DZIAŁAJ LOKALNIE VII

Fundacja Bieszczadzka we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza LOKALNY KONKURS GRANTOWY w ramach Programu „DZIAŁAJ LOKALNIE VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolność
W VII edycji Programu „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych, lokalnych instytucjach oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.
Do konkursu mogą być zgłaszane inicjatywy:
– organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną (fundacji lub stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS*),
– grup nieformalnych, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub lokalna instytucja publiczna posiadająca osobowość prawną lub dysponująca stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań (szkoła, dom kultury, biblioteka, klub sportowy) realizowane we wsiach z obszaru 11 gmin bieszczadzkich: Baligród, Bircza, Cisna, Czarna, Komańcza, Lesko, Lutowiska, Olszanica, Solina , Ustrzyki Dolne i Zagórz.
Wysokość dofinansowania jednego projektu: do 6 000 zł
Więcej informacji o konkursie podczas spotkań informacyjnych i szkoleń oraz pod telefonem 13 469 72 97.
Terminy spotkań informacyjnych dotyczące programu „Działaj Lokalnie VII
Ustrzyki Dolne – 05.05.2010 Spotkanie Informacyjne dla organizacji z terenów Gmin: Ustrzyki Dolne, Bircza, Czarna, Lutowiska, Olszanica – Urząd Gminy Ustrzyki Dolne-sala konferencyjna godz.13.00
Lesko – 06.05.2010 Spotkanie Informacyjne dla organizacji z terenów Gmin: Lesko, Cisna, Komańcza, Baligród, Zagórz, Solina- Bieszczadzki Dom Kultury Lesko-sala kameralna godz.13.00
Zapraszamy także na konsultacje indywidualne w siedzibie Fundacji Bieszczadzkiej po uprzednim ustaleniu terminu z koordynatorem programu (Lucyna Sobańska tel.607586834)
e-mail:l.sobanska@fundacja.bieszczady.pl)

formularz wniosku
regulamin konkursu

O autorze

Skontaktuj się ze mną: