Pragniemy poinformować Państwa, że ruszyła już kolejna, VIII Edycja Programu Działaj Lokalnie. Wraz z rozpoczęciem kolejnej edycji, nastąpiło kilka zmian dotyczących zarówno dokumentacji konkursowej jak i samego sposobu składania wniosków. Najbardziej istotna kwestia to taka, iż w tym roku wnioski należy składać poprzez generator wniosków dostępny już wkrótce na stronie www.dzialajlokalnie.pl , można też pobrać wniosek ze strony www.fundacja.bieszczady.pl wypełnić i odesłać e-mailem na adres l.sobanska@fundacja.bieszczady.pl Nie składają Państwo wniosków w wersji papierowej oraz nie dołączają żadnych załączników.
W VIII edycji Programu „Działaj Lokalnie -2013” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej, z terenu 12 gmin: Baligród, Bircza, Cisna, Czarna, Komańcza, Lesko, Lutowiska, Olszanica, Solina , Ustrzyki Dolne, Zagórz i Tyrawa Wołoska.
Termin naboru wniosków:
8 kwietnia – 8 maja 2013r.
Terminy spotkań informacyjno- szkoleniowych dotyczących programu „Działaj Lokalnie VIII-2013
Ustrzyki Dolne 15.04.2013 (poniedziałek) Spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla organizacji z gmin: Ustrzyki Dolne, Bircza, Czarna, Lutowiska, Olszanica, Tyrawa Wołoska – siedziba Bieszczadzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 17 ( I piętro) godz.13.00
Lesko 18.04.2013 (czwartek) Spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla organizacji
z terenów Gmin: Lesko, Cisna, Komańcza, Baligród, Zagórz, Solina- Bieszczadzki Dom Kultury Lesko (sala kameralna) godz.13.00
Dodatkowe informacje na temat konkursu realizowanego w ramach „Działaj Lokalnie VIII” można uzyskać: w siedzibie Fundacji Bieszczadzkiej, Ustrzyki Dolne ul. Rynek 14 w godz. od 9.00 do 15.00 lub telefonicznie pod numerem tel: (13) 469 7297, kom 881 537 554

Załączniki:
Regulamin
Wniosek
Karta Oceny Formalnej
Karta Oceny Merytorycznej
wzór-pełnomocnictwo
wzór umowy darowizna
wzór umowy użyczenia
wzór umowy współpracy

W załączniku znajduje się lista oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach projektu Działaj Lokalnie na rok 2012.
Wyniki oceny formalnej nie są równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dofinansowane projekty będą wskazane na osobnej liście rankingowej

Ocena formalna wniosków

Serdecznie informujemy, że dodatkowe szkolenie z zakresu wypełniania wniosku odbędzie się 15 marca 2012r, w czwartek o godzinie 13.00 w siedzibie Fundacji Bieszczadzkiej ul. Rynek 14
Termin składania wniosków upływa dnia 30 marca 2012 roku.

Fundacja Bieszczadzka we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza LOKALNY KONKURS GRANTOWY w ramach Programu „DZIAŁAJ LOKALNIE VII-2012” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolność
W VII edycji Programu „Działaj Lokalnie -2012” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych, lokalnych instytucjach oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.
Do konkursu mogą być zgłaszane inicjatywy:
– organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną (fundacji lub stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS*),
– grup nieformalnych, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub lokalna instytucja publiczna posiadająca osobowość prawną lub dysponująca stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań (szkoła, dom kultury, biblioteka, klub sportowy) realizowane we wsiach z obszaru 12 gmin: Baligród, Bircza, Cisna, Czarna, Komańcza, Lesko, Lutowiska, Olszanica, Solina , Ustrzyki Dolne, Zagórz i Tyrawa Wołoska
Wysokość dofinansowania jednego projektu: do 6 000 zł
Termin składania projektów 30.03.2012r.
Więcej informacji o konkursie podczas spotkań informacyjnych i szkoleń oraz pod telefonem 13 469 72 97.
Terminy spotkań informacyjno- szkoleniowych dotyczących programu „Działaj Lokalnie VII-2012
Lesko 01.03.2012 (czwartek) Spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla organizacji
z terenów Gmin: Lesko, Cisna, Komańcza, Baligród, Zagórz, Solina- Bieszczadzki Dom Kultury Lesko (sala kameralna) godz.13.00
Ustrzyki Dolne 02.03.2012 (piątek) Spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla organizacji
z terenów Gmin: Ustrzyki Dolne, Bircza, Czarna, Lutowiska, Olszanica, Tyrawa Wołoska – siedziba Bieszczadzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 17 ( I piętro) godz.13.00
Zapraszamy także na konsultacje indywidualne w siedzibie Fundacji Bieszczadzkiej po uprzednim ustaleniu terminu z koordynatorem programu (Lucyna Sobańska tel.607586834)
e-mail:l.sobanska@fundacja.bieszczady.pl)

Załączniki:
Regulamin DL 2012
Wniosek DL 2012

W załączniku publikujemy listę rankingową programu „Działaj lokalnie”.

Lista rankingowa

Fundacja Bieszczadzka we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza LOKALNY KONKURS GRANTOWY w ramach Programu „DZIAŁAJ LOKALNIE VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolność
W VII edycji Programu „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych, lokalnych instytucjach oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.
Do konkursu mogą być zgłaszane inicjatywy:
– organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną (fundacji lub stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS*),
– grup nieformalnych, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub lokalna instytucja publiczna posiadająca osobowość prawną lub dysponująca stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań (szkoła, dom kultury, biblioteka, klub sportowy) realizowane we wsiach z obszaru 11 gmin bieszczadzkich: Baligród, Bircza, Cisna, Czarna, Komańcza, Lesko, Lutowiska, Olszanica, Solina , Ustrzyki Dolne i Zagórz.
Wysokość dofinansowania jednego projektu: do 6 000 zł
Więcej informacji o konkursie podczas spotkań informacyjnych i szkoleń oraz pod telefonem 13 469 72 97.
Terminy spotkań informacyjnych dotyczące programu „Działaj Lokalnie VII
Ustrzyki Dolne – 05.05.2010 Spotkanie Informacyjne dla organizacji z terenów Gmin: Ustrzyki Dolne, Bircza, Czarna, Lutowiska, Olszanica – Urząd Gminy Ustrzyki Dolne-sala konferencyjna godz.13.00
Lesko – 06.05.2010 Spotkanie Informacyjne dla organizacji z terenów Gmin: Lesko, Cisna, Komańcza, Baligród, Zagórz, Solina- Bieszczadzki Dom Kultury Lesko-sala kameralna godz.13.00
Zapraszamy także na konsultacje indywidualne w siedzibie Fundacji Bieszczadzkiej po uprzednim ustaleniu terminu z koordynatorem programu (Lucyna Sobańska tel.607586834)
e-mail:l.sobanska@fundacja.bieszczady.pl)

formularz wniosku
regulamin konkursu