„Nowe wyzwania i narzędzia, dobre praktyki „ to tytuł szkolenia dla przedstawicieli Ośrodków Działaj Lokalnie i Lokalnych Partnerstw PAFW , które odbyło się w Warszawie w dniach 21-23 lutego 2018 r. i którego uczestnikami były przedstawicielki Fundacji Bieszczadzkiej; Lucyna Sobańska i Renata Kapuścińska – Frankowska.
Tradycyjnie już uczestników szkolenia powitali: Joanna Lempart-Winnicka, Dyrektor Programowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Paweł Łukasiak, Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce a następnie rozpoczął się cykl ważnych merytorycznych spotkań . Rozpoczął je Paweł Zań mówiąc o źródłach powstania i korzyściach dla beneficjentów Programu „Działaj Lokalnie”.
O certyfikacji kompetencji miękkich LEVER i narzędziach do certyfikacji LEVER i jego kafeterii kompetencji poinformowała nas Marzena Kacprowicz z Fundacji Dobra Sieć. Zaś ze zmianami dotyczącymi lokalnej aktywności obywatelskiej wynikającymi z wejścia w życie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych zapoznał nas niezawodny w kwestiach prawnych Tomasz Schimanek.
W drugiej części szkolenia odbyły się warsztaty aktywizacji lokalnej, prowadzone metodą World Café przez Tomasza Schimanka. Pracowaliśmy nad niezwykle ważnymi w działalności Ośrodków Działaj Lokalnie kwestiami:
1. Jak aktywizować nieaktywnych, jak włączać nowe grupy uczestników?
Ponieważ zdecydowaną mniejszość projektów stanowią projekty realizowane przez młodzież, mężczyzn i osoby o niskim poziomie wykształcenia, próbowaliśmy znaleźć odpowiedź na pytania: co mogą zrobić ODL, aby pojawiało się więcej projektów angażujących osoby z tych grup?
2. Jak rozwijać i wzmacniać kompetencje animatorów lokalnych?
Wprawdzie udział w projektach wspieranych przez ODL przyczynia się do rozwoju kompetencji animatorów, niemniej nadal mają oni wiele deficytów w tym zakresie. Jakie kompetencje animatorów i w jaki sposób możemy rozwijać i wzmacniać jako ODL?
3. Jak podnieść jakość projektów i pobudzić nowe pomysły?
Kolejne edycje konkursu pokazują, ze duża część projektów wspieranych przez ODL powiela wcześniej realizowane pomysły, nie zawsze skuteczne. Szukaliśmy odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób ODL mogą pobudzić animatorów do tworzenia nowych pomysłów, lepiej dostosowanych do lokalnych potrzeb?
Tę część szkolenia zakończył warsztat „ Active Citizens , Aktywna Społeczność” wprowadzający w program British Council. Dzięki Ewie Kownackiej poznaliśmy przykładowe aktywności, stosowane
w programie Active Citizens , takie, które możemy zastosować w pracy z naszymi lokalnymi społecznościami.

