II Bieszczadzkie Forum Organizacji Pozarządowych (II BFOP) w Ustrzykach Dolnych

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Ustrzykach Dolnych zaprasza:

• organizacje pozarządowe,
• przedstawicieli grup nieformalnych,
• pracowników gmin i powiatów, którzy w swoich zadaniach mają współpracę z ngo,
• mieszkańców i turystów,

do czynnego udziału w II Bieszczadzkim Forum Organizacji Pozarządowych (II BFOP) w Ustrzykach Dolnych.

II BFOP będzie kolejną okazją do zaprezentowania się bieszczadzkich organizacji pozarządowych, ich sukcesów oraz celów działalności, co zaowocuje kolejnym krokiem w integracji środowiska, szeroką promocją obszaru rozumianego jako terytorium, ale i obszaru działalności wśród mieszkańców Bieszczad. Pozwoli również na wymianę doświadczeń, dobrych praktyk, formułowanie wspólnych wniosków środowiska NGO oraz spotkania z samorządem lokalnym. W programie zaplanowano panele dyskusyjne z udziałem ekspertów.

Program szczegółowy IIBFOP

Termin: 29.10.2017 r.
Miejsce: Hala Sportowa w Ustrzykach Dolnych (ul. 29 Listopada 19a)

Plakat

O autorze

Skontaktuj się ze mną: