Za nami Podkarpacka Konferencja Obywatelska. Podczas Konferencjizainaugurowano pracę Podkarpackiej Federacji Organizacji ObywatelskichPARASOL, częścią której jest również Fundacja Bieszczadzka. Na Konferencjiporus

W ramach projektu „System certyfikacji szlaków i produktów turystycznych województwa podkarpackiego”realizowanym przy wsparciu finansowym Województwa Podkarpackiego w październiku 2022 r. zakończyłsię proces certyfika