Po południu wzięliśmy udział w gali konkursu o tytuł „Społecznika Roku 2017” i podsumowaniu V edycji Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”. Tegorocznymi „Społecznikami Roku” zostali : Jolanta Golianek, założycielka Fundacji Poparzeni za objęcie opieką medyczną, psychologiczną, rehabilitacyjną oraz prawną osób, które uległy ciężkim poparzeniom, Agnieszka Dejnie, współzałożycielka Spółdzielni Socjalnej „Dalba”, za aktywne działania na rzecz aktywizacji zawodowej i rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi, Łukasz Ossowski, sołtys wsi Rytel, za niezwykle aktywne i skuteczne zorganizowanie pomocy dla poszkodowanych w wyniku nawałnicy w sierpniu 2017 roku oraz za koordynację wsparcia płynącego z całej Polski, a także za zaangażowanie licznego grona wolontariuszy w akcję usuwania szkód,Ireneusz Nitkiewicz, radny miasta Bydgoszczy za angażowanie mieszkańców w pomoc osobom bezdomnym w ramach cyklicznej akcji „Ciepło Serca w Słoiku” oraz za aktywne promowanie idei dzielenia się żywnością, a także za działalność charytatywną na rzecz osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.
Bardzo miłe dla nas okazało się okazało się podsumowanie V edycji Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”., podczas którego Fundacja Bieszczadzka jako jeden z trzech ODL-li wyróżniona została nagrodą pieniężną za całokształt zaangażowania Fundacji w Program Lokalnych Partnerstw PAFW
w V edycji. Gala zakończyła się cudownym występem wokalistki jazzowej Doroty Miśkiewicz i Marka Napiórkowskiego
Pracowity był również kolejny dzień szkolenia. Po wprowadzeniu Pawła Łukasiaka odbył się panel poświęcony poszczególnym etapom budowania partnerstw metodą animacji w oparciu o dobro wspólne i prezentacji osiągnięć partnerstw V edycji Programu Lokalne Partnerstwa PAFW Przedstawiciele partnerstw z V edycji udzielili krótkich wywiadów o powstałych partnerstwach
i zrealizowanych projektach. Następnie odbyła się prezentacja efektów zagranicznej wizyty studyjnej, która była nagrodą dla najefektywniejszych grup inicjatywnych V edycji Programu Lokalne Partnerstwa PAFW. Uczestnicy wizyty studyjnej do Niemiec, przedstawili krótkie prezentacje na temat tego co ich zainspirowało podczas wyjazdu.
Cały kolejny blok spotkania poświęcony był 100-leciu odzyskania niepodległości przez Polskę, a w nim wykład „Polska jesień 1918 roku” wygłoszony przez dr Andrzeja Zawistowskiego, kierownika Działu Historycznego Muzeum Powstania Warszawskiego. O inicjatywie na rzecz Społecznych Obchodów Święta Niepodległości „Nasza niepodległa” mówił Rafał Bojanowski z Sekretariatu Inicjatywy Nasza Niepodległa, zaś o niezwykle interesującej akcji, w którą możemy zaangażować i naszą bieszczadzką młodzież „Nieskończenie Niepodległa – Ludzie” opowiadała Alicja Wancerz-Gluza z Ośrodka KARTA.
W ostatnim etapie szkolenia Renata Kapuścińska Frankowska poszła na blok tematycznie związany z pozyskiwaniem funduszy dla organizacji gdzie poznawała nowe narzędzia i nowe trendy w fundraisingu, Lucyna Sobańska zapoznawała się z ważnym dla organizacji tematem „Komunikacja i promocja działań lokalnych”

Szkolenie zakończyło się prezentacją dla wszystkich uczestników o nowej metodzie prowadzenia zbiórek charytatywnych „Zaokrąglamy”

Redakcja

Konkurs „Opowiedz…”2017 w ramach projektu Działaj Lokalnie Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego w Polsce Przez Akademie Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundacje Bieszczadzką Ośrodek Działaj Lokalnie w Ustrzykach Dolnych nabrał mocno tempa. W dniu 14 grudnia w Sali Urzędu Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne odbyło się szkolenie prowadzone przez Pana Mariana Mazurkiewicza dla grantobiorców tegorocznej edycji Programu Działaj Lokalnie. W szkoleniu uczestniczyły osoby bezpośrednio związane z Programem jak i zaprzyjaźnione ze stowarzyszeniami, fundacjami czy grupami inicjatywnymi osoby, którym nowoczesne techniki przekazu informacji nie są obce. Podczas szkolenia uczestnicy przeanalizowali dokładnie regulamin konkursu. Rozwialiśmy, mam nadzieję, wszelkie wątpliwości jak ma wyglądać film konkursowy. Uczestnicy szkolenia w sposób bardzo profesjonalny zostali poinformowani o tym jak kadrować film, czy zdjęcie, co robić a czego na pewno nie robić. Jak długie sekwencje należy kręcić, z której strony, jak zmieniać miejsce, Uczestnicy mili okazję zobaczyć a nawet sami popracować na programie komputerowym, który pozwala twórcy z materiału nakręconego amatorsko stworzyć bardzo miły do oglądania filmik. Uczestnicy szkolenia poznali wiele ciekawych opcji, które są niezbędne przy realizacji materiału filmowego, które daje im ten program. Prowadzący poinformował uczestników jak podkładać muzykę do stworzonego obrazu, z jakich stron korzystać, aby legalnie móc wykorzystać dany utwór i do tego bezpłatnie. Mam nadzieję, że przedstawione do konkursu filmy będą mogły owocnie konkurować w edycji ogólnopolskiej.

Fundacja Bieszczadzka ogłasza w ramach Programu „Działaj Lokalnie X -2017” lokalny konkurs „Opowiedz…” Celem konkursu jest zachęcenie naszych grantobiorców do poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania własnych działań i promowania inicjatyw wspieranych w ramach Programu „Działaj Lokalnie”, a przez to ich wpływu na aktywizację lokalnej społeczności oraz na budowanie dobra wspólnego. Konkurs będzie  służył wyłonieniu, nagrodzeniu i promowaniu najlepszych przykładów twórczego pokazywania projektów Działaj Lokalnie IX- 2016.

Załączniki:
1. Regulamin konkursu
2. Karta zgłoszeniowa

W dniu 05.11. 2017 r. na placu przed świetlicą wiejską w Glinnym zebrało się sporo ludzi. Wybija godzina 15.00 i Prezes Stowarzyszenia „Razem dla Glinnego” Pani Monika Adamiak wita wszystkich przybyłych. Są to pani Lucyna Sobańska wiceprezes Fundacji Bieszczadzkiej, Renata Kapuścińska – Frankowska koordynator programu Działaj Lokalnie, Burmistrz Miasta i Gminy Lesko Pani Barbara Jankiewicz, Sołtys wsi Pani Danuta Hotloś , ksiądz oraz przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Leska i Okolic oraz Towarzystwa Miłośników Olszanicy i Okolic, ale przede wszystkim jest bardzo duża grupa mieszkańców Glinnego. To miłe szczególnie dla przedstawicieli Stowarzyszenia, które dzisiaj oficjalnie kończy projekt Działaj Lokalnie zatytułowany Nasz „Mały Ryneczek”. Plac przed świetlicą uporządkowany, zagospodarowany, zasadzone krzewy ozdobne, żywy płot zastępujący starą zniszczoną siatkę, pośrodku trawnik, wokół, którego biegnie wyłożony kostką brukową chodnik, przy nim dwie tablice jedna pokazuje Glinne i atrakcje wokół, to dla turysty świetna wskazówka na drugiej umieszczono w kilku zdaniach historie Glinnego, ławeczki do odpoczynku i relaksu, kosze dla porządku. Wygląda tak okazale, że wszyscy przejeżdżający zwracają uwagę. Świetlica wiejska bardzo zyskała na atrakcyjności. Jeśli jeszcze plany Pani sołtys dojdą do skutku wizytówka wsi będzie jak się patrzy. Gratulujemy.

Zdjęcia: Witold Adamiak

Od połowy roku trwają intensywne działania w ramach projektu Działaj Lokalnie wielu realizatorów mocno działało aby wykonać wszystkie zaplanowane prace w ramach zapisanych działań i przyszedł taki moment kiedy wiele projektów dobiegło końca. W Uhercach Mineralnych gmina Olszanica w ramach projektu „Klub „Hades” miejscem spotkań dla wszystkich realizowany przez grupę nieformalną „Młodzież razem dla Uherzec Mineralnych” zakończono remont Klubu. Młodzież pod okiem fachowca wykonała ogrom prac aby miejsce w podziemiach Wiejskiego Domu Kultury stało się obszarem przyjaznym dla wszystkich od dzieci poczynając poprzez młodzież, dorosłych na seniorach kończąc mogli znaleźć przestrzeń dla siebie. W wyremontowanym pomieszczeniu znalazło się miejsce na kącik artystyczny, strefę telewizyjną, miejsce gdzie można zaparzyć kawę czy herbatę a także strefa fitness z dobrze wyposażoną siłownią, Miejsce przestało razić odpadającym tykiem i odstraszać zapachem stęchlizny. Obite panelami ściany wyglądają estetycznie i schludnie, dzięki zaangażowaniu wykonawców udało się wygospodarować środki na dodatkowe farby i dzięki temu odmalowano łazienki i toalety, wymieniono podłogę za barem i obito płytami typu regips ścianę oddzielającą bar od pomieszczenia gospodarczego. Wymienione zostały również drzwi wejściowe i ewakuacyjne oraz położono antypoślizgowe płytki na schodach wejściowych, Teraz wygląd wejścia zachęca do tego aby odwiedzić to przyjazne, estetyczne i schludne miejsce miejsce, które będzie służyło wiele lat wszystkim mieszkańcom nie tylko Uherzec Mineralnych ale również okolicznych wsi.

22 października 2017 roku w Ośrodku Kultury w Szczawnem obyło się huczne i bardzo atrakcyjne w formie spotkanie. Sala była zapełniona przez najważniejszych gości w tym dniu, świętowano tu bowiem Dzień Seniora. Okazją do tak licznego zgromadzenia było również zakończenie projektu realizowanego przez Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego Na Rzecz Rozwoju Wsi: Szczawne i Kulaszne, w ramach programu Działaj Lokalnie X, Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego w przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Fundację Bieszczadzką w Ustrzykach Dolnych zatytułowanego „Pasje łączą pokolenia, Utworzenie Koła Seniorów”. Uczestnicy spotkania wśród których był wójt Gminy Komańcza Pan Stanisław Bielawka, wiceprezes Fundacji Bieszczadzkiej Lucyna Sobańska ora koordynator programu Działaj Lokalnie Renata Kapuścińska – Frankowska zgodnie za seniorami powtarzali, że takie przedsięwzięcia są niezbędne w miejscowościach oddalonych od większych miast, ponieważ ludzie 60+ mają więcej wolnego czasu a jednocześnie mają mnóstwo energii i pasji do działania, są kopalnią wiedzy i bardzo ciekawych umiejętności. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pan Robert Piechocki wręczył nagrody młodemu pokoleniu mieszkańców za udział w konkursie o seniorach, a najbardziej zaangażowanym seniorom kubki i kalendarze, produkty powstałe w ramach projektu. Spotkaniu towarzyszyła muzyka bieszczadzkiej kapeli WATRA, a najlepsze KGW województwa podkarpackiego w 2017 roku serwowało przepyszne ciasto.

Działaj Lokalni Projekt „Odkrywamy nasze artystyczne dusze” podsumowany!! Oj dzieje się w Brzegach Dolnych, projekt za projektem, działanie za działaniem. Właśnie podsumowano projekt Działaj Lokalnie „Odkrywamy nasze artystyczne dusze”, którego realizatorem było Stowarzyszenie „Homo Homini”. Koordynatorem projektu była Elżbieta Włodarczyk, która opowiedziała o realizowanym projekcie i podziękowała wszystkim osobom zaangażowanym w projektowe działania. Podsumowanie było okazją do spotkania realizatorów, uczestników projektu, mieszkańców Brzegów i przyjaciół z okolicy. Miało charakter muzycznego spotkania jako że odbyły się w trakcie warsztaty muzyczne prowadzone przez Tomasza Grzebienia. Do prezentacji śpiewanych tekstów wykorzystano zakupiony z dotacji rzutnik. Uczestników warsztatów wspierał muzycznie zespół „Echo Ustrzyk” z Klub Seniora „Sami Swoi”. Ważną częścią podsumowania były wystawy prac powstałych podczas projektowych warsztatów rękodzielniczych. Pokazano ozdoby świąteczne – warsztat prowadziła Sławomira Ogrodnik, prace robione szydełkiem- Olga Gibała, szkatułki drewniane- warsztat prowadził Eugeniusz Olech. Dopełnieniem była wystawa fotograficzna „Fauna i flora bieszczadzka” autorstwa Henryka Gosztyły oraz Agnieszki Bury. Nie zapomniano również o czymś dla ciała, goście mogli smakować różności kulinarnych przygotowanych przez panie z Brzegów. Spotkanie zakończono zabawą taneczną w rytm melodii zagranych przez Zespół FAMA

Jesteśmy na półmetku realizacji tegorocznej edycji programu Działaj Lokalnie w Bieszczadach.
W sobotę 29 lipca 2017 roku z ogromna przyjemnością uczestniczyliśmy jako ODL Fundacja Bieszczadzka w oficjalnym otwarciu przyblokowego placu zabaw „POZYTYWKA” w Ustrzykach Dolnych. Stworzenie takiego miejsca zabaw i wypoczynku było głównym zamierzeniem projektu realizowanego przez mieszkańców bloku położonego na obrzeżach Ustrzyk, w tzw. części przemysłowej. Otoczenie bloku to małe hurtownie, warsztaty mechaniczne, miejsce składowania drewna po które codziennie przyjeżdżają ciężkie samochody. Wśród nich jak wysepka mieszkalny blok a w nim liczna grupa dzieci, często bawiących się na przemysłowym placu. Projekt „Pozytywka” to przykład chyba najbliższy programowi Działaj Lokalnie. To coś stworzone przez realizatorów dla realizatorów. Mieszkańcy bloku korzystając z dotacji z Działaj Lokalnie i przy wsparciu różnych instytucji od samorządowych po przedsiębiorstwa, stworzyli piękne i przyjazne miejsce dla siebie i swoich dzieci. Plac „Pozytywka” wyposażony jest w huśtawki, bujaki, trampolinę, piaskownicę oraz małe bramki do zabawy z piłką. Przygotowano stoły, ławki i miejsce na grilla. Najważniejsze , ze ten mały teren został odgrodzony od ruchliwej części przemysłowej, co bardzo poprawiło bezpieczeństwo bawiących się dzieci. Mieszkańcy bloku przy ulicy Fabrycznej 27 powinni stać się przykładem i inspiracją dla innych mieszkańców i wspólnot mieszkaniowych.

