Blog Detail

Fundacja Bieszczadzka informuje, że od 29 kwietnia do 15 maja 2020 w siedzibie fundacji przy ul. 1 Maja 16 odbywać będą się konsultacje indywidualne w zakresie przygotowania wniosku do konkursu grantowego Działaj Lokalnie 2020. Osoby zainteresowane konsultacją indywidualną proszone są o wcześniejsze ustalenie terminu konsultacji ( dzień i godzina) pod nr tel. 881 537 554.

Fundacja Bieszczadzka- Ośrodek Działaj Lokalnie, ogłasza kolejną edycję Programu Działaj Lokalnie. Wnioski do Działaj Lokalnie XI-2020 należy składać wyłącznie poprzez generator wniosków dostępny na stronie  www.dzialajlokalnie.pl i www.fundacjabieszczadzka.org W XI edycji Programu „Działaj Lokalnie -2020” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Uprawnion

Informujemy, że od dnia 13 marca 2020r. do odwołania, pracownicy Fundacji Bieszczadzkiej i Podkarpackiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej wykonują swoje obowiązki w systemie zdalnym. W razie potrzeby prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: Bogusław Pyzocha- tel: 601 055 457 Lucyna Sobańska- tel: 881 537 554 Iwona Gratkowska- tel: 514 273 130 Zarząd Fundacji Bieszczadzkiej

Bieszczadzkie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk Nadziei” w Ustrzykach Dolnych

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego wraz z Burmistrzem Ustrzyk Dolnych zaprasza: organizacje pozarządowe,przedsiębiorstwa społeczne,przedstawicieli grup nieformalnych,pracowników gmin i powiatów, którzy współpracują z NGO,mieszkańców i turystów, do czynnego udziału w IV Bieszczadzkim Forum Organizacji Pozarządowych w Ustrzykach Dolnych. Tematem przewodnim tegoroc