„Kierunek- kariera zawodowa”

Towarzystwo Altum Programy Społeczno-Gospodarcze zaprasza do udziału w projekcie.

Projekt skierowany jest do osób:

·       w wieku 15-29 lat,

·       zamieszkujących  województwo podkarpackie,

·       niepracujących lub zatrudnionych na umowę krótkoterminową lub cywilnoprawną lub odchodzących  z rolnictwa

·       nie uczących się i o niskich kwalifikacjach zawodowych

·       bez doświadczenia zawodowego

·       nieposiadających własnych środków na podniesienie kwalifikacji

·       niepełnosprawnych

Kontakt z biurem projektu „Kierunek –kariera zawodowa”:

·       telefon: 601 634 700

·       e-mail: achmielewska@altum.pl

·       od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00-15.00

·       strona internetowa: www.kierunekkarierazawodowa.altum.pl

O autorze

Skontaktuj się ze mną: