Komunikat dla członków Grupy Partnerskiej Zielone Bieszczady Weryfikacja GPZB

Partnerzy Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady”
Fundacja Bieszczadzka pełniąca rolę Sekretariatu Grupy Partnerskiej Zielone Bieszczady przedstawia aktualną listę Partnerów Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady”. Ostateczna weryfikacja GPZB nastąpiła na podstawie listy obecności podczas Walnego Zgromadzenia Grupy Partnerskiej Zielone Bieszczady, które odbyło się 15 XII 2090 r w Ustrzykach Dl.
Wszystkich dotychczasowych Partnerów nieobecnych na Walnym Zgromadzeniu a chcących pozostać członkiem GPZB prosimy o dostarczenie do Sekretariatu Grupy Partnerskiej ZB- Fundacji Bieszczadzkiej, zamieszczonej poniżej Deklaracji współpracy GPZB.

Aktualna lista partnerów
Deklaracja współpracy
Regulamin
Oświadczenie partnera

O autorze

Skontaktuj się ze mną: