Od połowy roku trwają intensywne działania w ramach projektu Działaj Lokalnie wielu realizatorów mocno działało aby wykonać wszystkie zaplanowane prace w ramach zapisanych działań i przyszedł taki moment kiedy wiele projektów dobiegło końca. W Uhercach Mineralnych gmina Olszanica w ramach projektu „Klub „Hades” miejscem spotkań dla wszystkich realizowany przez grupę nieformalną „Młodzież razem dla Uherzec Mineralnych” zakończono remont Klubu. Młodzież pod okiem fachowca wykonała ogrom prac aby miejsce w podziemiach Wiejskiego Domu Kultury stało się obszarem przyjaznym dla wszystkich od dzieci poczynając poprzez młodzież, dorosłych na seniorach kończąc mogli znaleźć przestrzeń dla siebie. W wyremontowanym pomieszczeniu znalazło się miejsce na kącik artystyczny, strefę telewizyjną, miejsce gdzie można zaparzyć kawę czy herbatę a także strefa fitness z dobrze wyposażoną siłownią, Miejsce przestało razić odpadającym tykiem i odstraszać zapachem stęchlizny. Obite panelami ściany wyglądają estetycznie i schludnie, dzięki zaangażowaniu wykonawców udało się wygospodarować środki na dodatkowe farby i dzięki temu odmalowano łazienki i toalety, wymieniono podłogę za barem i obito płytami typu regips ścianę oddzielającą bar od pomieszczenia gospodarczego. Wymienione zostały również drzwi wejściowe i ewakuacyjne oraz położono antypoślizgowe płytki na schodach wejściowych, Teraz wygląd wejścia zachęca do tego aby odwiedzić to przyjazne, estetyczne i schludne miejsce miejsce, które będzie służyło wiele lat wszystkim mieszkańcom nie tylko Uherzec Mineralnych ale również okolicznych wsi.

22 października 2017 roku w Ośrodku Kultury w Szczawnem obyło się huczne i bardzo atrakcyjne w formie spotkanie. Sala była zapełniona przez najważniejszych gości w tym dniu, świętowano tu bowiem Dzień Seniora. Okazją do tak licznego zgromadzenia było również zakończenie projektu realizowanego przez Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego Na Rzecz Rozwoju Wsi: Szczawne i Kulaszne, w ramach programu Działaj Lokalnie X, Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego w przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Fundację Bieszczadzką w Ustrzykach Dolnych zatytułowanego „Pasje łączą pokolenia, Utworzenie Koła Seniorów”. Uczestnicy spotkania wśród których był wójt Gminy Komańcza Pan Stanisław Bielawka, wiceprezes Fundacji Bieszczadzkiej Lucyna Sobańska ora koordynator programu Działaj Lokalnie Renata Kapuścińska – Frankowska zgodnie za seniorami powtarzali, że takie przedsięwzięcia są niezbędne w miejscowościach oddalonych od większych miast, ponieważ ludzie 60+ mają więcej wolnego czasu a jednocześnie mają mnóstwo energii i pasji do działania, są kopalnią wiedzy i bardzo ciekawych umiejętności. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pan Robert Piechocki wręczył nagrody młodemu pokoleniu mieszkańców za udział w konkursie o seniorach, a najbardziej zaangażowanym seniorom kubki i kalendarze, produkty powstałe w ramach projektu. Spotkaniu towarzyszyła muzyka bieszczadzkiej kapeli WATRA, a najlepsze KGW województwa podkarpackiego w 2017 roku serwowało przepyszne ciasto.

Działaj Lokalni Projekt „Odkrywamy nasze artystyczne dusze” podsumowany!! Oj dzieje się w Brzegach Dolnych, projekt za projektem, działanie za działaniem. Właśnie podsumowano projekt Działaj Lokalnie „Odkrywamy nasze artystyczne dusze”, którego realizatorem było Stowarzyszenie „Homo Homini”. Koordynatorem projektu była Elżbieta Włodarczyk, która opowiedziała o realizowanym projekcie i podziękowała wszystkim osobom zaangażowanym w projektowe działania. Podsumowanie było okazją do spotkania realizatorów, uczestników projektu, mieszkańców Brzegów i przyjaciół z okolicy. Miało charakter muzycznego spotkania jako że odbyły się w trakcie warsztaty muzyczne prowadzone przez Tomasza Grzebienia. Do prezentacji śpiewanych tekstów wykorzystano zakupiony z dotacji rzutnik. Uczestników warsztatów wspierał muzycznie zespół „Echo Ustrzyk” z Klub Seniora „Sami Swoi”. Ważną częścią podsumowania były wystawy prac powstałych podczas projektowych warsztatów rękodzielniczych. Pokazano ozdoby świąteczne – warsztat prowadziła Sławomira Ogrodnik, prace robione szydełkiem- Olga Gibała, szkatułki drewniane- warsztat prowadził Eugeniusz Olech. Dopełnieniem była wystawa fotograficzna „Fauna i flora bieszczadzka” autorstwa Henryka Gosztyły oraz Agnieszki Bury. Nie zapomniano również o czymś dla ciała, goście mogli smakować różności kulinarnych przygotowanych przez panie z Brzegów. Spotkanie zakończono zabawą taneczną w rytm melodii zagranych przez Zespół FAMA

Jesteśmy na półmetku realizacji tegorocznej edycji programu Działaj Lokalnie w Bieszczadach.
W sobotę 29 lipca 2017 roku z ogromna przyjemnością uczestniczyliśmy jako ODL Fundacja Bieszczadzka w oficjalnym otwarciu przyblokowego placu zabaw „POZYTYWKA” w Ustrzykach Dolnych. Stworzenie takiego miejsca zabaw i wypoczynku było głównym zamierzeniem projektu realizowanego przez mieszkańców bloku położonego na obrzeżach Ustrzyk, w tzw. części przemysłowej. Otoczenie bloku to małe hurtownie, warsztaty mechaniczne, miejsce składowania drewna po które codziennie przyjeżdżają ciężkie samochody. Wśród nich jak wysepka mieszkalny blok a w nim liczna grupa dzieci, często bawiących się na przemysłowym placu. Projekt „Pozytywka” to przykład chyba najbliższy programowi Działaj Lokalnie. To coś stworzone przez realizatorów dla realizatorów. Mieszkańcy bloku korzystając z dotacji z Działaj Lokalnie i przy wsparciu różnych instytucji od samorządowych po przedsiębiorstwa, stworzyli piękne i przyjazne miejsce dla siebie i swoich dzieci. Plac „Pozytywka” wyposażony jest w huśtawki, bujaki, trampolinę, piaskownicę oraz małe bramki do zabawy z piłką. Przygotowano stoły, ławki i miejsce na grilla. Najważniejsze , ze ten mały teren został odgrodzony od ruchliwej części przemysłowej, co bardzo poprawiło bezpieczeństwo bawiących się dzieci. Mieszkańcy bloku przy ulicy Fabrycznej 27 powinni stać się przykładem i inspiracją dla innych mieszkańców i wspólnot mieszkaniowych.

19 maja 2016r. Zarząd Fundacji Bieszczadzkiej zatwierdził listę rankingową wniosków zgłoszonych do konkursu Działaj Lokalnie X-2017, sporządzoną na podstawie oceny wniosków przez Komisję Grantową funkcjonującą przy Fundacji Bieszczadzkiej. Środki finansowe otrzymane z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz dodatkowe pozyskane przez Fundację Bieszczadzką pozwolą na dofinansowanie 13 spośród 22 zgłoszonych wniosków. Nagrodzonym gratulujemy w imieniu Komisji i Zarządu Fundacji Bieszczadzkiej zaś organizacjom i grupom nieformalnym, które nie znalazły się wśród dofinansowanych dziękujemy za udział w konkursie.

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW DZIAŁAJ LOKALNIE 2017

Załącznik nr 1

Fundacja Bieszczadzka- Ośrodek Działaj Lokalnie, ogłasza kolejną edycję Programu Działaj Lokalnie. Wnioski do Działaj Lokalnie X-2017 należy składać wyłącznie poprzez generator wniosków dostępny na stronie www.dzialajlokalnie.pl , oraz www.fundacja.bieszczady.pl i www.fundacjabieszczadzka.org
W X edycji Programu „Działaj Lokalnie -2017” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Uprawnione do wnioskowania będą organizacje pozarządowe; grupy nieformalne, w imieniu których wniosek złoży organizacja lub instytucja oraz tzw. Inicjatywy Działaj Lokalnie – czyli grupy nieformalne bez opiekuna prawnego.. Wnioski mogą być składane przez Wnioskodawców działających na terenie gmin: Baligród, Bircza, Cisna, Czarna, Komańcza, Lesko, Lutowiska, Olszanica, Solina , Ustrzyki Dolne, Zagórz i Tyrawa Wołoska. Będzie można ubiegać się o dotację do 6.000zł. Wkład własny – 25% wartości wnioskowanej dotacji w tym: 5% wkład finansowy (środki realizatora na pokrycie kosztów projektu) oraz resztę: wkład niefinansowy (np. praca wolontariacka na rzecz projektu, użyczenie sali, przekazane rzeczy). Dotowane projekty będzie można realizować od 15 maja do 31 grudnia 2017 roku.
Termin naboru wniosków:
20.03 – 23.04. 2017r.
Terminy spotkań informacyjno- szkoleniowych dotyczących programu „Działaj Lokalnie X-2017”
Lesko – 04.04.2017 (wtorek)
Spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla organizacji
z terenów Gmin: Lesko, Cisna, Komańcza, Baligród, Zagórz, Solina – Bieszczadzki Dom Kultury Lesko (sala kameralna) godz.15.00
Ustrzyki Dolne – 05.04.2017 (środa)
Spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla organizacji z gmin: Ustrzyki Dolne, Bircza, Czarna, Lutowiska, Olszanica, Tyrawa Wołoska – siedziba Starostwa Powiatu Bieszczadzkiego (sala konferencyjna),Ustrzyki Dolne, ul Bełska 22, godz.14.00
Dodatkowe informacje na temat konkursu realizowanego w ramach „Działaj Lokalnie X- 2017” można uzyskać: w siedzibie Fundacji Bieszczadzkiej, Ustrzyki Dolne ul. 1 Maja 16, w godz. od 9.00 do 15.00 lub telefonicznie pod numerem kom 601 056 939, 881 537 554
Zgłoszenia na spotkania informacyjno-szkoleniowe przyjmujemy pod nr tel. 601 056 939, 881 537 554 lub mailowo biuro@fundacja.bieszczady.pl
Obowiązkowo w szkoleniu muszą wziąć udział organizacje lub grupy nieformalne, które po raz pierwszy wnioskują do programu Działaj Lokalnie !!

Załączniki
Wniosek 2017
Regulamin DL 2017

Wyremontowane i doposażone świetlice, plac zabaw, „różany zakątek”, spektakl teatralny, dziesiątki godzin warsztatów artystycznych dla dzieci i dorosłych, szkolenia dla NGO, sentymentalne spotkania wielopokoleniowe, międzynarodowe, koncerty i pokazy, , ćwiczenia z pierwszej pomocy, herb wsi i wiata z paleniskiem, zadaszony grill, odremontowane historyczne kapliczki i krzyże, plener malarsko-rzeźbiarski, promocyjne foldery i gazetki, wystawy fotografii, odtworzona dymarka, konkursy wiedzy i plastyczne, imprezy środowiskowe, doposażona Szkoła Rodzenia, dziecięce turnieje sportowe, wycieczki dla dzieci i dorosłych poza miejsce zamieszkania, uporządkowane tereny wokół świetlic i szkół. Oto efekt ostatniej edycji konkursu grantowego w ramach programu Działaj Lokalnie, Polsko –Amerykańskiej Fundacji Wolności , realizowanego na terenie 12 bieszczadzkich i okołobieszczadzkich gmin. Koordynatorem programu w Bieszczadach jest Fundacja Bieszczadzka- jeden z 67 Ośrodków Działaj Lokalnie w kraju.
Podsumowanie ostatniej edycji programu odbyło się 6 marca 2017r w Ustrzykach Dolnych. Na zaproszenie ODL-Fundacji Bieszczadzkiej do Urzędu miasta i Gminy w Ustrzykach Dl przybyli realizatorzy 16 dofinansowanych projektów , przedstawiciele władz samorządowych , darczyńców, Rady Fundacji, Komisji Grantowej i lokalnych mediów. Lucyna Sobańska- koordynator programu Działaj Lokalnie za pomocą liczb przedstawiła skalę zaangażowania społeczeństwa bieszczadzkiego w projektowe działania, których celem jest dobro wspólne. I tak : bezpośrednimi realizatorami projektów było 243 osoby, 3691 osób było odbiorcami różnorodnych działań, w projekty zaangażowanych było 238 wolontariuszy. Wartość przyznanych w konkursie dotacji to kwota 58 600 zł , natomiast organizacje realizujące projekty wniosły do nich 13 412 zł własnego wkładu finansowego oraz 72 562 zł wkładu rzeczowo- usługowego.
Stowarzyszenia i fundacje oraz grupy nieformalne, które były uczestnikami bieszczadzkiego konkursu Działaj lokalnie 2016 otrzymały z rąk prezesa Fundacji Bieszczadzkiej Bogusław Pyzocha dyplomy z podziękowaniem za pracę na rzecz swoich maleńkich „Ojczyzn”. Spotkanie było również okazją do wręczenia dyplomów i nagród organizacjom, które wzięły udział w konkursie „Opowiedz….2016” towarzyszącemu programowi Działaj Lokalnie. W ramach konkursu, który ma na celu zachęcenie grantobiorców do poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania własnych działań i promowania inicjatyw wspieranych w ramach Programu „DL”, a przez to ich wpływu na aktywizację lokalnej społeczności oraz na budowanie dobra wspólnego. Nagrody otrzymali:- OSP Lutowiska za film ”Strażacy do pracy” oraz Fundacja Tylko Bieszczady za film „Magiczne Bieszczady” a uczestnicy podsumowania mogli obejrzeć oba nagrodzone filmy. Niezwykle miłym akcentem spotkania był występ artystyczny w wykonaniu dziecięcej pary ; Wiktorii i Antosia – dzieci zatańczyły walca – oraz grupy młodzieży z Zespołu Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku- młodzież zaśpiewała pięknie zaaranżowane 4 piosenki ludowe.

Tradycyjnie już co roku przedstawiciele wszystkich Ośrodków Działaj Lokalnie zostali zaproszeni przez Zespół Programu „Działaj Lokalnie” na Galę IX edycji „Działaj Lokalnie” oraz dzień szkoleniowy.
Tegoroczna Gala odbyła się 16 lutego, w Teatrze Kamienica w Warszawie. Uroczystość rozpoczęła się ogłoszeniem wyników plebiscytu na „Społecznika Roku 2016”. W części oficjalnej podsumowano wyniki dwuletniej edycji programu Działaj Lokalnie IX. Kolejnym ośmiu ODL-om wręczono Certyfikaty Ośrodka Działaj Lokalnie, czyli potwierdzenie spełnienia najwyższych standardów w realizacji programu. Fundacja Bieszczadzka posiada taki certyfikat już od 2 lat. Następnie wyróżniono te Ośrodki Działaj Lokalnie, które w tej edycji miały największe osiągnięcia w gromadzeniu środków dodatkowych na realizację konkursu. Wręczono nagrody i wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie „Opowiedz…2016’ oraz zaproszono wszystkich uczestników Gali na spektakl satyryczny, monodram Pawła Borczyka.
Druga część Gali miała charakter mniej oficjalny, Paweł Werbowy z ODL w Dębicy wykazał się niezwykłą inwencją twórczą prowadząc spotkanie podczas, którego mieliśmy okazję poznać nowo powstałe Ośrodki Działaj Lokalnie .Pełnej integracji służyło też kuluarowe spotkanie wszystkich uczestników zjazdu, które już w mniejszych grupach kontynuowane było w hotelu Sobieski.
Bardzo pracowity był kolejny dzień spotkania wszystkich ODL-i. Od samego rana 17 lutego trwały szkolenia. Mieliśmy możliwość zapoznać się ze zmianami w programie Działaj Lokalnie, poznać nową strona internetową programu a przede wszystkim poznać bliżej nowego ogólnopolskiego koordynatora DL, którym został Paweł Zań
Wykład na temat Design Thinking (Myśleniu projektowym) zaprezentował Waldemar Wiśniewski z organizacji SHOPA. O współpracy opartej na empatii mówił znany psycholog i trener, Jacek Jakubowski. Natomiast o tym jak gwiazdy sportu rodzą się na poziomie lokalnym opowiadał dziennikarz sportowy Andrzej Person.
W kolejnej części szkolenia każdy z uczestników musiał wybrać te, które najbardziej go interesowały, ponieważ szkolenia prowadzone były równolegle. Wybrałam więc warsztat Maliny Wieczorek, szefowej Agencji Telescope, która opowiadała o efektywnej komunikacji społecznej i o sposobach docierania z właściwym komunikatem do konkretnej grupy odbiorców a także warsztat prowadzone przez Tomasza Schimanka, eksperta Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, który wprowadził nas w zmiany prawne dotyczące regrantingu.
Spotkanie to jak i wszystkie poprzednie było okazją do wymiany doświadczeń, zdobycia nowej wiedzy, nawiązania kolejnych ciekawych kontaktów.

