Blog Detail

Do 23 października br. trwa nabór zgłoszeń w dwóch ogólnopolskich konkursach związanych z wolontariatem: „Wolontariusz Roku Korpusu Solidarności” i „Koordynator Roku Korpusu Solidarności”.Pierwszy z konkursów ma za zadanie podkreślenie dorobku wolontariuszy (grup wolontariackich) i ich uhonorowanie, a drugi ma pozwolić wyrazić uznanie dla koordynatorów wolontariatu, którzy na co dzień zarządzają wolontariatem, wspierają wolontariuszy i pomagają im dokonywać właściwych wyborów w podejmowaniu aktywności wolontariackiej. Organizatorem konkursów jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywat

W dniu 26 sierpnia 2022 r. Fundacja Bieszczadzka podpisała umowę na realizację zadania Szlak „Zielony Rower” – Greenway Karpaty Wschodnie – reaktywacja, finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO, edycja 2022.Celem projektu jest budowa kadrowych, technologicznych i instytucjonalnych podstaw modernizacji międzynarodowego szlaku dziedzictwa przyrodniczo – historycznego „Zielony Rower” Greenway Karpaty Wschodnie oraz przygotowanie Fundacji Bieszczadzkiej do roli koordynatora szlaku.W ramach projektu zostanie:

Fundacja Bieszczadzka (Lider zadania) oraz Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy (Partner zadania) i Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” (Partner zadania) we współpracy z Biurem Programu Korpus Solidarności Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zakończyła II nabór wniosków w Konkursie „Mini granty na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności” dla wolontariuszy. W załączeniu publikujemy listę rankingową wniosków, przeznaczonych do dofinansowania oraz listę wniosków rezerwowych w ramach Konkursu na „Mini granty na inic

W ramach projektu „System certyfikacji szlaków i produktów turystycznych województwa podkarpackiego”realizowanym przy wsparciu finansowym Województwa Podkarpackiego w lipcu zakończył się procesopracowania systemu certyfikacji. W ramach tego działania grupa specjalistów, pracowników naukowych -Krzysztofa Szpary, Beaty Gierczak – Korzeniowskiej oraz Mateusza Stopa opracowała na podstawieobowiązujących dokumentów strategicznych oraz wyników Podkarpackiego Barometru Turystycznegodokument pod nazwą „System certyfikacji i spójnego oznakowania obiektów i atrakcji turystycznych wwojewództwie podkarpackim – metodologia”.

W sobotę 16 lipca 2022r. Fundacja Bieszczadzka otrzymała certyfikat MIEJSCE PRZYJAZNE WOLONTARIUSZOM. Ten ważny dla nas moment miał miejsce w Walinie k/Niska, podczas wydarzenia organizowanego przez naszego Partnera z projektu Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu-Korpus Solidarności -LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”. Okazją był PIKNIK Organizacji Pozarządowych i otwarcie Uniwersytetu Ludowego w WalinieCertyfikat z rąk Pana Przemysława Jaśkiewicza, dyrektora Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. odebrał prezes FB Bogusław Pyzocha. Dwuetapowy proces certyfikacji przeszliśmy w 2021r. Razem z nami certyfikaty MIEJSCE P

Fundacja Bieszczadzka (Lider zadania) oraz Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy (Partner zadania) i Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” (Partner zadania) we współpracy z Biurem Programu Korpus Solidarności Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłasza II nabór wniosków w Konkursie „Mini granty na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności” dla wolontariuszy posiadających aktywne konto w Systemie Obsługi Wolontariatu, Korpusu Solidarności z województwa podkarpackiego, w ramach których można uzyskać dofinansowanie w wysokości do 1.000 zł.

Fundacja Bieszczadzka (Lider zadania) oraz Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy (Partner zadania) i Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” (Partner zadania) we współpracy z Biurem Programu Korpus Solidarności Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłasza wyniki naboru w Konkursie „Mini granty na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności”.W załączeniu publikujemy listę rankingową wniosków, przeznaczonych do dofinansowania oraz listę wniosków rezerwowych w ramach Konkursu na „Mini granty na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności” realizowanego w ramach pierwszej edycji projektu „Podkarpacki Korpus Soli

Od czerwca 2022 r. Fundacja Bieszczadzka przy wsparciu finansowym Województwa Podkarpackiego realizuje projekt pn. „System certyfikacji szlaków i produktów turystycznych województwa podkarpackiego”.Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie systemu certyfikacji i spójnego oznakowania obiektów i atrakcji turystycznych. Efektem podjętych działań będą lepiej rozpoznawalne marki turystyczne województwa podkarpackiego a standaryzacja umożliwi tworzenie spójnych ofert turystycznych dla organizatorów turystyki.

Przejrzymy przewodnik i wybierzemy się z Ropkiem Bieszczadzkim na spotkania w ogrodzie, zagramy w piłkę na boisku i pobawimy się na placu zabaw. Pokażemy jak dbać o dobre tradycje i wzorce moralne, zaopiekujemy się uchodźcami, nauczymy się śpiewać i grać. Wspólnie zabawimy się na Bojkowski weselu a w święta pójdziemy po kolędzie i tak upłynie nam drugie półrocze 2022 roku z działaniami w ramach programu Działaj Lokalnie w Bieszczadach.W dniu 31 maja 2022 roku miało miejsce uroczyste podpisanie umów w ramach programu Działaj Lokalnie, znaczy to, że za nami zakończenie naboru, oceny i wyłonienie grantobiorców.Uroczystość z udziałem członków zarządów Fundacji Bi

30 maja 2022 r grupa wolontariuszek z I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku odbyła wizytę studyjną w ramach projektu „Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu” Korpusu Solidarności realizowanego przez Fundację Bieszczadzką i Partnerów ( Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy i Stowarzyszenie LGD Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej). Celem tegorocznej wizyty studyjnej dla wolontariuszy był Jarosław gdzie spotkaliśmy się z Anną Sawicką z Lokalnego Centrum Wolontariatu przy Zespole Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu. To ciekawe spotkanie pokazało jak i gdzie młodzież z Jarosławia angażuje się w działalność wolontariack