19 maja 2016r. Zarząd Fundacji Bieszczadzkiej zatwierdził listę rankingową wniosków zgłoszonych do konkursu Działaj Lokalnie X-2017, sporządzoną na podstawie oceny wniosków przez Komisję Grantową funkcjonującą przy Fundacji Bieszczadzkiej. Środki finansowe otrzymane z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz dodatkowe pozyskane przez Fundację Bieszczadzką pozwolą na dofinansowanie 13 spośród 22 zgłoszonych wniosków. Nagrodzonym gratulujemy w imieniu Komisji i Zarządu Fundacji Bieszczadzkiej zaś organizacjom i grupom nieformalnym, które nie znalazły się wśród dofinansowanych dziękujemy za udział w konkursie.

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW DZIAŁAJ LOKALNIE 2017

Załącznik nr 1

Fundacja Bieszczadzka- Ośrodek Działaj Lokalnie, ogłasza kolejną edycję Programu Działaj Lokalnie. Wnioski do Działaj Lokalnie X-2017 należy składać wyłącznie poprzez generator wniosków dostępny na stronie www.dzialajlokalnie.pl , oraz www.fundacja.bieszczady.pl i www.fundacjabieszczadzka.org
W X edycji Programu „Działaj Lokalnie -2017” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Uprawnione do wnioskowania będą organizacje pozarządowe; grupy nieformalne, w imieniu których wniosek złoży organizacja lub instytucja oraz tzw. Inicjatywy Działaj Lokalnie – czyli grupy nieformalne bez opiekuna prawnego.. Wnioski mogą być składane przez Wnioskodawców działających na terenie gmin: Baligród, Bircza, Cisna, Czarna, Komańcza, Lesko, Lutowiska, Olszanica, Solina , Ustrzyki Dolne, Zagórz i Tyrawa Wołoska. Będzie można ubiegać się o dotację do 6.000zł. Wkład własny – 25% wartości wnioskowanej dotacji w tym: 5% wkład finansowy (środki realizatora na pokrycie kosztów projektu) oraz resztę: wkład niefinansowy (np. praca wolontariacka na rzecz projektu, użyczenie sali, przekazane rzeczy). Dotowane projekty będzie można realizować od 15 maja do 31 grudnia 2017 roku.
Termin naboru wniosków:
20.03 – 23.04. 2017r.
Terminy spotkań informacyjno- szkoleniowych dotyczących programu „Działaj Lokalnie X-2017”
Lesko – 04.04.2017 (wtorek)
Spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla organizacji
z terenów Gmin: Lesko, Cisna, Komańcza, Baligród, Zagórz, Solina – Bieszczadzki Dom Kultury Lesko (sala kameralna) godz.15.00
Ustrzyki Dolne – 05.04.2017 (środa)
Spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla organizacji z gmin: Ustrzyki Dolne, Bircza, Czarna, Lutowiska, Olszanica, Tyrawa Wołoska – siedziba Starostwa Powiatu Bieszczadzkiego (sala konferencyjna),Ustrzyki Dolne, ul Bełska 22, godz.14.00
Dodatkowe informacje na temat konkursu realizowanego w ramach „Działaj Lokalnie X- 2017” można uzyskać: w siedzibie Fundacji Bieszczadzkiej, Ustrzyki Dolne ul. 1 Maja 16, w godz. od 9.00 do 15.00 lub telefonicznie pod numerem kom 601 056 939, 881 537 554
Zgłoszenia na spotkania informacyjno-szkoleniowe przyjmujemy pod nr tel. 601 056 939, 881 537 554 lub mailowo biuro@fundacja.bieszczady.pl
Obowiązkowo w szkoleniu muszą wziąć udział organizacje lub grupy nieformalne, które po raz pierwszy wnioskują do programu Działaj Lokalnie !!

Załączniki
Wniosek 2017
Regulamin DL 2017