Odpowiedź na to pytanie poznali młodzi ludzie ze szkół podstawowych gminyUstrzyki Dolne, dla których w dniach 14-15 marca, w ramach projektu „MłodeBieszczady przeciwko nietolerancji i dyskryminacji” zorganizowaliśmy

Fundacja Bieszczadzka rozpoczęła realizację projektu „Młode Bieszczady przeciwko nietolerancji i dyskryminacji” „Grant realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramac

30 listopada br. Fundacja Bieszczadzka zakończyła realizację projektu "Rozwijanie i pomaganie przezwspólne działanie” Projekt powstał w ramach programu Polskie Inicjatywy Poradnicze i realizowanybył w powiecie bieszcz