monice Cholewa zgłoszonej
przez Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia.
Tytuł Koordynatora Roku 2022 KS przypadł Pani Karolinie Wilk-Korab -prezes Fundacji LuckiSky,
zaś drugie miejsce w tej kategorii otrzymała Pani Barbara Płaza z krośnieńskiej Fundacji
GraTy a trzecie miejsce Pan Damian Zięba prezes Fundacji GraTy . Laureaci pierwszych
miejsc w obu kategoriach zostali nominowani do etapu ogólnopolskiego Konkursu na
Wolontariusza i Koordynatora Roku 2022 Korpusu Solidarności. Wszyscy laureaci konkursów
zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie dyplomów i statuetek, które odbędzie się w
Rzeszowie 3 grudnia br. Kapituła dziękuje wszystkim uczestnikom konkursów na
Wolontariusza i Koordynatora Roku 2022 KS Województwa Podkarpackiego za udział w
konkursie a zwycięzcom gratuluje sukcesu.
Kapituła Konkursowa

#KorpusSolidarności

O autorze

Skontaktuj się ze mną: