KONKURS DZIAŁAJ LOKALNIE X – 2018 Trwa nabór wniosków!!!

Fundacja Bieszczadzka- Ośrodek Działaj Lokalnie, ogłosiła  kolejną edycję Programu Działaj Lokalnie.
W X edycji Programu „Działaj Lokalnie -2018” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Uprawnione do wnioskowania będą organizacje pozarządowe oraz  grupy nieformalne, w imieniu których wniosek złoży organizacja . Wnioski mogą być składane przez Wnioskodawców działających na terenie 8 gmin: Baligród, Bircza,  Czarna, Komańcza,  Lutowiska, Olszanica,  Ustrzyki Dolne i Tyrawa Wołoska. Będzie można ubiegać się o dotację do 6.000zł. Wkład własny – 25% wartości wnioskowanej dotacji w tym: 5% wkład finansowy (środki realizatora na pokrycie kosztów projektu) oraz resztę: wkład niefinansowy (np. praca wolontariacka na rzecz projektu, użyczenie sali, przekazane rzeczy). Dotowane projekty będzie można realizować od 1 czerwca  do 31 grudnia 2018 roku.

Wnioski do Działaj Lokalnie X-2018 należy składać wyłącznie poprzez generator wniosków dostępny na stronie www.dzialajlokalnie.pl  i  www.fundacjabieszczadzka.org

Termin naboru wniosków:

02.04 – 02.05. 2018r.

Szczegółowych  informacji na temat konkursu realizowanego w ramach „Działaj Lokalnie X- 2018” można uzyskać  w siedzibie Fundacji Bieszczadzkiej, Ustrzyki Dolne ul. 1 Maja 16, w godz. od 9.00 do 15.00 lub telefonicznie pod numerem kom , 881 537 554 oraz na stronie www.fundacjabieszczadzka.org

Organizacje lub grupy nieformalne, które po raz pierwszy wnioskują do programu Działaj Lokalnie  obowiązkowo muszą wziąć udział w spotkaniu szkoleniowo- informacyjnym.

Dodatkowe spotkanie szkoleniowo- informacyjne odbędzie się  18 kwietnia 2018r. w Klubie Młodzieżowym przy ul. 1 Maja 16  w Ustrzykach Dolnych
o godz. 14.00

 

O autorze

Skontaktuj się ze mną: