Zapytanie ofertowe nr 1/0357/D/2/2012
Przedmiotem zamówienia jest „Zapewnienie wyżywienia i noclegów podczas weekendowych sesji szkoleń dla uczniów szkół gimnazjalnych w ramach realizacji projektu „Młode Bieszczady”, Nr umowy 1/0357/D/2/2012, współfinansowanego ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego dla Organizacji Pozarządowych i Polsko Szwajcarskich Regionalnych Projektów Partnerskich Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy
Termin składania ofert 07 marca 2013r. do godz. 12:00
Informacji udziela:
Lucyna Sobańska – koordynator
Tel. 13 469 62 90
email: l.sobanska@fundacja.bieszczady.pl
lub
Alicja Gruza – asystent koordynatora
Tel. 13 469 62 90
email: a.gruza@fundacja.bieszczady.pl

Załączniki:
Oferta
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Umowa wzór

Fundacja Bieszczadzka informuje, iż dla Grup III i IV od dnia 21.02.2013r. rozpocznie się realizacja zadania zajęcia komputerowe w ramach projektu „Współdzielenie obowiązków – współdzielenie zysków”.
Zajęcia odbywać się będą w Bieszczadzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego, ul. Rynek 17, 38-700 Ustrzyki Dolne.
Grupa III rozpocznie zajęcia 21.02.2013r. o godzinie 9.00
Grupa IV rozpocznie zajęcia 22.02.2013r. o godzinie 9.00
W załączeniu znajduje się wykaz osób w poszczególnych grupach.
W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod nr tel 13 469 72 97 lub 601 056 939

Załączniki:
Lista zajęcia komputerowe

Wyniki oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych naboru uzupełniającego do projektu „Współdzielenie obowiązków – współdzielenie zysków” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS w ramach Priorytetu VII Poddziałanie 7.2.2 POKL

Załącznik:
lista rankingowa-ocena merytoryczna- nabór uzupełniający

Przedmiotem zamówienia jest Wynajem sali oraz zapewnienie wyżywienia podczas szkoleń: „Ekonomia społeczna w praktyce”, „ABC Przedsiębiorczości”, Ekoturystyka, „Menadżer Ekonomii Społecznej” w ramach projektu: „Współdzielenie obowiązków-współdzielenie zysków”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmacnianie sektora ekonomii społecznej, Podziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Termin składania ofert do 19.02. 2013 roku do godziny 15:00.
Informacji udziela:
Anna Mokrzycka- specjalista ds. rozliczeń
Tel. 13 469 62 90 (po godzinie 12.00)
email: a.mokrzycka@fundacja.bieszczady.pl
lub
Iwona Pojnar- asystent koordynatora
Tel. 13 469 62 90
email: i.pojnar@fundacja.bieszczady.pl
Wzór oferty wraz z załącznikami do pobrania na stronie internetowej www.fundacja.bieszczady.pl oraz www.wo-wz.pl

Załączniki:
Ogłoszenie
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4 Umowa .pdf

Fundacja Bieszczadzka informuje, iż od dnia 31.01.2013r. rozpocznie się realizacja zadania zajęcia komputerowe w ramach projektu „Współdzielenie obowiązków – współdzielenie zysków”.
Zajęcia odbywać się będą w Bieszczadzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego, ul. Rynek 17, 38-700 Ustrzyki Dolne.
Grupa II rozpocznie zajęcia 31.01.2013r. o godzinie 9.00
Grupa I rozpocznie zajęcia 01.02.2013r. o godzinie 9.00
W załączeniu znajduje się wykaz osób w poszczególnych grupach.
W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod nr tel 13 469 72 97 lub 601 056 939

Lista zajęcia komputerowe

Fundacja Bieszczadzka ogłasza nabór uzupełniający do projektu pt. „Współdzielenie obowiązków-współdzielenie zysków” w ramach Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.
Termin przyjmowania formularzy rekrutacyjnych:
17-31 stycznia 2013r. w godzinach 8.00-16.00
Dokumenty rekrutacyjne oraz szczegółowe informacje na stronach:
www.wo-wz.pl oraz www.fundacja.bieszczady.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Fundacji Bieszczadzkiej oraz pod nr tel. 601 059 939, 13 469 62 90

plakat wowz

Przedmiotem zamówienia jest „Wynajem sali oraz zapewnienie wyżywienia podczas szkolenia komputerowego” w ramach projektu: „Współdzielenie obowiązków-współdzielenie zysków”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmacnianie sektora ekonomi społecznej, Podziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Termin składania ofert do 22 stycznia 2013 roku do godziny 15:00.
Informacji udziela:
Anna Mokrzycka- specjalista ds. rozliczeń
Tel. 13 469 62 90 (po godzinie 12.00)
email: a.mokrzycka@fundacja.bieszczady.pl
lub
Iwona Pojnar- asystent koordynatora
Tel. 13 469 62 90
email: i.pojnar@fundacja.bieszczady.pl
Wzór oferty wraz z załącznikami do pobrania na stronie internetowej www.fundacja.bieszczady.pl oraz www.wo-wz.pl

Załączniki:
FB_POKL_7.2.2_ogloszenie_wynajem_wyzywienie_szkoleniekomputerowe_ogloszenie
FB_POKL_7.2.2_zapytanie_ofertowe_wynajem_wyzywienie zapytanie
FB_POKL_7.2.2_oferta_wynajem_wyzywienie zał. 1
FB_POKL_7.2.2_oferta_wynajem_wyzywienie zal 2
FB_POKL_7.2.2_oferta_wynajem_wyzywienie zal 3
FB_POKL_7.2.2_oferta_wynajem_wyzywienie zał 4

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL.07.02.02-18-043/11
na przeprowadzenie szkolenia komputerowego
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia komputerowego w ramach projektu pn. „Współdzielenie obowiązków-współdzielenie zysków”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmacnianie sektora ekonomi społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Termin składania ofert do dnia 18 stycznia 2013 roku do godziny 15:00.
Informacji udziela:
Anna Mokrzycka- specjalista ds. rozliczeń
Tel. 13 469 62 90 (po godzinie 12.00)
email: a.mokrzycka@fundacja.bieszczady.pl
lub
Iwona Pojnar- asystent koordynatora
Tel. 13 469 62 90
email: i.pojnar@fundacja.bieszczady.pl
Wzór oferty wraz z załącznikami do pobrania na stronie internetowej www.fundacja.bieszczady.pl oraz www.wo-wz.pl

Załączniki:
Oferta
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

Fundacja Bieszczadzka informuje, iż planowany jest nabór uzupełniający do projektu pn. „Współdzielenie obowiązków-współdzielenie zysków”, który realizowany jest w ramach Poddziałania 7.2.2 POKL.
Przewidywany termin naboru uzupełniającego 17-30 stycznia 2013r.
Nabór uzupełniający odbywał się będzie na takich samych zasadach jak nabór „podstawowy”.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z dokumentami rekrutacyjnymi dostępnymi na stronie www.wo-wz.pl w zakładce Dokumenty do pobrania oraz w siedzibie Fundacji Bieszczadzkiej. W przypadku pytań prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny pod nr 13 469 72 97/601 056 939

Wyniki oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych do projektu „Współdzielenie obowiązków – współdzielenie zysków” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS w ramach Priorytetu VII Poddziałanie 7.2.2 POKL

Załączniki:
FB_722_lista_rankingowa_podstawowa-i_rezerwowa