KARPACKIE GRY WYOBRAŹNI Od 1 czerwca do 15 grudnia 2012 roku Fundacja Bieszczadzka realizuje projekt pt. „Karpackie gry wyobraźni – odkrywamy dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze okolic Drohobycza i Ustrzyk Dolnych”. Projekt będzie realizowany w partnerstwie 4 podmiotów. Oprócz Fundacji Bieszczadzkiej w działania zaangażowane są Fundacja im. Iwana Franka „POSVIT” (Drohobycz, Ukraina); Zespół Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych (Polska); Drohobycka Szkoła Profilowana I-III Stopnia nr 16 (Drohobycz, Ukraina). Projekt finansowany jest przez Ministra Edukacji Narodowej w ramach wsparcia zadania publicznego pod nazwą „Międzynarodowa wymiana młodzieży”. Głównym Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie skierowanych do młodzieży z Polski i Ukrainy narzędzi odkrywania i interpretacji wspólnego dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego w oparciu o metody questingu i gier miejskich (definicje podane są na końcu tekstu), a poprzez to: 1) wspieranie dialogu międzykulturowego, tolerancji i zrozumienia dla różnorodności, zapobieganie i przeciwdziałanie uprzedzeniom, rasizmowi i wszelkim postawom prowadzącym do wykluczenia wśród młodych ludzi z Polski i Ukrainy; 2) wspieranie i rozwój kompetencji kluczowych młodych ludzi (porozumiewanie się w języku ojczystym; porozumiewanie się w językach obcych; kompetencje matematyczne; kompetencje informatyczne; umiejętność uczenia się; kompetencje społeczne i obywatelskie; inicjatywność i przedsiębiorczość; świadomość i ekspresja kulturalna); 3) angażowanie do współpracy dodatkowych partnerów w regionie; 4) promocja wykorzystania edukacji pozaformalnej. W działania projektu zaangażowanych zostanie 4 nauczycieli i 24 uczniów z 2 szkół średnich z Ustrzyk Dolnych (Polska) i Drohobycza (Ukraina). Najważniejszymi działaniami projektu są: 1) 4-dniowa wizyta studyjna połączona z warsztatami nt. tworzenia questów i gier miejskich z udziałem 6 uczestników - nauczycieli i koordynatorów; 2) 2 jednodniowe teoretyczne warsztaty szkoleniowe nt. tworzenia questów i gier miejskich - każde dla 12 uczniów (osobno w Ustrzykach Dolnych i w Drohobyczu); 3) 2 czterodniowe warsztaty praktyczne nt tworzenie questów i gier miejskich – każde z udziałem 24 uczniów szkół średnich z Ustrzyki Dolnych i Drohobycza (jedne w Bieszczadach i jedne w Drohobyczu); 4) 2 wystawy podsumowujące projekt (w Ustrzykach Dolnych i w Drohobyczu) połączone z projekcją amatorskiego filmu przygotowanego przez uczniów. Najważniejszym efektem projektu będzie utworzenie 8 questów i/lub gier miejskich - po 4 w Bieszczadach i w Drohobyczu lub jego okolicy. Questing to narracja, która towarzyszy zwiedzaniu miejsc. W wielu elementach metoda ta przypomina podchody i harcerskie gry patrolowe. Różnica polega jednak na tym, iż jest ona ściśle związana z konkretnym miejscem. Zapoczątkowany w USA, questing jest w swych zasadach podobny do letterboxingu, gdzie tropy prowadzą do zapieczętowanych skrzyń, a ich odnajdywanie przypomina poszukiwanie skarbów. Celem questingu jest rozwijanie poczucia tożsamości z danym regionem, szukanie wyjątkowości w ciekawych i zupełnie zwyczajnych miejscach, upowszechnianie wyjątkowych miejsc wyróżniających się krajobrazem, przyrodą, czy dziedzictwem kulturowym. Poza elementami edukacyjnymi, questing może pełnić również funkcje czysto rozrywkowe. To jednocześnie ciekawa metoda promocji regionów lub obiektów w myśl zasady: nauka przez zabawę. Cechami, które ułatwiają propagowanie tej gry są: łatwość narracji, bezobsługowość (zasada oprowadź się sam); brak konieczności posiadania specyficznej infrastruktury (np. oznakowanych szlaków). Więcej na www.questing.pl. Gra miejska nowa forma rozrywki, rozgrywana w wielu miastach świata. Esencją gier miejskich jest wykorzystywanie przestrzeni miejskiej z jej wieloma kontekstami jako istotnego elementu rozgrywki. Łączy w sobie cechy flash mobów, happeningów ulicznych oraz gier komputerowych, RPG i harcerskich podchodów. Gry miejskie organizowane są w różnych miejscach niezależnie od siebie, głównie w dużych miastach. Przybierają zarówno formy otwarte, jak i zamknięte, wchodząc nieraz w skład ofert imprez integracyjnych dla firm. Gry miejskie powstają zarówno jako projekty w pełni niezależne, jak i komercyjne. Ich tematyka może być różnorodna, od wydarzeń historycznych, przez powieści, po historie wymyślone przez autorów gry. Więcej np. na www.gramiejska.pl.