Dzień Otwarty w Zielonym Zakątku nad Wiarem

W sobotę, 9 września grupa nieformalna działająca przy Gimnazjum w Wojtkówce zaprosiła mieszkańców wsi na Dzień Otwarty do Zielonego Zakątka nad Wiarem. Na nasze zaproszenie przybyli też pani Katarzyna Sekuła – Zastępca Burmistrza i pan Bogusław Pyzocha – Prezes Zarządu Fundacji Bieszczadzkiej. Była to okazja do podsumowania udziału w projekcie „Ekomuzea Karpackie – Partnerstwo dla Ekorozwoju” realizowanego przez Fundację Bieszczadzką ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju. Głównym celem przedsięwzięcia było wzmocnienie służących zrównoważonemu rozwojowi działań społeczności lokalnych poprzez wykorzystanie potencjału istniejących i tworzonych ekomuzeów skupionych wokół programu Ekomuzea Karpackie.
Realizacja naszej inicjatywy polegała na budowie wiaty, dzięki czemu powstała zielona klasa – miejsce, gdzie będą prowadzone zajęcia dla uczniów m.in. z zakresu edukacji leśnej i ekologii, oraz organizowane festyny i spotkania dla mieszkańców wsi. Dzięki nowym nasadzeniom odnowiony został przyszkolny sad. Powstała tam też mini ścieżka edukacyjna „Raj Zwierząt”, na którą składają się tablice edukacyjne, budki lęgowe i karmniki dla ptaków. Zorganizowaliśmy wraz z uczniami i rodzicami akcję oczyszczania rzeki Wiar w na terenie Wojtkówki, oraz akcję edukacyjną na temat segregacji śmieci. Podczas dnia otwartego w Zielonym Zakątku nad Wiarem zorganizowany został rajd pieszy do źródeł Wiaru prowadzony przez pana Tomasza Szeremetę, oraz zajęcia z zakresu edukacji leśnej na ścieżce dendrologiczno-edukacyjnej „Drzewa parku podworskiego w Jureczkowej”, które poprowadził pracownik Nadleśnictwa Bircza pan Marcin Baraniewicz. Na zakończenie tego intensywnego dnia odbyło się ognisko dla uczestników dnia otwartego w Zielonym Zakątku nad Wiarem oraz zaproszonych gości.
Tekst: H. Paszkowska
Zdjęcia: Anetta Rogalińska i Sylwia Kawczak

O autorze

Skontaktuj się ze mną: