Zwycięskie organizacje i grupy nieformalne rozpoczęły realizację projektów Szlak rowerowy po gminie Ustrzyki Dolne, kampania przeciwko wypalaniu traw, cykl

Komisja grantowa oceniła a Zarząd Fundacji Bieszczadzkiej w dniu 22.06.2021 zatwierdził do dofinansowania 4 projekty złożone w ramach w  ścieżki tematycznej „Działaj lokalnie i ekologicznie” .  Jest to rezultat konk

Fundacja Bieszczadzka zaprasza liderów i członków organizacji pozarządowychszkolenie realizowane w ramach  projektu„Zdejmujemy koronę i wspieramy bieszczadzkie NGO”

Fundacja Bieszczadzka zaprasza liderów i członków organizacji pozarządowychna pierwsze  szkolenie realizowane w ramach  projektu„Zdejmujemy koronę i wspieramy bieszczadzkie NGO”