Festiwal Dzikie Karpaty

Fundacja Bieszczadzka zaprasza wszystkich Państwa do uczestnictwa w Festiwalu Dzikie Karpaty, który odbędzie się w dniach 1-3 sierpnia 2014roku w Lutowiskach.
Festiwal organizowany jest w ramach mikroprojektu „Ścieżkami Ukraińskich Karpat. Promocja Produktu Turystycznego, który jest częścią projektu parasolowego. „Transgraniczna współpraca na rzecz turystyki uzdrowiskowej pogranicza polsko-ukraińskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Mikroprojekt jest realizowany od 1 kwietnia 2014 roku przez Lwowska miejska organizacja “Ecoterra” w partnerstwie z FundacjąBieszczadzką. Głównym celem mikroprojektu jest podniesienie potencjału kulturowo-przyrodniczego przygranicznych terenów ukraińskich Karpat, poprzez rozwój systemu informacji turystycznej oraz zapewnienie swobodnego dostępu do niej.
W ramach Festiwalu „Dzikie Karpaty” odbędą się między innymi:
□ Wycieczka przyrodnicza z ornitologiem- obserwacja i rozpoznawanie gatunków ptaków bieszczadzkich
□ Wycieczka przyrodnicza z zoologiem- rozpoznawanie tropów ssaków bieszczadzkich oraz wizyta w zagrodzie pokazowej żubrów w Mucznem
□ I warsztaty fotografii przyrodniczej dla początkujących i średniozaawansowanych (część teoretyczna, zajęcia terenowe, omówienie wykonanych podczas warsztatów fotografii)
□ Warsztaty astronomiczne
□ Warsztaty dla rodzin z dziećmi (połączone z konkursami) związane z rozpoznawaniem gatunków bieszczadzkich: duże ssaki
□ Warsztaty dla rodzin z dziećmi (połączone z konkursami) związane z rozpoznawaniem gatunków bieszczadzkich: ptaki
□ Warsztaty dla rodzin z dziećmi (połączone z konkursami)związane z rozpoznawaniem gatunków bieszczadzkich: płazy i gady
□ Warsztaty dla rodzin z dziećmi (połączone z konkursami)związane z rozpoznawaniem gatunków bieszczadzkich: rośliny
□ II warsztaty fotografii przyrodniczej dla początkujących i średniozaawansowanych -część teoretyczna, zajęcia terenowe, omówienie wykonanych podczas warsztatów fotografii
□ Wycieczka przyrodnicza z leśnikiem- zapoznanie z pracą leśnika
□ Wycieczka przyrodnicza śladami płazów, gadów i owadów
□ Wycieczka przyrodnicza z botanikiem
□ Pokazy filmów na temat przyrody, ekologii, turystyki ekologicznej,
□ Wystawy fotograficzne,
□ Pokazy zwierząt gospodarczych typowych dla Karpat,
□ Seminaria naukowe dotyczące karpackiej przyrody, eko-turystyki i ochrony przyrody,
□ Występy zespołów i konkursy
Udział we wszystkich wycieczkach i warsztatach przyrodniczych jest bezpłatny. Więcej informacji o Festiwalu, wycieczkach i warsztatach oraz formularze zgłoszeniowe dostępne na www.gotocarpathia.pl oraz w Karpackim Centrum Zielonej Turystyki w Ustrzykach Dolnych (ul. Rynek 16, tel. +13 469 62 90).

O autorze

Skontaktuj się ze mną: