II Bieszczadzkie Forum Organizacji Pozarządowych (II BFOP) w Ustrzykach Dolnych.

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Ustrzykach Dolnych zaprasza:

• organizacje pozarządowe,
• przedstawicieli grup nieformalnych,
• pracowników gmin i powiatów, którzy w swoich zadaniach mają współpracę z ngo,
• mieszkańców i turystów,

do czynnego udziału w II Bieszczadzkim Forum Organizacji Pozarządowych (II BFOP) w Ustrzykach Dolnych.

II BFOP będzie kolejną okazją do zaprezentowania się bieszczadzkich organizacji pozarządowych, ich sukcesów oraz celów działalności, co zaowocuje kolejnym krokiem w integracji środowiska, szeroką promocją obszaru rozumianego jako terytorium, ale i obszaru działalności wśród mieszkańców Bieszczad. Pozwoli również na wymianę doświadczeń, dobrych praktyk, formułowanie wspólnych wniosków środowiska NGO oraz spotkania z samorządem lokalnym. W programie zaplanowano panele dyskusyjne z udziałem ekspertów.

Termin: 29.10.2017 r.
Miejsce: Hala Sportowa w Ustrzykach Dolnych (ul. 29 Listopada 19a)

Wszystkie osoby chętne do uczestniczenia w II BFOP proszone są o wypełnienie karty zgłoszeniowej, stanowiącej załącznik do niniejszego zaproszenia i odesłania jej w wersji elektronicznej (skan dokumentów) na adres lgdzielonebieszczady@wp.pl bądź o dostarczenie w wersji papierowej do biura LGD (ul. Rynek 27/28, 38-700 Ustrzyki Dolne) w terminie do dnia 20.10.2017r.

Karta zgłoszeniowa

Podczas II BFOP nastąpi ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursach:

„Bieszczadzki Wolontariusz Roku 2017”
Regulamin
Formularz zgłoszeniowy

„Najlepsza Inicjatywa Roku 2017”
Regulamin
Formularz zgłoszeniowy

O autorze

Skontaktuj się ze mną: