KONKURS DZIAŁAJ LOKALNIE X – 2017 OGŁOSZONY !!!

Fundacja Bieszczadzka- Ośrodek Działaj Lokalnie, ogłasza kolejną edycję Programu Działaj Lokalnie. Wnioski do Działaj Lokalnie X-2017 należy składać wyłącznie poprzez generator wniosków dostępny na stronie www.dzialajlokalnie.pl , oraz www.fundacja.bieszczady.pl i www.fundacjabieszczadzka.org
W X edycji Programu „Działaj Lokalnie -2017” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Uprawnione do wnioskowania będą organizacje pozarządowe; grupy nieformalne, w imieniu których wniosek złoży organizacja lub instytucja oraz tzw. Inicjatywy Działaj Lokalnie – czyli grupy nieformalne bez opiekuna prawnego.. Wnioski mogą być składane przez Wnioskodawców działających na terenie gmin: Baligród, Bircza, Cisna, Czarna, Komańcza, Lesko, Lutowiska, Olszanica, Solina , Ustrzyki Dolne, Zagórz i Tyrawa Wołoska. Będzie można ubiegać się o dotację do 6.000zł. Wkład własny – 25% wartości wnioskowanej dotacji w tym: 5% wkład finansowy (środki realizatora na pokrycie kosztów projektu) oraz resztę: wkład niefinansowy (np. praca wolontariacka na rzecz projektu, użyczenie sali, przekazane rzeczy). Dotowane projekty będzie można realizować od 15 maja do 31 grudnia 2017 roku.
Termin naboru wniosków:
20.03 – 23.04. 2017r.
Terminy spotkań informacyjno- szkoleniowych dotyczących programu „Działaj Lokalnie X-2017”
Lesko – 04.04.2017 (wtorek)
Spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla organizacji
z terenów Gmin: Lesko, Cisna, Komańcza, Baligród, Zagórz, Solina – Bieszczadzki Dom Kultury Lesko (sala kameralna) godz.15.00
Ustrzyki Dolne – 05.04.2017 (środa)
Spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla organizacji z gmin: Ustrzyki Dolne, Bircza, Czarna, Lutowiska, Olszanica, Tyrawa Wołoska – siedziba Starostwa Powiatu Bieszczadzkiego (sala konferencyjna),Ustrzyki Dolne, ul Bełska 22, godz.14.00
Dodatkowe informacje na temat konkursu realizowanego w ramach „Działaj Lokalnie X- 2017” można uzyskać: w siedzibie Fundacji Bieszczadzkiej, Ustrzyki Dolne ul. 1 Maja 16, w godz. od 9.00 do 15.00 lub telefonicznie pod numerem kom 601 056 939, 881 537 554
Zgłoszenia na spotkania informacyjno-szkoleniowe przyjmujemy pod nr tel. 601 056 939, 881 537 554 lub mailowo biuro@fundacja.bieszczady.pl
Obowiązkowo w szkoleniu muszą wziąć udział organizacje lub grupy nieformalne, które po raz pierwszy wnioskują do programu Działaj Lokalnie !!

Załączniki
Wniosek 2017
Regulamin DL 2017

O autorze

Skontaktuj się ze mną:
COPYRIGHT © 2016 By CrunchPress.com