Autor zdjęć: Marcin Skiba

W czerwcu ub. roku Fundacja Bieszczadzka ogłosiła konkurs „Opowiedz…2016”, który organizowany był ramach Programu „Działaj Lokalnie IX -2016” . Tradycyjnie konkurs „Opowiedz…” miał na celu zachęcenie naszych grantobiorców do poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania własnych działań i promowania inicjatyw wspieranych w ramach Programu „Działaj Lokalnie”, a przez to ich wpływu na aktywizację lokalnej społeczności oraz na budowanie dobra wspólnego. Konkurs pozwalał na wyłonienie, nagrodzenie i promowanie najlepszych przykładów twórczego pokazywania projektów Działaj Lokalnie.
W tej edycji konkursu wpłynęło tylko 2 prace, w dwóch kategoriach: „Miejsce” i „Motyw”. W kategorii „MIEJSCE”, celem której jest pokazanie konkretnych zmian, jakie zaszły w miejscowościach – wsiach i miasteczkach, w których realizowane były projekty, wpłynęła praca z OSP Lutowiska. Film pt. „Strażacy do pracy!” decyzją jury konkursowego w skład którego weszli lokalni dziennikarze, fotograficy, informatycy będzie reprezentował nasz Ośrodek Działaj Lokalnie w konkursie ogólnopolskim konkursie „Opowiedz….”. Można go obejrzeć pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=mQWqe0quUVg&t=10sKolejna praca , tym razem w kategorii „MOTYW wpłynęła od Fundacja Tylko Bieszczady w Cisnej. Kategoria ta daje możliwość podzielenia się sukcesem skoncentrowanym wokół pewnego konkretnego produktu czy efektu projektu, jak np. ciekawego lokalnego wydarzenia (festyn, przegląd, konkurs, happening, warsztat etc.), które przyciągnęło zarówno mieszkańców, jak i turystów. W tej kategorii mieszczą się również regionalne wytwory związane z dziedzictwem kulturowym, czy inne konkretne przedmioty stanowiące motyw przewodni zrealizowanego projektu. Ważne, aby ogniskowały zainteresowanie mieszkańców i pozwalały na ich rozwój, odpowiadając jednocześnie na konkretne potrzeby. I w tej kategorii zależało nam, aby prace pokazały taki motyw, który połączył ludzi. Nadesłana praca nosi tytuł „Magiczne Bieszczady”, jest to reportaż multimedialny autorstwa Piotra Wierzbickiego i też będzie reprezentowała nasz ODL w konkursie ogólnopolskim a obejrzeć można ją pod linkami: https://www.youtube.com/watch?v=7x6XqdSiY80 oraz https://vimeo.com/196395986

Ponad 110 osób , byłych mieszkańców Soliny i okolicznych miejscowości przeznaczonych ponad pół wieku temu pod Zalew Soliński, przybyło w ostatnią niedzielę na spotkanie „Solińskie wspomnienia sprzed”, zorganizowane w ramach projektu pod takim samym tytułem przez Koło Gospodyń Wiejskich w Równi.

Były łzy wzruszenia i radości oraz  bardzo  gorące powitania. Trudno się dziwić , niektórzy z uczestników spotkania nie widzieli się przez ponad 50 lat. A przecież prawie wszyscy mieszkają w Bieszczadach i czasami dzieli ich tylko kilka kilometrów..

Minęło prawie 60 lat od czasu kiedy ich rodzice  dowiedzieli się , że  na terenie Soliny  i okolicznych wsi powstanie zbiornik wodny i że trzeba będzie  zostawić swój dom, opuścić wieś i poszukać nowego miejsca na życie dla rodziny. Rozproszyli się  po okolicy, jedni wybrali Berezkę, inni Bóbrkę,  Orelec, Łobozew czy Łukawicę lub Równię.  Założyli nowe gospodarstwa, pobudowali nowe domy,  urodziły się kolejne dzieci, potem wnuki, wrośli w nowe społeczności ale pamięć o Solinie, o miejscach z dzieciństwa cały czas w nich jest.

Spotkaniu towarzyszyła wystawa fotografii dawnej Soliny,  prezentacja wywiadów z byłymi mieszkańcami oraz promocja albumu „Solina, tak tam było” autorstwa Zbigniewa Kozickiego. Do późnych godzin nocnych rozmawiano, wspominano i  bawiono się gdyż Panie z KGW zadbały o suto zastawione stoły i dobrą muzykę do tańca.