Wyniki oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych do projektu „Współdzielenie obowiązków – współdzielenie zysków” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS w ramach Priorytetu VII Poddziałanie 7.2.2 POKL

Załączniki:
FB_722_lista_rankingowa_podstawowa-i_rezerwowa

Wyniki oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych do projektu
„Współdzielenie obowiązków – współdzielenie zysków”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS
w ramach Priorytetu VII Poddziałanie 7.2.2 POKL

Załączniki:
Lista rankingowa

ZAPROSZENIE na Seminarium naukowo-informacyjne podsumowujące projekt GoToCarpathia – certyfikat jakości usług i produktów ekoturystycznych w Karpatach Wschodnich
Kielnarowa, 28 listopada 2012 roku
Szanowni Państwo
W imieniu organizatorów – Fundacji Bieszczadzkiej oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – mamy zaszczyt zaprosić Państwa na Seminarium naukowo-informacyjne podsumowujące projekt GoToCarpathia – certyfikat jakości usług i produktów ekoturystycznych w Karpatach Wschodnich.
Celem projektu było wykreowanie i wypromowanie wspólnej dla Karpat Wschodnich regionalnej marki ekoturystycznej pod nazwą „GoToCarpathia”, opartej o usługi i produkty ekoturystyczne z Karpat Wschodnich utrzymujące i podnoszące standardy jakościowe, a poprzez to zwiększające konkurencyjność tych usług i produktów. Sam system certyfikacji GoToCarpathia został stworzony i jest wdrażany przez Fundację Bieszczadzką od roku 2009.
Seminarium kończy zrealizowane od 1 czerwca 2012 roku działania:
1) badania kondycji usług i produktów opartych o formy turystyki przyjaznej środowisku
na tle wszystkich typów usług i produktów turystycznych występujących w polskiej części obszaru objętego certyfikacją GoToCarpathia – na podstawie percepcji turystów i reprezentantów branży turystycznej
2) opracowanie w formie elektronicznej broszury edukacyjnej promującej idee zielonej turystyki zawarte w systemie certyfikacji GoToCarpathia oraz popularyzującej wiedzę
o 5 zasadach tej certyfikacji.
Seminarium będzie również okazją do prezentacji założeń kolejnej edycji certyfikacji GoToCarpatia oraz planów na rok 2013 związanych z działaniami promującymi idee zielonej turystyki w Karpatach Wschodnich oraz usługi i produkty posiadające certyfikat GoToCarpathia.
Więcej informacji o projekcie oraz o systemie certyfikacji GoToCarpathia uzyskacie Państwo
na www.gotocarpathia.pl.
Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z programem Seminarium oraz o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mailowy: biuro@fundacja.bieszczady.pl lub faksem: tel./fax: 13 469 62 90.
Najpóźniej do 27 listopada 2012 roku (wtorek) do godziny 15.00.
Program Seminarium oraz formularz zgłoszeniowy w załączeniu.
W imieniu organizatorów:
Bogusław Pyzocha – Prezes Zarządu Fundacji Bieszczadzkiej

Załączniki:
Zaproszenie
Program
Formularz zgłoszeniowy


Uprzejmie informujemy iż dnia 10.11.2012 w Biurze Fundacji Bieszczadzkiej w godzinach od 8:00 do 18:00 odbędą się konsultacje dotyczące projektu „Współdzielenie obowiązków – współdzielenie zysków”, również w sprawie wypełniania formularzy zgłoszeniowych.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.