Przedmiotem zamówienia jest „Zakup wraz z dostawą: magnetofonów oraz słuchawek z mikrofonem” w ramach projektu: „Moja szkoła-moją szansą”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Termin składania ofert 06 września 2012r. do godz. 12:00
Informacji udziela:
Lucyna Sobańska – koordynator
Tel. 13 469 62 90
email: l.sobanska@fundacja.bieszczady.pl
Wzór oferty wraz z załącznikami do pobrania na stronie internetowej www.fundacja.bieszczady.pl

Załączniki:
oferta
zapytanie-ofertowe
zapytanie-ofertowe zał 1
zapytanie-ofertowe zal 2
zapytanie-ofertowe zal 3
zapytanie-ofertowe zał 4

W dniu 24 sierpnia 2012 r. o godzinie 14.00 zebrała się Komisja w następującym składzie:
1. Alicja Gruza – Przewodniczący komisji
2. Anna Mokrzycka – Sekretarz komisji
3. Lucyna Sobańska – Członek komisji
Przedmiotem posiedzenia Komisji było dokonanie oceny ofert, które zostały złożone w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/POKL.07.02.02-18-043/11dotyczące zamówienia na zakup wraz z dostawą: laptopa z akcesoriami i oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjnego i niszczarki.

Protokół z posiedzenia komisji

UWAGA !!!
Zapytanie ofertowe nr 3/POKL.09.01.02-18-313/11
W związku ze zmianą w specyfikacji dot. oprogramowania w zapytaniu ofertowym nr 3/POKL.09.01.02-18-313/11- „Zakup wraz z dostawą: laptopa wraz z oprogramowaniem” w ramach projektu: „Moja szkoła-moją szansą”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Termin składania ofert wydłuża się do dnia 31 sierpnia 2012r. do godz. 12:00
Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 31 sierpnia 2012r. o godz. 14:00
Informacji udziela:
Anna Mokrzycka- specjalista ds. rozliczeń
Tel. 13 469 62 90 (po godzinie 12.00)
email: a.mokrzycka@fundacja.bieszczady.pl
lub
Iwona Pojnar- asystent koordynatora
Tel. 13 469 62 90
email: i.pojnar@fundacja.bieszczady.pl
Wzór oferty wraz z załącznikami do pobrania na stronie internetowej www.fundacja.bieszczady.pl

Załączniki:
oferta
zapytanie-ofertowe
zapytanie-ofertowe zał 1
zapytanie-ofertowe zal 2
zapytanie-ofertowe zal 3
zapytanie-ofertowe zał 4

UWAGA !!!
Zapytanie ofertowe nr 1/POKL.07.02.02-18-043/11
W związku ze zmianą Załączników nr 1 (formularz ofertowy) oraz nr 4 (wzór umowy) do zapytania ofertowego nr 1/POKL.07.02.02-18-043/11- „Zakup wraz z dostawą: laptopa z akcesoriami i oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjnego i niszczarki” w ramach projektu: „Współdzielenie obowiązków-współdzielenie zysków”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmacnianie sektora ekonomi społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Termin składania ofert wydłuża się do dnia 24 sierpnia 2012r. do godz. 12:00
Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 24 sierpnia 2012r. o godz. 14:00
Informacji udziela:
Anna Mokrzycka- specjalista ds. rozliczeń
Tel. 13 469 62 90 (po godzinie 12.00)
email: a.mokrzycka@fundacja.bieszczady.pl
lub
Iwona Pojnar- asystent koordynatora
Tel. 13 469 62 90
email: i.pojnar@fundacja.bieszczady.pl
Wzór oferty wraz z załącznikami do pobrania na stronie internetowej www.fundacja.bieszczady.pl

Załączniki:
oferta zmiany
zapytanie-ofertowe
zapytanie-ofertowe zał 1
zapytanie-ofertowe zal 2
zapytanie-ofertowe zal 3
zapytanie-ofertowe zał 4

Przedmiotem zamówienia jest „Zakup wraz z dostawą: pomocy dydaktycznych” w ramach projektu: „Moja szkoła-moją szansą”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Termin składania ofert 31 sierpnia 2012r. do godz. 15:00
Informacji udziela:
Lucyna Sobańska – koordynator
Tel. 13 469 62 90
email: l.sobanska@fundacja.bieszczady.pl
Wzór oferty wraz z załącznikami do pobrania na stronie internetowej www.fundacja.bieszczady.pl

załączniki:

oferta
zapytanie-ofertowe
zapytanie-ofertowe zał 1
zapytanie-ofertowe zal 2
zapytanie-ofertowe zal 3
zapytanie-ofertowe zał 4

Przedmiotem zamówienia jest „Zakup wraz z dostawą: magnetofonu oraz słuchawek z mikrofonem” w ramach projektu: „Moja szkoła-moją szansą”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Termin składania ofert 27 sierpnia 2012r. do godz. 12:00
Informacji udziela:
Lucyna Sobańska – koordynator
Tel. 13 469 62 90
email: l.sobanska@fundacja.bieszczady.pl
Wzór oferty wraz z załącznikami do pobrania na stronie internetowej www.fundacja.bieszczady.pl

Załączniki:
oferta
zapytanie-ofertowe
zapytanie-ofertowe zał 1
zapytanie-ofertowe zal 2
zapytanie-ofertowe zal 3
zapytanie-ofertowe zał 4

Przedmiotem zamówienia jest „Zakup wraz z dostawą: laptopa wraz z oprogramowaniem” w ramach projektu: „Moja szkoła-moją szansą”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Termin składania ofert 27 sierpnia 2012r. do godz. 12:00
Informacji udziela:
Lucyna Sobańska – koordynator
Tel. 13 469 62 90
email: l.sobanska@fundacja.bieszczady.pl
Wzór oferty wraz z załącznikami do pobrania na stronie internetowej www.fundacja.bieszczady.pl

Załączniki:
oferta
zapytanie-ofertowe
zapytanie-ofertowe zał 1
zapytanie-ofertowe zal 2
zapytanie-ofertowe zal 3
zapytanie-ofertowe zał 4