Działaj Lokalnie 2016 podsumowane !!!

Wyremontowane i doposażone świetlice, plac zabaw, „różany zakątek”, spektakl teatralny, dziesiątki godzin warsztatów artystycznych dla dzieci i dorosłych, szkolenia dla NGO, sentymentalne spotkania wielopokoleniowe, międzynarodowe, koncerty i pokazy, , ćwiczenia z pierwszej pomocy, herb wsi i wiata z paleniskiem, zadaszony grill, odremontowane historyczne kapliczki i krzyże, plener malarsko-rzeźbiarski, promocyjne foldery i gazetki, wystawy fotografii, odtworzona dymarka, konkursy wiedzy i plastyczne, imprezy środowiskowe, doposażona Szkoła Rodzenia, dziecięce turnieje sportowe, wycieczki dla dzieci i dorosłych poza miejsce zamieszkania, uporządkowane tereny wokół świetlic i szkół. Oto efekt ostatniej edycji konkursu grantowego w ramach programu Działaj Lokalnie, Polsko –Amerykańskiej Fundacji Wolności , realizowanego na terenie 12 bieszczadzkich i okołobieszczadzkich gmin. Koordynatorem programu w Bieszczadach jest Fundacja Bieszczadzka- jeden z 67 Ośrodków Działaj Lokalnie w kraju.
Podsumowanie ostatniej edycji programu odbyło się 6 marca 2017r w Ustrzykach Dolnych. Na zaproszenie ODL-Fundacji Bieszczadzkiej do Urzędu miasta i Gminy w Ustrzykach Dl przybyli realizatorzy 16 dofinansowanych projektów , przedstawiciele władz samorządowych , darczyńców, Rady Fundacji, Komisji Grantowej i lokalnych mediów. Lucyna Sobańska- koordynator programu Działaj Lokalnie za pomocą liczb przedstawiła skalę zaangażowania społeczeństwa bieszczadzkiego w projektowe działania, których celem jest dobro wspólne. I tak : bezpośrednimi realizatorami projektów było 243 osoby, 3691 osób było odbiorcami różnorodnych działań, w projekty zaangażowanych było 238 wolontariuszy. Wartość przyznanych w konkursie dotacji to kwota 58 600 zł , natomiast organizacje realizujące projekty wniosły do nich 13 412 zł własnego wkładu finansowego oraz 72 562 zł wkładu rzeczowo- usługowego.
Stowarzyszenia i fundacje oraz grupy nieformalne, które były uczestnikami bieszczadzkiego konkursu Działaj lokalnie 2016 otrzymały z rąk prezesa Fundacji Bieszczadzkiej Bogusław Pyzocha dyplomy z podziękowaniem za pracę na rzecz swoich maleńkich „Ojczyzn”. Spotkanie było również okazją do wręczenia dyplomów i nagród organizacjom, które wzięły udział w konkursie „Opowiedz….2016” towarzyszącemu programowi Działaj Lokalnie. W ramach konkursu, który ma na celu zachęcenie grantobiorców do poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania własnych działań i promowania inicjatyw wspieranych w ramach Programu „DL”, a przez to ich wpływu na aktywizację lokalnej społeczności oraz na budowanie dobra wspólnego. Nagrody otrzymali:- OSP Lutowiska za film ”Strażacy do pracy” oraz Fundacja Tylko Bieszczady za film „Magiczne Bieszczady” a uczestnicy podsumowania mogli obejrzeć oba nagrodzone filmy. Niezwykle miłym akcentem spotkania był występ artystyczny w wykonaniu dziecięcej pary ; Wiktorii i Antosia – dzieci zatańczyły walca – oraz grupy młodzieży z Zespołu Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku- młodzież zaśpiewała pięknie zaaranżowane 4 piosenki ludowe.

O autorze

Skontaktuj się ze mną: