IV Bieszczadzkim Forum Organizacji Pozarządowych

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego wraz z Burmistrzem Ustrzyk Dolnych zaprasza:

  • organizacje pozarządowe,
  • przedsiębiorstwa społeczne,
  • przedstawicieli grup nieformalnych,
  • pracowników gmin i powiatów, którzy współpracują z NGO,
  • mieszkańców i turystów,

do czynnego udziału w IV Bieszczadzkim Forum Organizacji Pozarządowych
w Ustrzykach Dolnych.

Tematem przewodnim tegorocznego Forum będą Fundusze Europejskie – IV BFOP „Wspólnie o Funduszach Europejskich”.

IV BFOP będzie kolejną okazją do zaprezentowania się bieszczadzkich organizacji pozarządowych, ich sukcesów oraz celów działalności, co zaowocuje kolejnym krokiem w integracji środowiska, szeroką promocją obszaru rozumianego jako terytorium, ale i obszaru działalności wśród mieszkańców Bieszczad. Forum pozwoli również na wymianę doświadczeń, dobrych praktyk, formułowanie wspólnych wniosków środowiska NGO oraz spotkania z samorządem lokalnym.

Wszystkie organizacje chętne do uczestniczenia w IV BFOP proszone są
o wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz odesłania jej w wersji elektronicznej (skan dokumentów) na adres k.lenard@ustrzyki-dolne.pl bądź dostarczenia w wersji papierowej do koordynatora ds. współpracy z NGO w Gminie Ustrzyki Dolne, Urząd Miejski, ul. Kopernika 1, pok. 16 w terminie do dnia 23.10.2019 r.

O autorze

Skontaktuj się ze mną: