About Author

Connect with Me:

Fundacja Bieszczadzka zaprasza członków organizacji pozarządowych z terenu gmin: Baligród, Bircza, Cisna, Komańcza, Lesko, Lutowiska, Olszanica, Sanok, Solina, Ustrzyki Dolne, Wetlina, Zagórz oraz tych, którzy chcą pracować na rzecz w.w organizacji na „Szkolenie dla liderów NGO”.
Szkolenie organizowane jest w ramach projektu pn. Wzmocnienie Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Tematyka szkolenia: diagnozowanie problemów lokalnych, zarządzanie projektem, monitoring i ewaluacja, rozliczanie merytoryczne i finansowe projektów, podstawowe zasady prowadzenia księgowości, finansowa obsługa projektu, kreatywna praca w grupie, public relations, współpraca pomiędzy NGO’s i samorządem lokalnym, praktyczne stosowanie w organizacjach obowiązujących strategii horyzontalnych: rozwoju lokalnego, równości szans, w tym równości szans kobiet i mężczyzn rozwoju społeczeństwa informacyjnego; zrównoważonego rozwoju; innowacyjności i współpracy ponadnarodowej; partnerstwa, dobrego zarządzania i przeciwdziałania korupcji.
Szczegóły szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy w załączniku:
Zaproszenie
Formularz zgłoszeniowy

Fundacja Bieszczadzka ogłasza konkurs grantowy „Inicjatywy na Szlaku Zielony Rower” finansowany ze środków holenderskiej Liberty Foundation przekazanych przez fundację Fundusz Partnerstwa z Krakowa oraz ze środków Funduszu Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady”
W konkursie można uzyskać dotację do 4 000 zł na działania trwające 2 miesiące. Zapraszamy do zapoznania się z założeniami konkursu i formularzem aplikacyjnym. Termin nadsyłania wniosków mija 20 października 2009 roku.

Regulamin Konkursu
Wniosek aplikacyjny

Fundacja Bieszczadzka zaprasza do współpracy wolontariuszy. Poszukujemy osób, które chcą się zaangażować w nasze działania i wesprzeć je zarówno podczas organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych, jak i pomóc nam w codziennej pracy w biurze.
Promocja regionu i turystyka, którymi się zajmujemy sprawia, że będziemy potrzebować pomocy głównie wolontariuszy akcyjnych, czyli takich, które wesprą nas podczas organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych. Chcielibyśmy również nawiązać współpracę z osobami, które lubią pisać i umieją pisać, ponieważ potrzebujemy kogoś, kto na bieżąco będzie opisywał naszą działalności na stronie internetowej. Kiedy zintegrujemy się już ze sobą, chcemy abyście realizowali autorskie projekty związane z turystyką w Bieszczadach, a także prowadzili bieszczadzkiego bloga.
Ze swojej strony dajemy wolontariuszom możliwość wypożyczania sprzętu (aparat, dyktafon, kamera itp.), a już tej jesieni zorganizujemy ośrodek wolontariatu w siedzibie Fundacji Bieszczadzkiej – będziecie mogli korzystać z osobnego pomieszczenia wyposażonego w komputery.
Więcej informacji:
Wolontariat Bieszczadzki
wolontariat.bieszczadzki@gmail.com

Drodzy Wolontariusze!
W najbliższym czasie będziemy potrzebować wsparcia przy organizacji Karpackiego Dnia Zielonej Turystyki, który odbędzie się w dniach 17-19.09.2009 w Sninie na Słowacji. Wolontariusze zajmą się promocją wydarzenia, przygotowaniem terenu i obsługą stoisk. Zapewnimy Wam przejazd, wyżywienie, noclegi, ubezpieczenie, materiały promocyjne, a poza tym dużo pracy i zabawy. Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem mailowym wolontariat.bieszczadzki@gmail.com lub pod numerem telefonu (013) 469 72 97 do piątku 4.09.2009.
W poniedziałek 7.09 podamy informacje o terminie i miejscu spotkania informacyjnego.
Zespół Fundacji Bieszczadzkiej

Rusza największe w Polsce święto stworzone dzięki połączeniu pasji ludzi z różnych środowisk, pracujących z miłości do swoich „małych ojczyzn” – drugie ogólnopolskie Dni Partnerstwa Lokalnego. Od 15 sierpnia do 30 września 2009 będzie można świętować podczas festynów, jarmarków i koncertów tworzących ogólnopolski festiwal regionalnego dziedzictwa przyrodniczo-kulturalnego, organizowany przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska we współpracy z Krajową Sieć Grup Partnerskich.
Dni Partnerstwa Lokalnego to cykl imprez organizowanych przez Grupy Partnerskie – lokalne porozumienia organizacji pozarządowych, samorządów i firm działających wspólnie na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego i ochrony przyrody w swoim regionie. Grupy realizują swoje pomysły poprzez programy na rzecz „zielonej” turystyki, przedsiębiorczości, produktów lokalnych oraz pielęgnowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.
W zeszłorocznej edycji festiwalu udział wzięło ponad 65 000 osób.
Imprezy prezentują rezultaty setek partnerskich przedsięwzięć zrealizowanych w różnych zakątkach kraju. W wyniku działań Grup Partnerskich utworzono kilka tysięcy kilometrów szlaków rowerowych, pieszych, konnych i kajakowych w ramach Zielonych Szlaków Greenways (www.greenways.pl), wypromowano wiele niepowtarzalnych produktów rękodzielniczych i lokalnych przysmaków, które znalazły swych miłośników, a także stworzono wiele miejsc pracy dla osób zaangażowanych w przedsięwzięcia na Zielonych Szlakach. W działania Grup Partnerskich zaangażowały się setki osób, które poznały lepiej swój region i zaczęły doceniać jego kulturę i przyrodę.
W ramach festiwalu w całym kraju odbędą się imprezy prezentujące wiele barwnych zakątków Polski oraz efekty partnerskiej współpracy na poziomie lokalnym i krajowym. Podczas tych wydarzeń odbędą się m.in. pokazy rękodzieła regionalnego, pokazy filmów i zdjęć z Zielonych Szlaków Greenways, degustacje i konkursy z nagrodami. Kulminacyjnym punktem tegorocznej edycji Dni Partnerstwa będzie festyn „Smaki Zielonych Szlaków”, który odbędzie się w dniach 11-12 września 2009 na Placu Jana Nowaka-Jeziorańskiego (Pl. Dworcowy) w Krakowie. Spotkają się na nim przedstawiciele Grup Partnerskich z całej Polski, by zachęcić do podróżowania Zielonymi Szlakami Greenways po wciąż jeszcze mało znanych lecz urokliwych zakątkach kraju.
Szczegółowe informacje oraz mapę tegorocznych wydarzeń w ramach Dni Partnerstwa Lokalnego 2009 można znaleźć na stronie www.dnipartnerstwa.pl.

Opowiedz