Blog Detail

Zwycięskie organizacje i grupy nieformalne rozpoczęły realizację projektów Szlak rowerowy po gminie Ustrzyki Dolne, kampania przeciwko wypalaniu traw, cykl warsztatów szachowych w społeczności  popegerowskiej, gminy Komańcza,  mini półkolonia dla najmłodszych w Tyrawie Wołoskiej, zrekonstruowany i odnowiony sprzęt gaśniczy z pierwszej połowy XX w.  w Uhercach Mineralnych, upamiętnienie wydarzeń związanych z 70 -tą rocznicą akcji HT-51 w gminach Czarna i Ustrzyki Dolnych ,  warsztaty fotograficzne w Gminie Bircza to tylko część pomysłów, jakie  tegoroczni grantobiorcy konkur

Komisja grantowa oceniła a Zarząd Fundacji Bieszczadzkiej w dniu 22.06.2021 zatwierdził do dofinansowania 4 projekty złożone w ramach w  ścieżki tematycznej „Działaj lokalnie i ekologicznie” .  Jest to rezultat konkursu ogłoszonego przez Fundację Bieszczadzką we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce oraz w partnerstwie z Fundacją WWF Polska. Dotacje w kwocie 3000 zł otrzymały: Fundacja Bieszczady Pszczołom na projekt ”Eko w ekosystemie”Stowarzyszenie ,,Tworzymy Lepszą Przyszłość" z Birczy n

Fundacja Bieszczadzka zaprasza liderów i członków organizacji pozarządowychszkolenie realizowane w ramach  projektu„Zdejmujemy koronę i wspieramy bieszczadzkie NGO” Temat szkolenia: Fundraising i zdobywanie środków na działalność organizacji fundacji/stowarzyszenia Szkolenie odbędzie się w trybie online za pomocą komunikatora Zoom w dniu 21 czerwca 2021(poniedziałek) w godzinach 16.30-19.30 Zgłoszenie do udziału w szkoleniu proszę wysłać m

Fundacja Bieszczadzka zaprasza liderów i członków organizacji pozarządowychna pierwsze  szkolenie realizowane w ramach  projektu„Zdejmujemy koronę i wspieramy bieszczadzkie NGO” Temat szkolenia: Ludzie w NGO – budowanie zespołu i komunikacja, wolontariat Szkolenie odbędzie się w trybie online za pomocą komunikatora Zoom,w dwóch poniższych terminach ( proszę wybrać ten termin, który pasuje Państwu bardziej) Termin I

31 maja  2021r. Zarząd Fundacji Bieszczadzkiej zatwierdził listę rankingową wniosków zgłoszonych do konkursu Działaj Lokalnie XII-2021, sporządzoną na podstawie oceny wniosków przez Komisję Grantową funkcjonującą przy Fundacji Bieszczadzkiej. Środki finansowe otrzymane z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz dodatkowe pozyskane przez Fundację Bieszczadzką pozwolą na dofinansowanie 14 spośród 18 zgłoszonych wniosków. Łączna pula przyznanych dotacji to kwota 63100 zł. Nagrodzonym gratulujemy w imieniu Komisji Grantowej i Zarządu Fundacji Bieszczadzkiej, zaś organizacjom, które nie znalazły się wśród dofinansowanych dziękujemy za udział w konkursie.

Fundacja Bieszczadzka zaprasza liderów i członków organizacji pozarządowychna  wyjazdowe szkolenie realizowane w ramach  projektu„Zdejmujemy koronę i wspieramy bieszczadzkie NGO” Dwudniowe szkolenie „ Od pomysłu do wniosku czyli jak napisać projekt” przeznaczone jest dla 20 przedstawicieli bieszczadzkich NGO zainteresowanych nabyciem umiejętności w zakresie pisania projektów. Po szkoleniu każdy uczestnik potrafi napisać prosty wniosek dotacyjny. Szkolenie odbędzie się w Bukowcu  w dniach 7-8 czer

Fundacja Bieszczadzka zaprasza liderów i członków organizacji pozarządowychna  szkolenie realizowane w ramach  projektu„Zdejmujemy koronę i wspieramy bieszczadzkie NGO” Temat szkolenia: „Obowiązki NGO wobec różnych urzędów, współpraca NGO z administracją publiczną. Szkolenie poprowadzi pani Ewa Sudoł, specjalista w zakresie finansów, rachunkowości oraz prawa finansowego, podatkowego i  administracyjnego. Właściciel Biura Rachunkowego ZYSK  w Ustrzykach Dolnych.

Fundacja Bieszczadzka zaprasza liderów i członków organizacji pozarządowychna  szkolenie realizowane w ramach  projektu„Zdejmujemy koronę i wspieramy bieszczadzkie NGO” Temat szkolenia: „ Działalność gospodarcza organizacji pozarządowej i odpłatna działalność pożytku publicznego. Szkolenie poprowadzi pani Ewa Sudoł, specjalista w zakresie finansów, rachunkowości oraz prawa finansowego, podatkowego i  administracyjnego. Właściciel Biura Rachunkowego ZYSK  w Ustrzykach Dolnych.

Fundacja Bieszczadzka ogłasza konkurs „DZIAŁAJ LOKALNIE i Ekologicznie „ Fundacja Bieszczadzka we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce oraz w partnerstwie z Fundacją WWF Polska ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach ścieżki tematycznej „Działaj lokalnie i ekologicznie” W ramach konkursu wspierane będą projekty, które aktywizują lokalne społeczności wokół różnych celów o char

Fundacja Bieszczadzka zaprasza liderów i członków organizacji pozarządowych na szkolenie realizowane w ramach  projektu„Zdejmujemy koronę i wspieramy bieszczadzkie NGO” Temat szkolenia: Budowanie wizerunku organizacji Prowadzący: Dorota Setniewska, specjalistka ds. komunikacji i promocji w Stowarzyszeniu