Blog Detail

29 maja 2024r. Zarząd Fundacji Bieszczadzkiej zatwierdził listę rankingową wnioskówzgłoszonych do konkursu Działaj Lokalnie XIII-2024, sporządzoną na podstawie ocenywniosków przez Komisję Grantową funkcjonującą przy Fundacji Bieszczadzkiej. Środkifinansowe otrzymane z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz dodatkowe pozyskaneprzez Fundację Bieszczadzką pozwolą na dofinansowanie 12 spośród 17 zgłoszonychwniosków. Łączna pula przyznanych dotacji to kwota 58500 zł. Nagrodzonym gratulujemy wimieniu Komisji Grantowej i Zarządu Fundacji Bieszczadzkiej i zapraszamy na podpisanieumów dotacyjnych do Ustrzyk Dolnych w dniu 10 czerwca 2024.

Program kierujemy do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej . Wnioski do DL-2024 mogą być składane przez Wnioskodawców działających na terenie 10 gmin: Baligród, Bircza, Czarna, Komańcza, Lesko, Lutowiska, Olszanica, Solina, Tyrawa Wołoska, Ustrzyki Dolne.

Odpowiedź na to pytanie poznali młodzi ludzie ze szkół podstawowych gminyUstrzyki Dolne, dla których w dniach 14-15 marca, w ramach projektu „MłodeBieszczady przeciwko nietolerancji i dyskryminacji” zorganizowaliśmydwudniowe wyjazdowe warsztaty. 30-osobową grupę uczniów klas od VI doVIII, reprezentantów samorządów szkolnych i klasowych zaprosiliśmy do DomuTurysty w Sanoku.W pierwszym dniu, przedpołudnie, młodzi szkolni samorządowcy podzieleni natrzy grupy spędzili pracowicie na warsztatach: „Jak przygotować szkolną audycję radiową lub napisać post do mediówspołecznościowych” „Jak wykorzystując dostępny sprzęt (telefon, kamerk

Fundacja Bieszczadzka rozpoczęła realizację projektu „Młode Bieszczady przeciwko nietolerancji i dyskryminacji” „Grant realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu SPLOT WARTOŚCI”Cel projektu: Celem głównym projektu jest zapobieganie nietolerancji, dyskryminacji i przemocyw szkołach poprzez edukację i przykład.Miejsce realizacji: projekt jest dedykowany uczniom i nauczycielom szkół podstawowych gminy Ustrzyki DolneCzas realizacji wydarzeń: projekt jest realizowany od stycznia do lipca 2024r.Realizator: Fundacja Bieszczadzka

30 listopada br. Fundacja Bieszczadzka zakończyła realizację projektu "Rozwijanie i pomaganie przezwspólne działanie” Projekt powstał w ramach programu Polskie Inicjatywy Poradnicze i realizowanybył w powiecie bieszczadzkim. Jego celem był rozwój instytucjonalny organizacji poradniczej (Fundacji Bieszczadzkiej) poprzez działania grupy nieformalnej na rzecz integracji uchodźców z Ukrainyz lokalną społecznością. Odbiorcą działań byli uchodźcy, którzy po 22 lutym 2022 znaleźli schronieniew Bieszczadach oraz mieszkańcy naszego regionu, którzy tego schronienia sąsiadom w ich tragicznejsytuacji udzielili. Poprzez cykl 80 godzin poradnictwa rodzinno-

Fundacja Bieszczadzka (Lider zadania) wraz z LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”(Partner zadania) oraz Bieszczadzkim Uniwersytetem Ludowym (Partner zadania), wewspółpracy z Biurem Programu Korpus Solidarności Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego informuje, że w dniu 13 października 2023r. specjalnie powołana Kapituła Konkursowa dokonała oceny zgłoszeń i wybrała Wolontariusza i Koordynatora Roku 2023 Korpusu Solidarności Województwa PodkarpackiegoW tym roku na konkurs wpłynęło 7 zgłoszeń w kategorii Wolontariusz Roku KS i 4 zgłoszenia w kategorii Koordynator Roku KS.Laureatem etapu Regionalnego Konkursu na Wolont

Fundacja Bieszczadzka (Lider zadania) oraz Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy (Partner zadania) i Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” (Partner zadania) we współpracy z Biurem Programu Korpus Solidarności Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zakończyła nabór wniosków w Konkursie „Mini granty na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności” dla wolontariuszy.W załączeniu publikujemy listę rankingową wniosków, przeznaczonych do dofinansowania oraz listę wniosków odrzuconych formalnie w ramach Konkursu na „Mini granty na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności” – edycja 2023.

Kwietna łąka i zielone ściany w Szkole w Baligrodzie, teledysk promujący młodych artystów z terenu gminy Ustrzyki oraz indywidualne nagrania w studio, mini przewodnik po gminie Bircza i warsztaty efektem których będą dwa questy, wiata jako miejsce spotkań mieszkańców  Liskowatego, sad owocowy w Hołuczkowie, rajd po bieszczadzkich bezdrożach dzieci i młodzieży ze Mchawy, cykl koncertów prezentujących różne  gatunki muzyczne w Ropience, sala terapeutyczno -relaksacyjna w szkole w Olszanicy, to tylko część działań jakie będą realizowane w ramach projektów dofinansowanych w tegorocznej bieszczadzkiej edycji konkursu Działaj Lokalnie. Cieszy ich różnorodność i entuzjazm z

Fundacja Bieszczadzka (Lider zadania) oraz Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy (Partner zadania) i Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” (Partner zadania) we współpracy z Biurem Programu Korpus Solidarności Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłasza nabór wniosków w Konkursie „Mini granty na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności” dla wolontariuszy posiadających aktywne konto w Systemie Obsługi Wolontariatu, Korpusu Solidarności  z województwa podkarpackiego, w ramach których można uzyskać dofinansowanie w wysokości do 1.000 zł.

W piękny, słoneczny poranek, 30 maja, grupa wolontariuszy z LO w Ustrzykach Dolnych wyrusza na obiecaną wizytę studyjną. Jej celem jest poznanie dwóch organizacji pozarządowych, których praca opiera się głownie lub w dużej mierze na pracy wolontariuszy i zdecydowanie jest to wolontariat długoterminowy. O takim wolontariacie dowiedzieli się podczas szkolenia podstawowego dla wolontariuszy od  trenera Korpusu Solidarności. Teraz będą mieli okazję bezpośrednio spotkać się z tą formą wolontariatu i poznać osoby realizujące wolontariat długoterminowy. Pierwszą z organizacji, którą młodzież odwiedza jest Stowarzyszenie Miłośników Olszanicy i Okolic. W siedzibie stowar