AKTUALNOŚCI DZIAŁAJ LOKALNIE

 • Podpisanie umów w ramach konkursu Działaj Lokalnie 2023 i podsumowanie Działaj Lokalnie 2022

  Kwietna łąka i zielone ściany w Szkole w Baligrodzie, teledysk promujący młodych artystów z terenu gminy Ustrzyki oraz indywidualne nagrania w studio, mini przewodnik po gminie Bircza i warsztaty efektem których będą dwa questy, wiata jako miejsce spotkań mieszkańców  Liskowatego, sad owocowy w Hołuczkowie, rajd po bieszczadzkich bezdrożach dzieci i młodzieży ze Mchawy, cykl koncertów prezentujących różne  gatunki muzyczne w Ropience, sala terapeutyczno -relaksacyjna w szkole w Olszanicy, to tylko część działań jakie będą realizowane w ramach projektów dofinansowanych w tegorocznej bieszczadzkiej edycji konkursu Działaj Lokalnie. Cieszy ich różnorodność i entuzjazm z jakim wybrane organizacje i grupy nieformalne opowiadają o planowanych zamierzeniach. Wczoraj, 5 czerwca odbyło się w Ustrzykach spotkanie wszystkich nagrodzonych, podczas którego zostały podpisane umowy dotacyjne. W ramach konkursu Działaj Lokalnie XIII-2023 do zwycięskich grantobiorców na realizację działań o których powyżej, trafią dotacje w  łącznej kwocie 58 800 zł. Podpisanie tegorocznych umów poprzedzone było podsumowanie bieszczadzkiej edycji Działaj Lokalnie za rok 2022. Po prezentacji multimedialnej przedstawionej przez panią Renatę Kapuścińska-Frankowską i obrazującej 12 ubiegłorocznych projektów realizowanych na terenie 8 gmin,   odbyło się wręczenie podziękowań Zarządom Gmin, które wsparły konkurs finansowo. Dyplomy z podziękowaniami wręczono również poszczególnym organizacjom i grupom nieformalnym realizującym ubiegłoroczne projekty. Spotkanie było okazją aby wręczyć też nagrody i wyróżnienia w lokalnym konkursie „Opowiedz….2022”. Całość uświetniły swym występem harcerki z drużyny przy Szkole Podstawowej w Birczy. Dzięki projektowi z Działaj Lokalnie drużyna mogła zaprezentować się w pięknych harcerskich mundurach.

 • Wyniki konkursu Działaj Lokalnie XIII-2023

  30 maja  2023r. Zarząd Fundacji Bieszczadzkiej zatwierdził listę rankingową wniosków zgłoszonych do konkursu Działaj Lokalnie XIII-2023, sporządzoną na podstawie oceny wniosków przez Komisję Grantową funkcjonującą przy Fundacji Bieszczadzkiej. Środki finansowe otrzymane z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz dodatkowe pozyskane przez Fundację Bieszczadzką pozwolą na dofinansowanie 12 spośród 16 zgłoszonych wniosków. Łączna pula przyznanych dotacji to kwota 58800 zł. Nagrodzonym gratulujemy w imieniu Komisji Grantowej i Zarządu Fundacji Bieszczadzkiej, zaś organizacjom, które nie znalazły się wśród dofinansowanych dziękujemy za udział w konkursie.

 • Ogłaszamy konkurs DZIAŁAJ LOKALNIE XII 2023 !!!

  Fundacja Bieszczadzka we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce
  ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
  W XII edycji Programu „Działaj Lokalnie -2023” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. Program kierujemy do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.


  Wnioski do DL XII-2023 mogą być składane przez Wnioskodawców działających na terenie
  9 gmin: Baligród, Bircza, Czarna, Komańcza, Lesko, Olszanica, Ustrzyki Dolne , Tyrawa Wołoska i Solina.


  Będzie można ubiegać się o dotację do 6.000 zł. Wnioskodawcy wnoszą wkład własny – 25% wartości wnioskowanej dotacji w tym: 5% wkład finansowy (środki realizatora na pokrycie kosztów projektu) oraz 20 % wkład niefinansowy (np. praca wolontariacka na rzecz projektu, użyczenie sali, przekazane rzeczy.


  Dotowane projekty będzie można realizować od 1 czerwca do 31 grudnia 2023 roku.
  Termin naboru wniosków: 01.04.2022r – 02.05.2023r.


  WAŻNE !!!
  Wnioski do Działaj Lokalnie 2023 należy składać wyłącznie poprzez link

  https://generatorspoleczny.pl/

  najpierw należy się zarejestrować, potwierdzić w wiadomości w swojej poczcie ( adres email musi być imienny – biuro, kontakt itp. nie spełniają warunków). Potem zalogować się i już można składać wniosek.
  Spotkania szkoleniowo – informacyjne odbędą się;
  13.04.2022r. w Ustrzykach Dolnych w Starostwie Powiatowym, ul. Bełska 22, o godz.13.00
  18.04.2022 r w Lesku w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego, ul. Rynek 1 o godz. 13.00
  Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem dodatkowych informacji o programie zapraszamy też na konsultacje indywidualne, telefoniczne pod nr 600 891 729 Renata Kapuścińska – Frankowska, email: renatakapuscinskafrankowska@gmail.com 881 537 554 Lucyna Sobańska lub w siedzibie Fundacji Bieszczadzkiej od 12 kwietnia 2021 w godzinach od 10.00 do 14.00, po wcześniejszym ustaleniu terminu konsultacji.

  Obowiązkowo w konsultacjach lub szkoleniu informacyjnym muszą wziąć udział przedstawiciele organizacji lub grup nieformalnych, które po raz pierwszy wnioskują do programu Działaj Lokalnie !!!

 • Uroczyste podpisanie umów w ramach programu Działaj Lokalnie 2022

  Przejrzymy przewodnik i wybierzemy się z Ropkiem Bieszczadzkim na spotkania w ogrodzie, zagramy w piłkę na boisku i pobawimy się na placu zabaw. Pokażemy jak dbać o dobre tradycje i wzorce moralne, zaopiekujemy się uchodźcami, nauczymy się śpiewać i grać. Wspólnie zabawimy się na Bojkowski weselu a w święta pójdziemy po kolędzie i tak upłynie nam drugie półrocze 2022 roku z działaniami w ramach programu Działaj Lokalnie w Bieszczadach.
  W dniu 31 maja 2022 roku miało miejsce uroczyste podpisanie umów w ramach programu Działaj Lokalnie, znaczy to, że za nami zakończenie naboru, oceny i wyłonienie grantobiorców.
  Uroczystość z udziałem członków zarządów Fundacji Bieszczadzkiej, zaproszonych gości, wójtów i burmistrza i organizacji dotowanych w 2022 i 2021 roku, bezpośrednio poprzedzona była szkoleniem dla koordynatorów i osób odpowiedzialnych za finansowe rozliczenie projektów. Spotkanie miało na celu również wzajemne poznanie się nagrodzonych i ich projektów. Przede wszystkim było pierwszym od wielu miesięcy spotkaniem „ na żywo” liderów, którzy zmieniają rzeczywistość wokół siebie poprzez animowanie i aktywizowanie do działań swoich przyjaciół, sąsiadów i współmieszkańców.
  Do tegorocznej edycji konkursu Działaj Lokalnie zgłoszono 12 wniosków, 12 poniższych otrzymało dotacje.

  1. „ Wesele Bojkowskie” – Wnioskodawca: Koło Gospodyń Wiejskich w Bukowcu
  2. „Ropek Bieszczadzki – nauka, integracja, zabawa”,
   Realizujący: grupa nieformalna „Na Dwóch Kółkach:
  3. „Boisko w Hołuczkowie”
   Wnioskodawca: KGW w Hołuczkowie ,,Złoty Dąb„
  4. „Wezwanie dla zmiany, ratujmy to co zagrożone”
   Realizujący: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Leszczawie Dolnej „Przyjazna Szkoła”
  5. „ Akcja integracja – pomóżmy Ukraińcom poczuć się jak w domu
   Wnioskodawca: Fundacja Ramię w Ramię
  6. „Ludowizna – zanikające kultury Podkarpacia”.
   Wnioskodawca: Ustrzyckie Stowarzyszenie Kultury
  7. „Olszanica – idziemy z kolędą”
   Wnioskodawca: Stowarzyszenie Miłośników Olszanicy i okolic
  8. „Zadbajmy o przyszłość młodych już dziś”,
   Wnioskodawca: Stowarzyszenie „Tworzymy lepszą przyszłość”
  9. „Grany w zielone bez barier”.
   Realizujący: grupa nieformalna Wspieramy naszą lokalną społeczność.
  10. „Gzie słyszysz śpiew tam idź”
   Realizujący: Grupa nieformalna Nauczycieli Szkoły w Ropience:
  11. „Spotkania w ogrodzie”
   Realizujący: Grupa nieformalna Młodzi ogrodnicy,
  12. „ Polana jakiej nie znacie- przewodnik przyrodniczo – historyczny.
   Realizujący: Grupa nieformalna; Grupa Inicjatywna Wsi Polana.

  Dzięki środkom z Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności powiększonym o środki pozyskane przez Fundację Bieszczadzką w 2022r. dotacje dla 12 projektów wyniosą aż 61 280 zł. Fundacja Bieszczadzka dziękuje Urzędowi Marszałkowskiemu województwa podkarpackiego, powiatowi leskiemu oraz gminom, które wsparły lub zadeklarowały wsparcie finansowe konkursu a są to: Ustrzyki Dolne, Olszanica, Czarna, Bircza, Tyrawa Wołoska a także Komańcza, i Baligród. Podczas tego spotkania został przekazane nagrody w Konkursie „Opowiedz..” edycja 2021. Wśród nagrodzonych znaleźli się; Ochotnicza Straż Pożarna z Uherzec Mineralnych i Stowarzyszeniem Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych – wyróżnienia oraz stowarzyszenie Miłośników Olszanicy i okolic z Olszanicy, które w tym konkursie zajęło I miejsce, a wszyscy ubiegłoroczni grantobiorcy i darczyńcy Programu Działaj Lokalnie otrzymali podziękowania.
  Od koordynatora:
  Wojna, która trwa wiele zmieniła, dużo organizacji i osoby prywatnie organizują pomoc we wszystkich sferach życia, aby nasi goście z Ukrainy mogli wrócić do równowagi psychicznej, fizycznej i emocjonalnej po trudach ucieczki z terenów objętych działaniami wojennymi, pomimo tego 12 działań będzie realizowane w Bieszczadach.
  Coraz częściej w konkursie udział biorą grupy nieformalne, którym osobowości prawnej użyczają lokalne stowarzyszenia. Cieszy nas ten fakt, ponieważ nowe osoby podejmują wyzwania związane
  z napisaniem projektu, realizacją i jego rozliczeniem.
  Koordynator programu Działaj Lokalnie
  Renata Kapuścińska – Frankowska

 • Lista rankingowa wniosków Działaj Lokalnie XII 2022

  24 maja 2022r. Zarząd Fundacji Bieszczadzkiej zatwierdził listę rankingową wniosków zgłoszonych do konkursu Działaj Lokalnie XII-2022, sporządzoną na podstawie oceny wniosków przez Komisję Grantodawczą funkcjonującą przy Fundacji Bieszczadzkiej. Środki finansowe otrzymane z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz dodatkowe pozyskane przez Fundację Bieszczadzką pozwoliły na dofinansowanie 11 projektów. Jeden wniosek projektowy został zwrócony do poprawy. Nagrodzonym gratulujemy w imieniu Komisji i Zarządu Fundacji Bieszczadzkiej. Życzymy satysfakcji z realizacji projektów.

  Wyniki oceny merytorycznej wniosków w konkursie Działaj Lokalnie 2022- ODL Fundacja Bieszczadzka

 • Przedłużamy nabór wniosków do konkursu Działaj Lokalnie-2022

  Fundacja Bieszczadzka Ośrodek Działaj Lokalnie przedłuża nabór  Lokalnego Konkursu Grantowego w ramach programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności do dnia 30 KWIETNIA 2022 r.

 • Ogłaszamy konkurs DZIAŁAJ LOKALNIE XII – 2022 !!!

  Fundacja Bieszczadzka we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
  W XII edycji Programu „Działaj Lokalnie -2022” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. Program kierujemy do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

  Wnioski do DL XII-2022 mogą być składane przez Wnioskodawców działających na terenie
  9 gmin: Baligród, Bircza, Czarna, Komańcza, Lesko, Olszanica, Ustrzyki Dolne , Tyrawa Wołoska i Solina.
  Będzie można ubiegać się o dotację do 6.000 zł. Wnioskodawcy wnoszą wkład własny – 25% wartości wnioskowanej dotacji w tym: 5% wkład finansowy (środki realizatora na pokrycie kosztów projektu) oraz 20 % wkład niefinansowy (np. praca wolontariacka na rzecz projektu, użyczenie sali, przekazane rzeczy). Różnice w zakresie wkładu własnego oraz czasu realizacji dotyczyć będą wyłącznie projektów, zawierających działania wpływające na zmniejszenie skutków epidemii, oraz projektów wspierających uchodźców z Ukrainy ( szczegóły w regulaminie konkursu)
  Dotowane projekty będzie można realizować od 1 czerwca do 31 grudnia 2022 roku.
  Termin naboru wniosków: 21.03.2022r – 22.04.2022r.

  Wnioski do Działaj Lokalnie XII-2022 należy składać wyłącznie poprzez generator wniosków dostępny na stronie www.dzialajlokalnie.pl i www.fundacjabieszczadzka.org

  Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem dodatkowych informacji o programie zapraszamy na konsultacje indywidualne, telefoniczne lub w siedzibie Fundacji Bieszczadzkiej od 21 marca 2022 w godzinach od 08.00 do 12.00, po wcześniejszym ustaleniu terminu konsultacji. Renata Kapuścińska – Frankowska tel; 600 891 729, e-mail: renatakapuscinskafrankowska@gmail.com

  Obowiązkowo w konsultacjach lub szkoleniu informacyjnym muszą wziąć udział przedstawiciele organizacji lub grup nieformalnych, które po raz pierwszy wnioskują do programu Działaj Lokalnie !!!
  Terminy szkoleń informacyjnych zostaną podane w najbliższym czasie

 • Umowy w tegorocznej bieszczadzkiej edycji Działaj Lokalnie podpisane !!

  Zwycięskie organizacje i grupy nieformalne rozpoczęły realizację projektów

  Szlak rowerowy po gminie Ustrzyki Dolne, kampania przeciwko wypalaniu traw, cykl warsztatów szachowych w społeczności  popegerowskiej, gminy Komańcza,  mini półkolonia dla najmłodszych w Tyrawie Wołoskiej, zrekonstruowany i odnowiony sprzęt gaśniczy z pierwszej połowy XX w.  w Uhercach Mineralnych, upamiętnienie wydarzeń związanych z 70 -tą rocznicą akcji HT-51 w gminach Czarna i Ustrzyki Dolnych ,  warsztaty fotograficzne w Gminie Bircza to tylko część pomysłów, jakie  tegoroczni grantobiorcy konkursu Działaj Lokalnie realizować będą w Bieszczadach i wokół nich.  Za nami rozstrzygnięcie konkursu i podpisanie umów dotacyjnych. Uroczystość z udziałem członków zarządów Fundacji Bieszczadzkiej i organizacji dotowanych  miała miejsce 10 czerwca br. i bezpośrednio  poprzedzona była szkoleniem dla koordynatorów i osób odpowiedzialnych za finansowe rozliczenie projektów. Spotkanie miało na celu również poznanie się nagrodzonych i wzajemne poznanie swoich projektów.  Przede wszystkim było pierwszym od wielu miesięcy spotkaniem „ na żywo” liderów, którzy zmieniają rzeczywistość wokół siebie poprzez animowanie i aktywizowanie do działań swoich przyjaciół, sąsiadów i współmieszkańców. Dzięki środkom z Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności  powiększonym o środki zdobyte przez Fundację Bieszczadzką w 2021r  dotacje dla 14 projektów wyniosą aż 63 100 zł. Fundacja Bieszczadzka dziękuje Urzędowi Marszałkowskiemu województwa podkarpackiego oraz gminom, które wsparły lub zadeklarowały wsparcie finansowe konkursu a są to: Ustrzyki Dl, Olszanica, Czarna, Bircza, Tyrawa Wołoska a także Komańcza, Lesko i Baligród.

  Do tegorocznej edycji konkursu Działaj Lokalnie zgłoszono 18 wniosków, 14 poniższych  otrzymało dotacje i:

  1. Grupa nieformalna „Na Dwóch Kółkach” za projekt  „Na dwóch kółkach w krainie ropy”
  2. Grupa nieformalna: Aktywna młodzież ze Stańkowej za projekt „Stop pożarom traw w Bieszczadach”.
  3. Grupa nieformalna: ,Międzypokoleniowi” z Czarnej  za projekt: Śladami naszej historii w 70 rocznicę Akcji ,,HT”.
  4. Fundacja Ramię w Ramię-nad Osławą za projekt „GAMBIT Społeczny”.
  5. Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Lesku za projekt: „Zielone metamorfozy”
  6. Koło Gospodyń Wiejskich ,,Złoty Dąb” w Hołuczkowie za  projekt: ”Wakacje z animatorem wolontariuszem”
  7. Stowarzyszenie Miłośników Olszanicy i Okolic za projekt „Festiwal Kultury Kobiet”
  8. Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół LO im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach DL za projekt: Z tradycją w przyszłość. Razem dla społeczności bieszczadzkiej w 70-lecie powstania LO „,
  9. Grupa nieformalna nauczycieli Szkoły w Ropience za projekt „Przystanek Ropienka”:
  10. Ochotnicza Straż Pożarna w Uhercach Mineralnych za projekt „OSP z historią w tle”
  11. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Zahoczewiu za projekt: „Moja rodzinna wioska Zahoczewie”,
  12. Grupa nieformalna Wspólnie dla bezpieczeństwa” za projekt „Razem dla bezpieczeństwa dzieci”
  13. Grupa nieformalna Karpackie Towarzystwo Ekonomiczno Rolnicze za projekt „Piękno Pogórza Przemyskiego w fotografii uchwycone”
  14. Grupa nieformalna nauczycieli z Baligrodu „Wspieramy naszą lokalną społeczność” za projekt „Świetlica po pandemii”
 • DZIAŁAJ LOKALNIE I EKOLOGICZNIE- mamy już wyniki!!!

  Komisja grantowa oceniła a Zarząd Fundacji Bieszczadzkiej w dniu 22.06.2021 zatwierdził do dofinansowania 4 projekty złożone w ramach w  ścieżki tematycznej „Działaj lokalnie i ekologicznie” .  Jest to rezultat konkursu ogłoszonego przez Fundację Bieszczadzką we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce oraz w partnerstwie z Fundacją WWF Polska.

  Dotacje w kwocie 3000 zł otrzymały:

  1. Fundacja Bieszczady Pszczołom na projekt ”Eko w ekosystemie”
  2. Stowarzyszenie ,,Tworzymy Lepszą Przyszłość” z Birczy na projekt „O przyrodę dbamy – wiedzę zdobywamy”
  3. Grupa nieformalna „Ekologicznie zakręceni” przy Szkole Podstawowej w Czarnej na projekt „Z ekologią za pan brat”
  4. Fundacja kopalnia na projekt „Junior Eko Wędkarz”

  Gratulujemy i życzymy satysfakcji z realizacji projektów.

 • Wyniki konkursu Działaj Lokalnie XII-2021

  31 maja  2021r. Zarząd Fundacji Bieszczadzkiej zatwierdził listę rankingową wniosków zgłoszonych do konkursu Działaj Lokalnie XII-2021, sporządzoną na podstawie oceny wniosków przez Komisję Grantową funkcjonującą przy Fundacji Bieszczadzkiej. Środki finansowe otrzymane z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz dodatkowe pozyskane przez Fundację Bieszczadzką pozwolą na dofinansowanie 14 spośród 18 zgłoszonych wniosków. Łączna pula przyznanych dotacji to kwota 63100 zł. Nagrodzonym gratulujemy w imieniu Komisji Grantowej i Zarządu Fundacji Bieszczadzkiej, zaś organizacjom, które nie znalazły się wśród dofinansowanych dziękujemy za udział w konkursie.

 • „Działaj lokalnie i ekologicznie”

  Fundacja Bieszczadzka ogłasza konkurs „DZIAŁAJ LOKALNIE i Ekologicznie „

  Fundacja Bieszczadzka we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce oraz w partnerstwie z Fundacją WWF Polska ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach ścieżki tematycznej „Działaj lokalnie i ekologicznie”

  W ramach konkursu wspierane będą projekty, które aktywizują lokalne społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego poprzez wspieranie projektów obywatelskich o tematyce ekologicznej.

  Konkurs w ramach ścieżki tematycznej  kierujemy do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

  Wnioski do Działaj Lokalnie u Ekologicznie  mogą być składane przez Wnioskodawców działających na terenie  9 gmin: Baligród, Bircza, Czarna, Komańcza, Lesko, Olszanica, Ustrzyki Dolne , Tyrawa Wołoska i Solina.

  Będzie można ubiegać się o dotację do 3.000 zł.

  Wszystkie szczegóły dotyczące konkursu w ramach ścieżki tematycznej  „Działaj lokalnie i ekologicznie” znajdziecie Państwo w załączonym regulaminie konkursu.

  Termin naboru wniosków: 27.04.2021r – 28.05.2021r.

  Wnioski do Działaj Lokalnie i Ekologiczne  należy składać wyłącznie poprzez generator wniosków dostępny na stronie   www.dzialajlokalnie.pl i www.fundacjabieszczadzka.org

  Zainteresowanych uzyskaniem dodatkowych informacji o konkursie w ramach ścieżki tematycznej  zapraszamy  na konsultacje indywidualne, telefoniczne pod nr 881 537 554  lub w siedzibie Fundacji Bieszczadzkiej od  12 kwietnia 2021 w godzinach od 10.00 do 14.00,
   po wcześniejszym ustaleniu terminu konsultacji.

 • Ogłaszamy konkurs DZIAŁAJ LOKALNIE XII – 2021 !!!

  Fundacja Bieszczadzka we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce
  ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

  W XII edycji Programu „Działaj Lokalnie -2021” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i  służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. Program kierujemy do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

  Wnioski do DL XII-2021 mogą być składane przez Wnioskodawców działających na terenie
  9 gmin: Baligród, Bircza, Czarna, Komańcza, Lesko, Olszanica, Ustrzyki Dolne , Tyrawa Wołoska i Solina.
  Będzie można ubiegać się o dotację do 6.000 zł. Wnioskodawcy wnoszą wkład własny – 25% wartości wnioskowanej dotacji w tym: 5% wkład finansowy (środki realizatora na pokrycie kosztów projektu) oraz 20 % wkład niefinansowy (np. praca wolontariacka na rzecz projektu, użyczenie sali, przekazane rzeczy). Różnice w zakresie wkładu własnego oraz czasu realizacji dotyczyć będą wyłącznie projektów, zawierających  działania wpływające na zmniejszenie skutków epidemii. ( szczegóły w regulaminie konkursu)

  Dotowane projekty będzie można realizować od 1 czerwca do 31 grudnia 2021 roku.

  Termin naboru wniosków: 10.04.2021r – 10.05.2021r.

  Wnioski do Działaj Lokalnie XII-2021 należy składać wyłącznie poprzez generator wniosków dostępny na stronie   www.dzialajlokalnie.pl i www.fundacjabieszczadzka.org

  Z racji zagrożenia koronawirusem  spotkania szkoleniowo-informacyjne będą miały charakter zdalny, na platformie ZOOM. Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem dodatkowych informacji o programie zapraszamy też na konsultacje indywidualne, telefoniczne pod nr 881 537 554  lub w siedzibie Fundacji Bieszczadzkiej od  12 kwietnia 2021 w godzinach od 10.00 do 14.00,  po wcześniejszym ustaleniu terminu konsultacji.

  Obowiązkowo w konsultacjach lub szkoleniu informacyjnym muszą wziąć udział przedstawiciele organizacji lub grup nieformalnych, które po raz pierwszy wnioskują do programu Działaj Lokalnie !!!

  20  kwietnia 2021 ( wtorek) o godzinie 17.00 zapraszamy na pierwsze spotkanie informacyjne, online, na platformie ZOOM. Zainteresowanych  udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres mailowy:  l.sobanska@fundacja.bieszczdy.pl, będzie to warunkiem otrzymania linku do spotkania online.

 • Wyniki konkursu Działaj Lokalnie XI-2020

  17 czerwca 2020r. Zarząd Fundacji Bieszczadzkiej zatwierdził listę rankingową wniosków zgłoszonych do konkursu Działaj Lokalnie XI-2020, sporządzoną na podstawie oceny wniosków przez Komisję Grantową funkcjonującą przy Fundacji Bieszczadzkiej. Środki finansowe otrzymane z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz dodatkowe pozyskane przez Fundację Bieszczadzką pozwolą na dofinansowanie 13 spośród 16 zgłoszonych wniosków. Nagrodzonym gratulujemy w imieniu Komisji Grantowej i Zarządu Fundacji Bieszczadzkiej, zaś organizacjom, które nie znalazły się wśród dofinansowanych dziękujemy za udział w konkursie.

 • KONKURS DZIAŁAJ LOKALNIE XI – 2020 OGŁOSZONY !!!

  Fundacja Bieszczadzka- Ośrodek Działaj Lokalnie, ogłasza kolejną edycję Programu Działaj Lokalnie. Wnioski do Działaj Lokalnie XI-2020 należy składać wyłącznie poprzez generator wniosków dostępny na stronie  www.dzialajlokalnie.pl i www.fundacjabieszczadzka.org

  W XI edycji Programu „Działaj Lokalnie -2020” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Uprawnione do wnioskowania będą organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne, w imieniu których wniosek złoży organizacja . Wnioski mogą być składane przez Wnioskodawców działających na terenie 9 gmin: Baligród, Bircza, Czarna, Komańcza, Lesko, Olszanica, Ustrzyki Dolne , Tyrawa Wołoska i Lutowiska. Będzie można ubiegać się o dotację do 6.000zł. Wkład własny – 25% wartości wnioskowanej dotacji w tym: 5% wkład finansowy (środki realizatora na pokrycie kosztów projektu) oraz 20 % wkład niefinansowy (np. praca wolontariacka na rzecz projektu, użyczenie sali, przekazane rzeczy). Dotowane projekty będzie można realizować od 1 lipca do 31 grudnia 2020 roku.

  Różnice w zakresie wkładu własnego oraz czasu realizacji dotyczyć będą wyłącznie projektów, zawierających  działania wpływające na zmniejszenie skutków epidemii. ( szczegóły w regulaminie konkursu)

  Termin naboru wniosków: 14.04.2020r – 15.05.2020r.

  Z racji zagrożenia koronawirusem  nie odbędą się spotkania szkoleniowe bezpośrednie. Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem dodatkowych informacji zapraszamy na konsultacje indywidualne, telefoniczne pod nr 881 537 554 , od  14 kwietnia 2020 w godzinach od 9.00 do 14.00,  po uprzednim wcześniejszym ustaleniu terminu konsultacji.

  Obowiązkowo w konsultacjach muszą wziąć udział przedstawiciele organizacji lub grup nieformalnych, które po raz pierwszy wnioskują do programu Działaj Lokalnie !!!

  17 kwietnia ( piątek) o godzinie 10.00 zapraszamy na spotkanie szkoleniowe online, na platformie ZOOM

  Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłoszenie chęci udziału w spotkaniu na adres mailowy:  l.sobanska@fundacja.bieszczady.pl, będzie to warunkiem otrzymania numeru ID i hasła oraz szczegółowej instrukcji dołączenia do spotkania online.

  Załączniki:

 • Wyniki konkursu Działaj Lokalnie XI-2019

  24 maja 2019r. Zarząd Fundacji Bieszczadzkiej zatwierdził listę rankingową wniosków zgłoszonych do konkursu Działaj Lokalnie XI-2019, sporządzoną na podstawie oceny wniosków przez Komisję Grantową funkcjonującą przy Fundacji Bieszczadzkiej. Środki finansowe otrzymane z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz dodatkowe pozyskane przez Fundację Bieszczadzką pozwolą na dofinansowanie 13 spośród 18 zgłoszonych wniosków. Nagrodzonym gratulujemy w imieniu Komisji i Zarządu Fundacji Bieszczadzkiej zaś organizacjom i grupom nieformalnym, które nie znalazły się wśród dofinansowanych dziękujemy za udział w konkursie.

  Załączniki:

 • KONKURS DZIAŁAJ LOKALNIE XI –dodatkowe spotkanie informacyjno szkoleniowe

  Fundacja Bieszczadzka- Ośrodek Działaj Lokalnie informuje, że w dniu 24.04.2019 ( środa)
  o godzinie 16.00 w siedzibie fundacji przy ul. 1Maja 16 odbędzie się dodatkowe spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące programu „Działaj Lokalnie XI-2019”

  W XI edycji Programu „Działaj Lokalnie -2019” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Uprawnione do wnioskowania są organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne, w imieniu których wniosek złoży organizacja -patron. Wnioski mogą być składane przez Wnioskodawców działających na terenie 8 gmin: Baligród, Bircza, Czarna, Komańcza, Lesko, Olszanica, Ustrzyki Dolne i Tyrawa Wołoska. Będzie można ubiegać się o dotację do 6.000 zł. Dotowane projekty będzie można realizować od 1 czerwca do 31 grudnia 2019 roku. Termin naboru wniosków upływa 30.04. 2019r.

  Organizacje i grupy nieformalne, które po raz pierwszy będą wnioskować do konkursu muszą obowiązkowo wziąć udział w spotkaniu informacyjno-szkoleniowym !!!!
  Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się telefonicznie, nr tel: 881 537 554

 • KONKURS DZIAŁAJ LOKALNIE XI – 2019 OGŁOSZONY !!!

  Fundacja Bieszczadzka- Ośrodek Działaj Lokalnie, ogłasza kolejną edycję Programu Działaj Lokalnie. Wnioski do Działaj Lokalnie XI-2019 należy składać wyłącznie poprzez generator wniosków dostępny na stronie www.dzialajlokalnie.pl i www.fundacjabieszczadzka.org

  W XI edycji Programu „Działaj Lokalnie -2019” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Uprawnione do wnioskowania będą organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne, w imieniu których wniosek złoży organizacja . Wnioski mogą być składane przez Wnioskodawców działających na terenie 8 gmin: Baligród, Bircza, Czarna, Komańcza, Lesko, Olszanica, Ustrzyki Dolne i Tyrawa Wołoska. Będzie można ubiegać się o dotację do 6.000zł. Wkład własny – 25% wartości wnioskowanej dotacji w tym: 5% wkład finansowy (środki realizatora na pokrycie kosztów projektu) oraz resztę: wkład niefinansowy (np. praca wolontariacka na rzecz projektu, użyczenie sali, przekazane rzeczy). Dotowane projekty będzie można realizować od 1 czerwca do 31 grudnia 2019 roku.

  Termin naboru wniosków: 26.03 – 30.04. 2019r.

  Terminy spotkań informacyjno- szkoleniowych dotyczących programu

  „Działaj Lokalnie XI-2019”

  • Ustrzyki Dolne – 04.04.2019 (czwartek), godz.13.00
   Spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla organizacji z gmin: Ustrzyki Dolne, Bircza, Czarna, Olszanica– Hala Sportowa przy ZSP nr 1 w Ustrzykach Dolnych, ul. 29 Listopada 19 A,  
  • Lesko – 09.04.2019r.  (wtorek) godz.16.00
   Spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla organizacji z terenów gmin: Komańcza, Baligród, Tyrawa Wołoska, Lesko –  Bieszczadzki Dom Kultury, Lesko (sala kameralna)


  Dodatkowych informacji na temat konkursu realizowanego w ramach „Działaj Lokalnie XI- 2019” można uzyskać: w siedzibie Fundacji Bieszczadzkiej, Ustrzyki Dolne ul. 1 Maja 16, w godz. od 9.00 do 15.00 lub telefonicznie pod numerem kom , 881 537 554
  Zgłoszenia na spotkania informacyjno-szkoleniowe przyjmujemy pod nr tel. 881 537 554 lub mailowo biuro@fundacja.bieszczady.pl

  Obowiązkowo w szkoleniu muszą wziąć udział organizacje lub grupy nieformalne, które po raz pierwszy wnioskują do programu Działaj Lokalnie !!!

  Załączniki:

 • ODL Fundacja Bieszczadzka szkoli swoich grantobiorców !!!

  Raporty końcowe grantobiorców  Programu Działaj Lokalnie z terenu Bieszczadów oraz monitoring merytoryczny projektów  potwierdziły  brak wystarczającej wiedzy organizacji  na temat innych niż Działaj Lokalnie programów Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności. Przekłada się to na małe zainteresowanie pozostałymi programami PAFW-u i sporadycznym  wręcz  udziałem bieszczadzkich organizacji  w tychże programach. Aby zmienić ten stan rzeczy ODL- Fundacja Bieszczadzka zorganizowała szkolenie związane z powyższą tematyką.  Szkolenie miało charakter wyjazdowy i adresowane było  do aktualnych ( z 2018r) i wcześniejszych grantobiorców programu Działaj Lokalnie z naszego obszaru działania. W dniach 27-28 lutego br. nasza 20-to  osobowa grupa zameldowała się w Domu Zdrowia w Błażowej prowadzonym  przez Stowarzyszenie Dolina Strugu.  Po ośrodku oprowadził nas i o działalności  stowarzyszenia opowiedział pan Jacek Kotula. Stowarzyszenie prowadzi  szczególnie szeroką działalność w ramach ekonomii Społecznej a pokazane następnego dnia przykłady działań  wzbudziły  nasze ogromne zainteresowanie. Szkolenie o innych niż Działaj Lokalnie programach Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności poprowadziła  animatorka Edyta Salnikow, o zrealizowanych projektach w ramach programów Równać Szanse
  i Lokalne Partnerstwa PAFW  opowiedziała  liderka Monika Kozdraś-Grzesik.   Kolejny dzień wizyty był okazją do spotkań w terenie z organizacjami, które realizowały  różne projekty z szerokiej gamy programów PAFW. Uczestnicy  szkolenia wrócili  w Bieszczady pełni wrażeń i mocnych postanowień, że będą z poznanych programów PAFW korzystać.

 • W Ustrzykach Dolnych podsumowano bieszczadzkie Działaj Lokalnie X- 2018

  Za nami kolejna edycja programu Działaj Lokalnie, w ramach której bieszczadzkie organizacje pozarządowe i grupy nieformalne zrealizowały 14 ciekawych projektów  inicjujących działania mieszkańców na rzecz szeroko pojętego dobra wspólnego. Dobrem wspólnym zdefiniowanym przez  realizatorów  było między innymi: rozwój zainteresowań robotyką dzieci i młodzieży w gminie Ustrzyki Dolne, zdrowie i aktywność sportowa mieszkańców (Jureczkowa, Ustjanowa i Bandrów), nowe atrakcje turystyczne w Ustrzykach Dolnych czy wreszcie integrowanie oraz aktywizowanie społeczności lokalnej wokół działań upamiętniających setną  rocznicę  odzyskania przez Polskę niepodległości ( Olszanica, Ropienka, Szczawne, Leszczawa Dolna, Polana). Tradycyjnie już w miłej atmosferze spotkali się  przedstawiciele organizacji realizujących projekty, władz samorządowych, komisji konkursowej , Rady Fundacji Bieszczadzkiej, lokalnych mediów oraz laureaci lokalnego konkursu „Opowiedz….2018”.  Spotkanie odbyło się 18 marca 2019 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Ustrzykach Dolnych. W imieniu Ośrodka Działaj Lokalnie -Fundacji Bieszczadzkiej podsumowania i oceny ostatniej bieszczadzkiej edycji programu DL dokonali Bogusław Pyzocha –prezes Fundacji Bieszczadzkiej i Lucyna Sobańska  koordynator ODL- Fundacja Bieszczadzka. Pan Pyzocha podziękował gminom, które wsparły konkurs, podkreślił szczególną rolę gminy Ustrzyki Dolne, która w formie regrantingu przekazała na organizację Działaj Lokalnie w 2018r kwotę  12,5 tyś zł.  Na realizację 14 bardzo różnorodnych tematycznie projektów, przekazano realizatorom dotację w kwocie  55000 zł.  Odbiorcami projektowych  działań było   3833 osoby. W realizację   projektów zaangażowało się   338 wolontariuszy. Organizacje wniosły do projektów około 70  tys. własnego wkładu własnego: finansowego, rzeczowego i usługowego. Dzięki barwnej prezentacji multimedialnej uczestnicy spotkania  mieli możliwość poznania zrealizowanych Inicjatyw.  Wszystkim  uczestniczącym  w programie DL 2018 organizacjom, Prezes Fundacji Bieszczadzkiej Bogusław Pyzocha wręczył   podziękowania za bezinteresowne zaangażowanie w życie społeczności lokalnej. Spotkanie było też okazją do  prezentacji nagrodzonych prac i wręczenia nagród uczestnikom lokalnej edycji konkursu „Opowiedz….2018”. Trzy organizacje: „Grupa Inicjatywna Nauczycieli z Ropienki”, „Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Na Rzecz Rozwoju Wsi: Szczawne i Kulaszne” oraz „Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. B. Markowicza w Leszczawie Dolnej” otrzymały  wyróżnienia, natomiast Stowarzyszenie Miłośników Olszanicy i Okolic i Stowarzyszenie Copernicus w Ustrzykach Dolnych  zajęły w konkursie   ex aequo  I miejsce. Laureaci otrzymali też pamiątkowe dyplomy. Na zakończenie spotkania wystąpiła młodzież ze szkół w Ropience i Leszczawie Dolnej z repertuarem pieśni patriotycznych.

 • Wyniki konkursu Działaj Lokalnie X-2018
  20 maja 2018r. Zarząd Fundacji Bieszczadzkiej zatwierdził listę rankingową wniosków zgłoszonych do konkursu Działaj Lokalnie X-2018, sporządzoną na podstawie oceny wniosków przez Komisję Grantową funkcjonującą przy Fundacji Bieszczadzkiej. Środki finansowe otrzymane z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz dodatkowe pozyskane przez Fundację Bieszczadzką pozwolą na dofinansowanie 14 spośród 17 zgłoszonych wniosków. Nagrodzonym gratulujemy w imieniu Komisji i Zarządu Fundacji Bieszczadzkiej zaś organizacjom i grupom nieformalnym, które nie znalazły się wśród dofinansowanych dziękujemy za udział w konkursie. Załącznik: WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW DZIAŁAJ LOKALNIE 2018
 • Konkurs Działaj Lokalnie X-2018 – ocena formalna wniosków.
  2 maja minął termin składania wniosków w Konkursie Działaj Lokalnie X-2018. Do ODL- Fundacja Bieszczadzka wpłynęło 17 wniosków konkursowych. Wszystkie złożone wnioski przeszły pozytywnie ocenę formalną i zostały skierowane do Komisji Grantowej, która dokona oceny merytorycznej. Wyniki oceny merytorycznej poznamy około 20 maja 2018r
 • KONKURS DZIAŁAJ LOKALNIE X – 2018 Trwa nabór wniosków!!!
  Fundacja Bieszczadzka- Ośrodek Działaj Lokalnie, ogłosiła  kolejną edycję Programu Działaj Lokalnie. W X edycji Programu „Działaj Lokalnie -2018” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Uprawnione do wnioskowania będą organizacje pozarządowe oraz  grupy nieformalne, w imieniu których wniosek złoży organizacja . Wnioski mogą być składane przez Wnioskodawców działających na terenie 8 gmin: Baligród, Bircza,  Czarna, Komańcza,  Lutowiska, Olszanica,  Ustrzyki Dolne i Tyrawa Wołoska. Będzie można ubiegać się o dotację do 6.000zł. Wkład własny – 25% wartości wnioskowanej dotacji w tym: 5% wkład finansowy (środki realizatora na pokrycie kosztów projektu) oraz resztę: wkład niefinansowy (np. praca wolontariacka na rzecz projektu, użyczenie sali, przekazane rzeczy). Dotowane projekty będzie można realizować od 1 czerwca  do 31 grudnia 2018 roku. Wnioski do Działaj Lokalnie X-2018 należy składać wyłącznie poprzez generator wniosków dostępny na stronie www.dzialajlokalnie.pl  i  www.fundacjabieszczadzka.org Termin naboru wniosków: 02.04 – 02.05. 2018r. Szczegółowych  informacji na temat konkursu realizowanego w ramach „Działaj Lokalnie X- 2018” można uzyskać  w siedzibie Fundacji Bieszczadzkiej, Ustrzyki Dolne ul. 1 Maja 16, w godz. od 9.00 do 15.00 lub telefonicznie pod numerem kom , 881 537 554 oraz na stronie www.fundacjabieszczadzka.org Organizacje lub grupy nieformalne, które po raz pierwszy wnioskują do programu Działaj Lokalnie  obowiązkowo muszą wziąć udział w spotkaniu szkoleniowo- informacyjnym. Dodatkowe spotkanie szkoleniowo- informacyjne odbędzie się  18 kwietnia 2018r. w Klubie Młodzieżowym przy ul. 1 Maja 16  w Ustrzykach Dolnych o godz. 14.00  
 • KONKURS DZIAŁAJ LOKALNIE X – 2018 OGŁOSZONY !!!
  Fundacja Bieszczadzka- Ośrodek Działaj Lokalnie, ogłasza kolejną edycję Programu Działaj Lokalnie. Wnioski do Działaj Lokalnie X-2018 należy składać wyłącznie poprzez generator wniosków dostępny na stronie www.dzialajlokalnie.pl i www.fundacjabieszczadzka.org W X edycji Programu „Działaj Lokalnie -2018” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Uprawnione do wnioskowania będą organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne, w imieniu których wniosek złoży organizacja . Wnioski mogą być składane przez Wnioskodawców działających na terenie 8 gmin: Baligród, Bircza, Czarna, Komańcza, Lutowiska, Olszanica, Ustrzyki Dolne i Tyrawa Wołoska. Będzie można ubiegać się o dotację do 6.000zł. Wkład własny – 25% wartości wnioskowanej dotacji w tym: 5% wkład finansowy (środki realizatora na pokrycie kosztów projektu) oraz resztę: wkład niefinansowy (np. praca wolontariacka na rzecz projektu, użyczenie sali, przekazane rzeczy). Dotowane projekty będzie można realizować od 1 czerwca do 31 grudnia 2018 roku. Termin naboru wniosków: 01.04 – 30.04. 2018r. Terminy spotkań informacyjno- szkoleniowych dotyczących programu „Działaj Lokalnie X-2018” Olszanica – 05.04.2018 ( czwartek), godz.14.00 Spotkania szkoleniowo-informacyjne dla organizacji z terenów gmin: Komańcza, Baligród, Tyrawa Wołoska i Olszanica– sala obrad w Urzędzie Gminy Olszanica (godz.14.00) Ustrzyki Dolne – 06.04.2018 (piątek), godz.14.00 Spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla organizacji z gmin: Ustrzyki Dolne, Bircza, Czarna, Lutowiska,– siedziba Starostwa Powiatu Bieszczadzkiego (sala konferencyjna),Ustrzyki Dolne, ul Bełska 22, godz.14.00 Dodatkowych informacji na temat konkursu realizowanego w ramach „Działaj Lokalnie X- 2018” można uzyskać: w siedzibie Fundacji Bieszczadzkiej, Ustrzyki Dolne ul. 1 Maja 16, w godz. od 9.00 do 15.00 lub telefonicznie pod numerem kom , 881 537 554 Zgłoszenia na spotkania informacyjno-szkoleniowe przyjmujemy pod nr tel. 881 537 554 lub mailowo biuro@fundacja.bieszczady.pl Obowiązkowo w szkoleniu muszą wziąć udział organizacje lub grupy nieformalne, które po raz pierwszy wnioskują do programu Działaj Lokalnie !!! Załączniki: zal.3 Regulamin DL 2018 PDF zal. 3 Regulamin DL 2018 DOC.
 • Szkolenie RODO w NGO.
  Fundacja Bieszczadzka – Ośrodek Działaj Lokalnie Zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu gmin: Ustrzyki Dolne, Czarna, Lutowiska, Olszanica, Solina, Lesko, Baligród, Cisna, Komańcza, Tyrawa Wołoska, Zagórz i Bircza do udziału w szkoleniu RODO w NGO Załączniki: Opis szkolenia Formularz zgłoszeniowy pdf Formularz zgłoszeniowy WORD
 • Nagroda !!!!
  Nagroda dla Fundacji Bieszczadzkiej Lidera Lokalnego Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności najbardziej zaangażowanego w działania Pracowni Dobra Wspólnego
 • Szkolenie dla przedstawicieli Ośrodków Działaj Lokalnie i Lokalnych Partnerstw PAFW- Warszawa luty 2018
  „Nowe wyzwania i narzędzia, dobre praktyki „ to tytuł szkolenia dla przedstawicieli Ośrodków Działaj Lokalnie i Lokalnych Partnerstw PAFW , które odbyło się w Warszawie w dniach 21-23 lutego 2018 r. i którego uczestnikami były przedstawicielki Fundacji Bieszczadzkiej; Lucyna Sobańska i Renata Kapuścińska – Frankowska. Tradycyjnie już uczestników szkolenia powitali: Joanna Lempart-Winnicka, Dyrektor Programowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Paweł Łukasiak, Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce a następnie rozpoczął się cykl ważnych merytorycznych spotkań . Rozpoczął je Paweł Zań mówiąc o źródłach powstania i korzyściach dla beneficjentów Programu „Działaj Lokalnie”. O certyfikacji kompetencji miękkich LEVER i narzędziach do certyfikacji LEVER i jego kafeterii kompetencji poinformowała nas Marzena Kacprowicz z Fundacji Dobra Sieć. Zaś ze zmianami dotyczącymi lokalnej aktywności obywatelskiej wynikającymi z wejścia w życie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych zapoznał nas niezawodny w kwestiach prawnych Tomasz Schimanek. W drugiej części szkolenia odbyły się warsztaty aktywizacji lokalnej, prowadzone metodą World Café przez Tomasza Schimanka. Pracowaliśmy nad niezwykle ważnymi w działalności Ośrodków Działaj Lokalnie kwestiami: 1. Jak aktywizować nieaktywnych, jak włączać nowe grupy uczestników? Ponieważ zdecydowaną mniejszość projektów stanowią projekty realizowane przez młodzież, mężczyzn i osoby o niskim poziomie wykształcenia, próbowaliśmy znaleźć odpowiedź na pytania: co mogą zrobić ODL, aby pojawiało się więcej projektów angażujących osoby z tych grup? 2. Jak rozwijać i wzmacniać kompetencje animatorów lokalnych? Wprawdzie udział w projektach wspieranych przez ODL przyczynia się do rozwoju kompetencji animatorów, niemniej nadal mają oni wiele deficytów w tym zakresie. Jakie kompetencje animatorów i w jaki sposób możemy rozwijać i wzmacniać jako ODL? 3. Jak podnieść jakość projektów i pobudzić nowe pomysły? Kolejne edycje konkursu pokazują, ze duża część projektów wspieranych przez ODL powiela wcześniej realizowane pomysły, nie zawsze skuteczne. Szukaliśmy odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób ODL mogą pobudzić animatorów do tworzenia nowych pomysłów, lepiej dostosowanych do lokalnych potrzeb? Tę część szkolenia zakończył warsztat „ Active Citizens , Aktywna Społeczność” wprowadzający w program British Council. Dzięki Ewie Kownackiej poznaliśmy przykładowe aktywności, stosowane w programie Active Citizens , takie, które możemy zastosować w pracy z naszymi lokalnymi społecznościami. Po południu wzięliśmy udział w gali konkursu o tytuł „Społecznika Roku 2017” i podsumowaniu V edycji Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”. Tegorocznymi „Społecznikami Roku” zostali : Jolanta Golianek, założycielka Fundacji Poparzeni za objęcie opieką medyczną, psychologiczną, rehabilitacyjną oraz prawną osób, które uległy ciężkim poparzeniom, Agnieszka Dejnie, współzałożycielka Spółdzielni Socjalnej „Dalba”, za aktywne działania na rzecz aktywizacji zawodowej i rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi, Łukasz Ossowski, sołtys wsi Rytel, za niezwykle aktywne i skuteczne zorganizowanie pomocy dla poszkodowanych w wyniku nawałnicy w sierpniu 2017 roku oraz za koordynację wsparcia płynącego z całej Polski, a także za zaangażowanie licznego grona wolontariuszy w akcję usuwania szkód,Ireneusz Nitkiewicz, radny miasta Bydgoszczy za angażowanie mieszkańców w pomoc osobom bezdomnym w ramach cyklicznej akcji „Ciepło Serca w Słoiku” oraz za aktywne promowanie idei dzielenia się żywnością, a także za działalność charytatywną na rzecz osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Bardzo miłe dla nas okazało się okazało się podsumowanie V edycji Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”., podczas którego Fundacja Bieszczadzka jako jeden z trzech ODL-li wyróżniona została nagrodą pieniężną za całokształt zaangażowania Fundacji w Program Lokalnych Partnerstw PAFW w V edycji. Gala zakończyła się cudownym występem wokalistki jazzowej Doroty Miśkiewicz i Marka Napiórkowskiego Pracowity był również kolejny dzień szkolenia. Po wprowadzeniu Pawła Łukasiaka odbył się panel poświęcony poszczególnym etapom budowania partnerstw metodą animacji w oparciu o dobro wspólne i prezentacji osiągnięć partnerstw V edycji Programu Lokalne Partnerstwa PAFW Przedstawiciele partnerstw z V edycji udzielili krótkich wywiadów o powstałych partnerstwach i zrealizowanych projektach. Następnie odbyła się prezentacja efektów zagranicznej wizyty studyjnej, która była nagrodą dla najefektywniejszych grup inicjatywnych V edycji Programu Lokalne Partnerstwa PAFW. Uczestnicy wizyty studyjnej do Niemiec, przedstawili krótkie prezentacje na temat tego co ich zainspirowało podczas wyjazdu. Cały kolejny blok spotkania poświęcony był 100-leciu odzyskania niepodległości przez Polskę, a w nim wykład „Polska jesień 1918 roku” wygłoszony przez dr Andrzeja Zawistowskiego, kierownika Działu Historycznego Muzeum Powstania Warszawskiego. O inicjatywie na rzecz Społecznych Obchodów Święta Niepodległości „Nasza niepodległa” mówił Rafał Bojanowski z Sekretariatu Inicjatywy Nasza Niepodległa, zaś o niezwykle interesującej akcji, w którą możemy zaangażować i naszą bieszczadzką młodzież „Nieskończenie Niepodległa – Ludzie” opowiadała Alicja Wancerz-Gluza z Ośrodka KARTA. W ostatnim etapie szkolenia Renata Kapuścińska Frankowska poszła na blok tematycznie związany z pozyskiwaniem funduszy dla organizacji gdzie poznawała nowe narzędzia i nowe trendy w fundraisingu, Lucyna Sobańska zapoznawała się z ważnym dla organizacji tematem „Komunikacja i promocja działań lokalnych” Szkolenie zakończyło się prezentacją dla wszystkich uczestników o nowej metodzie prowadzenia zbiórek charytatywnych „Zaokrąglamy” Redakcja
 • Opowiadaj o tym co robicie u siebie !!!
  Konkurs „Opowiedz…”2017 w ramach projektu Działaj Lokalnie Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego w Polsce Przez Akademie Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundacje Bieszczadzką Ośrodek Działaj Lokalnie w Ustrzykach Dolnych nabrał mocno tempa. W dniu 14 grudnia w Sali Urzędu Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne odbyło się szkolenie prowadzone przez Pana Mariana Mazurkiewicza dla grantobiorców tegorocznej edycji Programu Działaj Lokalnie. W szkoleniu uczestniczyły osoby bezpośrednio związane z Programem jak i zaprzyjaźnione ze stowarzyszeniami, fundacjami czy grupami inicjatywnymi osoby, którym nowoczesne techniki przekazu informacji nie są obce. Podczas szkolenia uczestnicy przeanalizowali dokładnie regulamin konkursu. Rozwialiśmy, mam nadzieję, wszelkie wątpliwości jak ma wyglądać film konkursowy. Uczestnicy szkolenia w sposób bardzo profesjonalny zostali poinformowani o tym jak kadrować film, czy zdjęcie, co robić a czego na pewno nie robić. Jak długie sekwencje należy kręcić, z której strony, jak zmieniać miejsce, Uczestnicy mili okazję zobaczyć a nawet sami popracować na programie komputerowym, który pozwala twórcy z materiału nakręconego amatorsko stworzyć bardzo miły do oglądania filmik. Uczestnicy szkolenia poznali wiele ciekawych opcji, które są niezbędne przy realizacji materiału filmowego, które daje im ten program. Prowadzący poinformował uczestników jak podkładać muzykę do stworzonego obrazu, z jakich stron korzystać, aby legalnie móc wykorzystać dany utwór i do tego bezpłatnie. Mam nadzieję, że przedstawione do konkursu filmy będą mogły owocnie konkurować w edycji ogólnopolskiej.
 • Konkurs „Opowiedz…2017” ogłoszony !!!
  Fundacja Bieszczadzka ogłasza w ramach Programu „Działaj Lokalnie X -2017” lokalny konkurs „Opowiedz…” Celem konkursu jest zachęcenie naszych grantobiorców do poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania własnych działań i promowania inicjatyw wspieranych w ramach Programu „Działaj Lokalnie”, a przez to ich wpływu na aktywizację lokalnej społeczności oraz na budowanie dobra wspólnego. Konkurs będzie  służył wyłonieniu, nagrodzeniu i promowaniu najlepszych przykładów twórczego pokazywania projektów Działaj Lokalnie IX- 2016. Załączniki: 1. Regulamin konkursu 2. Karta zgłoszeniowa
 • Nasz „Mały Ryneczek” w Glinnym otwarty.
  W dniu 05.11. 2017 r. na placu przed świetlicą wiejską w Glinnym zebrało się sporo ludzi. Wybija godzina 15.00 i Prezes Stowarzyszenia „Razem dla Glinnego” Pani Monika Adamiak wita wszystkich przybyłych. Są to pani Lucyna Sobańska wiceprezes Fundacji Bieszczadzkiej, Renata Kapuścińska – Frankowska koordynator programu Działaj Lokalnie, Burmistrz Miasta i Gminy Lesko Pani Barbara Jankiewicz, Sołtys wsi Pani Danuta Hotloś , ksiądz oraz przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Leska i Okolic oraz Towarzystwa Miłośników Olszanicy i Okolic, ale przede wszystkim jest bardzo duża grupa mieszkańców Glinnego. To miłe szczególnie dla przedstawicieli Stowarzyszenia, które dzisiaj oficjalnie kończy projekt Działaj Lokalnie zatytułowany Nasz „Mały Ryneczek”. Plac przed świetlicą uporządkowany, zagospodarowany, zasadzone krzewy ozdobne, żywy płot zastępujący starą zniszczoną siatkę, pośrodku trawnik, wokół, którego biegnie wyłożony kostką brukową chodnik, przy nim dwie tablice jedna pokazuje Glinne i atrakcje wokół, to dla turysty świetna wskazówka na drugiej umieszczono w kilku zdaniach historie Glinnego, ławeczki do odpoczynku i relaksu, kosze dla porządku. Wygląda tak okazale, że wszyscy przejeżdżający zwracają uwagę. Świetlica wiejska bardzo zyskała na atrakcyjności. Jeśli jeszcze plany Pani sołtys dojdą do skutku wizytówka wsi będzie jak się patrzy. Gratulujemy. Zdjęcia: Witold Adamiak
 • „Klub „Hades” – Grupa Nieformalna „Młodzież razem dla Uherzec Mineralnych”
  Od połowy roku trwają intensywne działania w ramach projektu Działaj Lokalnie wielu realizatorów mocno działało aby wykonać wszystkie zaplanowane prace w ramach zapisanych działań i przyszedł taki moment kiedy wiele projektów dobiegło końca. W Uhercach Mineralnych gmina Olszanica w ramach projektu „Klub „Hades” miejscem spotkań dla wszystkich realizowany przez grupę nieformalną „Młodzież razem dla Uherzec Mineralnych” zakończono remont Klubu. Młodzież pod okiem fachowca wykonała ogrom prac aby miejsce w podziemiach Wiejskiego Domu Kultury stało się obszarem przyjaznym dla wszystkich od dzieci poczynając poprzez młodzież, dorosłych na seniorach kończąc mogli znaleźć przestrzeń dla siebie. W wyremontowanym pomieszczeniu znalazło się miejsce na kącik artystyczny, strefę telewizyjną, miejsce gdzie można zaparzyć kawę czy herbatę a także strefa fitness z dobrze wyposażoną siłownią, Miejsce przestało razić odpadającym tykiem i odstraszać zapachem stęchlizny. Obite panelami ściany wyglądają estetycznie i schludnie, dzięki zaangażowaniu wykonawców udało się wygospodarować środki na dodatkowe farby i dzięki temu odmalowano łazienki i toalety, wymieniono podłogę za barem i obito płytami typu regips ścianę oddzielającą bar od pomieszczenia gospodarczego. Wymienione zostały również drzwi wejściowe i ewakuacyjne oraz położono antypoślizgowe płytki na schodach wejściowych, Teraz wygląd wejścia zachęca do tego aby odwiedzić to przyjazne, estetyczne i schludne miejsce miejsce, które będzie służyło wiele lat wszystkim mieszkańcom nie tylko Uherzec Mineralnych ale również okolicznych wsi.
 • Koło Seniora w Szczawnem
  22 października 2017 roku w Ośrodku Kultury w Szczawnem obyło się huczne i bardzo atrakcyjne w formie spotkanie. Sala była zapełniona przez najważniejszych gości w tym dniu, świętowano tu bowiem Dzień Seniora. Okazją do tak licznego zgromadzenia było również zakończenie projektu realizowanego przez Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego Na Rzecz Rozwoju Wsi: Szczawne i Kulaszne, w ramach programu Działaj Lokalnie X, Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego w przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Fundację Bieszczadzką w Ustrzykach Dolnych zatytułowanego „Pasje łączą pokolenia, Utworzenie Koła Seniorów”. Uczestnicy spotkania wśród których był wójt Gminy Komańcza Pan Stanisław Bielawka, wiceprezes Fundacji Bieszczadzkiej Lucyna Sobańska ora koordynator programu Działaj Lokalnie Renata Kapuścińska – Frankowska zgodnie za seniorami powtarzali, że takie przedsięwzięcia są niezbędne w miejscowościach oddalonych od większych miast, ponieważ ludzie 60+ mają więcej wolnego czasu a jednocześnie mają mnóstwo energii i pasji do działania, są kopalnią wiedzy i bardzo ciekawych umiejętności. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pan Robert Piechocki wręczył nagrody młodemu pokoleniu mieszkańców za udział w konkursie o seniorach, a najbardziej zaangażowanym seniorom kubki i kalendarze, produkty powstałe w ramach projektu. Spotkaniu towarzyszyła muzyka bieszczadzkiej kapeli WATRA, a najlepsze KGW województwa podkarpackiego w 2017 roku serwowało przepyszne ciasto.
 • Projekt „Odkrywamy nasze artystyczne dusze” podsumowany!
  Działaj Lokalni Projekt „Odkrywamy nasze artystyczne dusze” podsumowany!! Oj dzieje się w Brzegach Dolnych, projekt za projektem, działanie za działaniem. Właśnie podsumowano projekt Działaj Lokalnie „Odkrywamy nasze artystyczne dusze”, którego realizatorem było Stowarzyszenie „Homo Homini”. Koordynatorem projektu była Elżbieta Włodarczyk, która opowiedziała o realizowanym projekcie i podziękowała wszystkim osobom zaangażowanym w projektowe działania. Podsumowanie było okazją do spotkania realizatorów, uczestników projektu, mieszkańców Brzegów i przyjaciół z okolicy. Miało charakter muzycznego spotkania jako że odbyły się w trakcie warsztaty muzyczne prowadzone przez Tomasza Grzebienia. Do prezentacji śpiewanych tekstów wykorzystano zakupiony z dotacji rzutnik. Uczestników warsztatów wspierał muzycznie zespół „Echo Ustrzyk” z Klub Seniora „Sami Swoi”. Ważną częścią podsumowania były wystawy prac powstałych podczas projektowych warsztatów rękodzielniczych. Pokazano ozdoby świąteczne – warsztat prowadziła Sławomira Ogrodnik, prace robione szydełkiem- Olga Gibała, szkatułki drewniane- warsztat prowadził Eugeniusz Olech. Dopełnieniem była wystawa fotograficzna „Fauna i flora bieszczadzka” autorstwa Henryka Gosztyły oraz Agnieszki Bury. Nie zapomniano również o czymś dla ciała, goście mogli smakować różności kulinarnych przygotowanych przez panie z Brzegów. Spotkanie zakończono zabawą taneczną w rytm melodii zagranych przez Zespół FAMA
 • Plac „Pozytywka” już otwarty!!
  Jesteśmy na półmetku realizacji tegorocznej edycji programu Działaj Lokalnie w Bieszczadach. W sobotę 29 lipca 2017 roku z ogromna przyjemnością uczestniczyliśmy jako ODL Fundacja Bieszczadzka w oficjalnym otwarciu przyblokowego placu zabaw „POZYTYWKA” w Ustrzykach Dolnych. Stworzenie takiego miejsca zabaw i wypoczynku było głównym zamierzeniem projektu realizowanego przez mieszkańców bloku położonego na obrzeżach Ustrzyk, w tzw. części przemysłowej. Otoczenie bloku to małe hurtownie, warsztaty mechaniczne, miejsce składowania drewna po które codziennie przyjeżdżają ciężkie samochody. Wśród nich jak wysepka mieszkalny blok a w nim liczna grupa dzieci, często bawiących się na przemysłowym placu. Projekt „Pozytywka” to przykład chyba najbliższy programowi Działaj Lokalnie. To coś stworzone przez realizatorów dla realizatorów. Mieszkańcy bloku korzystając z dotacji z Działaj Lokalnie i przy wsparciu różnych instytucji od samorządowych po przedsiębiorstwa, stworzyli piękne i przyjazne miejsce dla siebie i swoich dzieci. Plac „Pozytywka” wyposażony jest w huśtawki, bujaki, trampolinę, piaskownicę oraz małe bramki do zabawy z piłką. Przygotowano stoły, ławki i miejsce na grilla. Najważniejsze , ze ten mały teren został odgrodzony od ruchliwej części przemysłowej, co bardzo poprawiło bezpieczeństwo bawiących się dzieci. Mieszkańcy bloku przy ulicy Fabrycznej 27 powinni stać się przykładem i inspiracją dla innych mieszkańców i wspólnot mieszkaniowych.
 • Wyniki konkursu Działaj Lokalnie X-2017
  19 maja 2016r. Zarząd Fundacji Bieszczadzkiej zatwierdził listę rankingową wniosków zgłoszonych do konkursu Działaj Lokalnie X-2017, sporządzoną na podstawie oceny wniosków przez Komisję Grantową funkcjonującą przy Fundacji Bieszczadzkiej. Środki finansowe otrzymane z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz dodatkowe pozyskane przez Fundację Bieszczadzką pozwolą na dofinansowanie 13 spośród 22 zgłoszonych wniosków. Nagrodzonym gratulujemy w imieniu Komisji i Zarządu Fundacji Bieszczadzkiej zaś organizacjom i grupom nieformalnym, które nie znalazły się wśród dofinansowanych dziękujemy za udział w konkursie. WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW DZIAŁAJ LOKALNIE 2017 Załącznik nr 1
 • KONKURS DZIAŁAJ LOKALNIE X – 2017 OGŁOSZONY !!!
  Fundacja Bieszczadzka- Ośrodek Działaj Lokalnie, ogłasza kolejną edycję Programu Działaj Lokalnie. Wnioski do Działaj Lokalnie X-2017 należy składać wyłącznie poprzez generator wniosków dostępny na stronie www.dzialajlokalnie.pl , oraz www.fundacja.bieszczady.pl i www.fundacjabieszczadzka.org W X edycji Programu „Działaj Lokalnie -2017” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Uprawnione do wnioskowania będą organizacje pozarządowe; grupy nieformalne, w imieniu których wniosek złoży organizacja lub instytucja oraz tzw. Inicjatywy Działaj Lokalnie – czyli grupy nieformalne bez opiekuna prawnego.. Wnioski mogą być składane przez Wnioskodawców działających na terenie gmin: Baligród, Bircza, Cisna, Czarna, Komańcza, Lesko, Lutowiska, Olszanica, Solina , Ustrzyki Dolne, Zagórz i Tyrawa Wołoska. Będzie można ubiegać się o dotację do 6.000zł. Wkład własny – 25% wartości wnioskowanej dotacji w tym: 5% wkład finansowy (środki realizatora na pokrycie kosztów projektu) oraz resztę: wkład niefinansowy (np. praca wolontariacka na rzecz projektu, użyczenie sali, przekazane rzeczy). Dotowane projekty będzie można realizować od 15 maja do 31 grudnia 2017 roku. Termin naboru wniosków: 20.03 – 23.04. 2017r. Terminy spotkań informacyjno- szkoleniowych dotyczących programu „Działaj Lokalnie X-2017” Lesko – 04.04.2017 (wtorek) Spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla organizacji z terenów Gmin: Lesko, Cisna, Komańcza, Baligród, Zagórz, Solina – Bieszczadzki Dom Kultury Lesko (sala kameralna) godz.15.00 Ustrzyki Dolne – 05.04.2017 (środa) Spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla organizacji z gmin: Ustrzyki Dolne, Bircza, Czarna, Lutowiska, Olszanica, Tyrawa Wołoska – siedziba Starostwa Powiatu Bieszczadzkiego (sala konferencyjna),Ustrzyki Dolne, ul Bełska 22, godz.14.00 Dodatkowe informacje na temat konkursu realizowanego w ramach „Działaj Lokalnie X- 2017” można uzyskać: w siedzibie Fundacji Bieszczadzkiej, Ustrzyki Dolne ul. 1 Maja 16, w godz. od 9.00 do 15.00 lub telefonicznie pod numerem kom 601 056 939, 881 537 554 Zgłoszenia na spotkania informacyjno-szkoleniowe przyjmujemy pod nr tel. 601 056 939, 881 537 554 lub mailowo biuro@fundacja.bieszczady.pl Obowiązkowo w szkoleniu muszą wziąć udział organizacje lub grupy nieformalne, które po raz pierwszy wnioskują do programu Działaj Lokalnie !! Załączniki Wniosek 2017 Regulamin DL 2017
 • Działaj Lokalnie 2016 podsumowane !!!
  Wyremontowane i doposażone świetlice, plac zabaw, „różany zakątek”, spektakl teatralny, dziesiątki godzin warsztatów artystycznych dla dzieci i dorosłych, szkolenia dla NGO, sentymentalne spotkania wielopokoleniowe, międzynarodowe, koncerty i pokazy, , ćwiczenia z pierwszej pomocy, herb wsi i wiata z paleniskiem, zadaszony grill, odremontowane historyczne kapliczki i krzyże, plener malarsko-rzeźbiarski, promocyjne foldery i gazetki, wystawy fotografii, odtworzona dymarka, konkursy wiedzy i plastyczne, imprezy środowiskowe, doposażona Szkoła Rodzenia, dziecięce turnieje sportowe, wycieczki dla dzieci i dorosłych poza miejsce zamieszkania, uporządkowane tereny wokół świetlic i szkół. Oto efekt ostatniej edycji konkursu grantowego w ramach programu Działaj Lokalnie, Polsko –Amerykańskiej Fundacji Wolności , realizowanego na terenie 12 bieszczadzkich i okołobieszczadzkich gmin. Koordynatorem programu w Bieszczadach jest Fundacja Bieszczadzka- jeden z 67 Ośrodków Działaj Lokalnie w kraju. Podsumowanie ostatniej edycji programu odbyło się 6 marca 2017r w Ustrzykach Dolnych. Na zaproszenie ODL-Fundacji Bieszczadzkiej do Urzędu miasta i Gminy w Ustrzykach Dl przybyli realizatorzy 16 dofinansowanych projektów , przedstawiciele władz samorządowych , darczyńców, Rady Fundacji, Komisji Grantowej i lokalnych mediów. Lucyna Sobańska- koordynator programu Działaj Lokalnie za pomocą liczb przedstawiła skalę zaangażowania społeczeństwa bieszczadzkiego w projektowe działania, których celem jest dobro wspólne. I tak : bezpośrednimi realizatorami projektów było 243 osoby, 3691 osób było odbiorcami różnorodnych działań, w projekty zaangażowanych było 238 wolontariuszy. Wartość przyznanych w konkursie dotacji to kwota 58 600 zł , natomiast organizacje realizujące projekty wniosły do nich 13 412 zł własnego wkładu finansowego oraz 72 562 zł wkładu rzeczowo- usługowego. Stowarzyszenia i fundacje oraz grupy nieformalne, które były uczestnikami bieszczadzkiego konkursu Działaj lokalnie 2016 otrzymały z rąk prezesa Fundacji Bieszczadzkiej Bogusław Pyzocha dyplomy z podziękowaniem za pracę na rzecz swoich maleńkich „Ojczyzn”. Spotkanie było również okazją do wręczenia dyplomów i nagród organizacjom, które wzięły udział w konkursie „Opowiedz….2016” towarzyszącemu programowi Działaj Lokalnie. W ramach konkursu, który ma na celu zachęcenie grantobiorców do poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania własnych działań i promowania inicjatyw wspieranych w ramach Programu „DL”, a przez to ich wpływu na aktywizację lokalnej społeczności oraz na budowanie dobra wspólnego. Nagrody otrzymali:- OSP Lutowiska za film ”Strażacy do pracy” oraz Fundacja Tylko Bieszczady za film „Magiczne Bieszczady” a uczestnicy podsumowania mogli obejrzeć oba nagrodzone filmy. Niezwykle miłym akcentem spotkania był występ artystyczny w wykonaniu dziecięcej pary ; Wiktorii i Antosia – dzieci zatańczyły walca – oraz grupy młodzieży z Zespołu Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku- młodzież zaśpiewała pięknie zaaranżowane 4 piosenki ludowe.
 • Gala IX edycji „Działaj Lokalnie”
  Tradycyjnie już co roku przedstawiciele wszystkich Ośrodków Działaj Lokalnie zostali zaproszeni przez Zespół Programu „Działaj Lokalnie” na Galę IX edycji „Działaj Lokalnie” oraz dzień szkoleniowy. Tegoroczna Gala odbyła się 16 lutego, w Teatrze Kamienica w Warszawie. Uroczystość rozpoczęła się ogłoszeniem wyników plebiscytu na „Społecznika Roku 2016”. W części oficjalnej podsumowano wyniki dwuletniej edycji programu Działaj Lokalnie IX. Kolejnym ośmiu ODL-om wręczono Certyfikaty Ośrodka Działaj Lokalnie, czyli potwierdzenie spełnienia najwyższych standardów w realizacji programu. Fundacja Bieszczadzka posiada taki certyfikat już od 2 lat. Następnie wyróżniono te Ośrodki Działaj Lokalnie, które w tej edycji miały największe osiągnięcia w gromadzeniu środków dodatkowych na realizację konkursu. Wręczono nagrody i wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie „Opowiedz…2016’ oraz zaproszono wszystkich uczestników Gali na spektakl satyryczny, monodram Pawła Borczyka. Druga część Gali miała charakter mniej oficjalny, Paweł Werbowy z ODL w Dębicy wykazał się niezwykłą inwencją twórczą prowadząc spotkanie podczas, którego mieliśmy okazję poznać nowo powstałe Ośrodki Działaj Lokalnie .Pełnej integracji służyło też kuluarowe spotkanie wszystkich uczestników zjazdu, które już w mniejszych grupach kontynuowane było w hotelu Sobieski. Bardzo pracowity był kolejny dzień spotkania wszystkich ODL-i. Od samego rana 17 lutego trwały szkolenia. Mieliśmy możliwość zapoznać się ze zmianami w programie Działaj Lokalnie, poznać nową strona internetową programu a przede wszystkim poznać bliżej nowego ogólnopolskiego koordynatora DL, którym został Paweł Zań Wykład na temat Design Thinking (Myśleniu projektowym) zaprezentował Waldemar Wiśniewski z organizacji SHOPA. O współpracy opartej na empatii mówił znany psycholog i trener, Jacek Jakubowski. Natomiast o tym jak gwiazdy sportu rodzą się na poziomie lokalnym opowiadał dziennikarz sportowy Andrzej Person. W kolejnej części szkolenia każdy z uczestników musiał wybrać te, które najbardziej go interesowały, ponieważ szkolenia prowadzone były równolegle. Wybrałam więc warsztat Maliny Wieczorek, szefowej Agencji Telescope, która opowiadała o efektywnej komunikacji społecznej i o sposobach docierania z właściwym komunikatem do konkretnej grupy odbiorców a także warsztat prowadzone przez Tomasza Schimanka, eksperta Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, który wprowadził nas w zmiany prawne dotyczące regrantingu. Spotkanie to jak i wszystkie poprzednie było okazją do wymiany doświadczeń, zdobycia nowej wiedzy, nawiązania kolejnych ciekawych kontaktów. Autor zdjęć: Marcin Skiba
 • Wyniki konkursu „Opowiedz…2016”!!!
  W czerwcu ub. roku Fundacja Bieszczadzka ogłosiła konkurs „Opowiedz…2016”, który organizowany był ramach Programu „Działaj Lokalnie IX -2016” . Tradycyjnie konkurs „Opowiedz…” miał na celu zachęcenie naszych grantobiorców do poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania własnych działań i promowania inicjatyw wspieranych w ramach Programu „Działaj Lokalnie”, a przez to ich wpływu na aktywizację lokalnej społeczności oraz na budowanie dobra wspólnego. Konkurs pozwalał na wyłonienie, nagrodzenie i promowanie najlepszych przykładów twórczego pokazywania projektów Działaj Lokalnie. W tej edycji konkursu wpłynęło tylko 2 prace, w dwóch kategoriach: „Miejsce” i „Motyw”. W kategorii „MIEJSCE”, celem której jest pokazanie konkretnych zmian, jakie zaszły w miejscowościach – wsiach i miasteczkach, w których realizowane były projekty, wpłynęła praca z OSP Lutowiska. Film pt. „Strażacy do pracy!” decyzją jury konkursowego w skład którego weszli lokalni dziennikarze, fotograficy, informatycy będzie reprezentował nasz Ośrodek Działaj Lokalnie w konkursie ogólnopolskim konkursie „Opowiedz….”. Można go obejrzeć pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=mQWqe0quUVg&t=10sKolejna praca , tym razem w kategorii „MOTYW wpłynęła od Fundacja Tylko Bieszczady w Cisnej. Kategoria ta daje możliwość podzielenia się sukcesem skoncentrowanym wokół pewnego konkretnego produktu czy efektu projektu, jak np. ciekawego lokalnego wydarzenia (festyn, przegląd, konkurs, happening, warsztat etc.), które przyciągnęło zarówno mieszkańców, jak i turystów. W tej kategorii mieszczą się również regionalne wytwory związane z dziedzictwem kulturowym, czy inne konkretne przedmioty stanowiące motyw przewodni zrealizowanego projektu. Ważne, aby ogniskowały zainteresowanie mieszkańców i pozwalały na ich rozwój, odpowiadając jednocześnie na konkretne potrzeby. I w tej kategorii zależało nam, aby prace pokazały taki motyw, który połączył ludzi. Nadesłana praca nosi tytuł „Magiczne Bieszczady”, jest to reportaż multimedialny autorstwa Piotra Wierzbickiego i też będzie reprezentowała nasz ODL w konkursie ogólnopolskim a obejrzeć można ją pod linkami: https://www.youtube.com/watch?v=7x6XqdSiY80 oraz https://vimeo.com/196395986
 • „Solińskie wspomnienia sprzed lat” w ramach Działaj Lokalnie 2016
  Ponad 110 osób , byłych mieszkańców Soliny i okolicznych miejscowości przeznaczonych ponad pół wieku temu pod Zalew Soliński, przybyło w ostatnią niedzielę na spotkanie „Solińskie wspomnienia sprzed”, zorganizowane w ramach projektu pod takim samym tytułem przez Koło Gospodyń Wiejskich w Równi. Były łzy wzruszenia i radości oraz  bardzo  gorące powitania. Trudno się dziwić , niektórzy z uczestników spotkania nie widzieli się przez ponad 50 lat. A przecież prawie wszyscy mieszkają w Bieszczadach i czasami dzieli ich tylko kilka kilometrów.. Minęło prawie 60 lat od czasu kiedy ich rodzice  dowiedzieli się , że  na terenie Soliny  i okolicznych wsi powstanie zbiornik wodny i że trzeba będzie  zostawić swój dom, opuścić wieś i poszukać nowego miejsca na życie dla rodziny. Rozproszyli się  po okolicy, jedni wybrali Berezkę, inni Bóbrkę,  Orelec, Łobozew czy Łukawicę lub Równię.  Założyli nowe gospodarstwa, pobudowali nowe domy,  urodziły się kolejne dzieci, potem wnuki, wrośli w nowe społeczności ale pamięć o Solinie, o miejscach z dzieciństwa cały czas w nich jest. Spotkaniu towarzyszyła wystawa fotografii dawnej Soliny,  prezentacja wywiadów z byłymi mieszkańcami oraz promocja albumu „Solina, tak tam było” autorstwa Zbigniewa Kozickiego. Do późnych godzin nocnych rozmawiano, wspominano i  bawiono się gdyż Panie z KGW zadbały o suto zastawione stoły i dobrą muzykę do tańca.
 • Konkurs „Opowiedz…2016” ogłoszony !!!
  Fundacja Bieszczadzka ogłasza w ramach Programu „Działaj Lokalnie IX -2016” lokalny konkurs „Opowiedz…” Celem konkursu jest zachęcenie naszych grantobiorców do poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania własnych działań i promowania inicjatyw wspieranych w ramach Programu „Działaj Lokalnie”, a przez to ich wpływu na aktywizację lokalnej społeczności oraz na budowanie dobra wspólnego. Konkurs będzie  służył wyłonieniu, nagrodzeniu i promowaniu najlepszych przykładów twórczego pokazywania projektów Działaj Lokalnie IX- 2016. W załączeniu: regulamin konkursu, karta zgłoszenia.
 • Umowy podpisane, bieszczadzkie projekty z Działaj Lokalnie IX ruszyły !!
  6 czerwca w siedzibie starostwa powiatu bieszczadzkiego 15 organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu 12 gmin powiatów bieszczadzkiego, leskiego, sanockiego i przemyskiego podpisało umowy dotacyjne. Prezes Fundacji Bieszczadzkiej-Ośrodka Działaj Lokalnie Bogusław Pyzocha, gratulując otrzymanych dotacji zwrócił się szczególnie to tych, którzy po raz pierwszy będą realizować projekty w ramach programu Działaj Lokalnie. Życzył im powodzenia w realizacji projektów, satysfakcji z podjętych wyzwań, wielu nowych pozytywnych doświadczeń i zapewnił o wszechstronnej opiece i doradztwie ze strony ODL Fundacji Bieszczadzkiej. Pierwsza część spotkania przeznaczona została na szkolenie tegorocznych grantobiorców w zakresie realizacji projektów ze szczególnym uwzględnieniem kwestii finansowych i promocji. Spotkanie było też okazją do wzajemnego poznania, wszyscy koordynatorzy projektów przedstawili swoje organizacje oraz pokrótce swoje projekty. W tegorocznej edycji konkursu dotacje otrzymali: • Stowarzyszenie Nowoczesne Bieszczady na realizację projektu „Osiedle Artystyczne – warsztaty aktywizujące dzieci z terenu gminy Ustrzyki Dolne”- 4420 zł. • Fundacja Tylko Bieszczady na realizację projektu „Magiczne Bieszczady”- 3800 zł • Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. bł Ks. Bronisława Markiewicza w Leszczawie Dolnej -projekt „Świetlica dla małych i dużych” -3500 zł • Grupy inicjatywna Jureczkowa – projekt : „U źródeł Wiaru – być bliżej siebie”-4500 zł • Ochotnicza Straż Pożarna w Lutowiskach – projekt „Strażacy – do pracy!”-3500 zł • Ludowy Klub Sportowy Olszanica – projekt „Bieszczadzkie Rysie”- 3200 zł. • Sołectwo Jabłonki – projekt „Razem łatwiej”- 4100 zł. • Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Łukawica – projekt „Działając razem zrobimy więcej”- 3430 zł • Fundacja Zdrowia na rzecz Szpitala Miejskiego w Ustrzykach Dolnych- projekt „Ustrzycka Szkoła Rodzenia – Gdzie świadomość króluje, zdrowie przyszłych pokoleń kształtuje”-4000 zł • Rada Sołecka Tarnawa Górna – projekt „Śladami kultury i tradycji – Ratujemy kapliczkę św. Jana Nepomucena”- 3700 zł • Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła przy ZSD w Lesku – projekt „Tradycja, integracja i dobra praktyka. Stwórzmy coś, co na długo zostanie w pamięci”- 3500 zł • Bieszczadzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Besida”- projekt „Wspólne dobro: teatr”-3500 zł • Bieszczadzkie Stowarzyszenie Sołtysów – projekt „Odnajdujemy nasze korzenie”- 3450 zł • Grupa mieszkańców Stefkowej – projekt „Nasza wieś nasze dobro„ -3000 zł • Koło Gospodyń Wiejskich z Równi – projekt „Solińskie wspomnienia sprzed lat”-4000 zł Na dotacje w tym roku przeznaczono kwotę 55600zł , łącznie w latach 2006-2016 bieszczadzkie NGO i grupy nieformalne otrzymały w ramach konkursu Działaj Lokalnie 128 dotacji na kwotę 624 608 zł.
 • Wyniki konkursu Działaj Lokalnie IX-2016
  24 maja 2016r. Zarząd Fundacji Bieszczadzkiej zatwierdził listę rankingową wniosków zgłoszonych do konkursu Działaj Lokalnie IX-2016, sporządzoną na podstawie oceny wniosków przez Komisję Grantodawczą funkcjonującą przy Fundacji Bieszczadzkiej. Środki finansowe otrzymane z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz dodatkowe pozyskane przez Fundację Bieszczadzką pozwoliły na dofinansowanie 15 spośród 35 zgłoszonych projektów. Nagrodzonym gratulujemy w imieniu Komisji i Zarządu Fundacji Bieszczadzkiej zaś organizacjom i grupom nieformalnym, które nie znalazły się wśród dofinansowanych dziękujemy za udział w konkursie. Wyniki oceny merytorycznej wniosków Działaj Lokalnie 2016
 • Komunikat !!
  Fundacja Bieszczadzka informuje, że wyniki oceny merytorycznej wniosków w ramach programu Działaj Lokalnie IX -2016 podane zostaną do wiadomości 24 maja 2016r.
 • Podsumowaliśmy Działaj Lokalnie IX- 2015
  DL 2015 Kolejna edycja programu Działaj Lokalnie za nami, wszystkie wnioski zrealizowane i prawidłowo rozliczone i trochę żal, że już po. Pewnie dlatego tak miło było znowu spotkać się w szerokim gronie przedstawicieli organizacji realizujących projekty, władz samorządowych, członków komisji konkursowej , Rady Fundacji Bieszczadzkiej, lokalnych mediów oraz laureatów lokalnego konkursu „Opowiedz….2015”. Spotkanie miało miejsce 28 kwietnia w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Ustrzykach Dolnych. Ze strony Ośrodka Działaj Lokalnie -Fundacji Bieszczadzkiej podsumowania i oceny ostatniej bieszczadzkiej edycji programu DL dokonali Bogusław Pyzocha –prezes Fundacji Bieszczadzkiej i Lucyna Sobańska koordynator ODL- Fundacja Bieszczadzka. W ostatniej edycji programu zrealizowano 11 bardzo różnorodnych tematycznie projektów, przekazane dotacje wyniosły 55200 zł. Odbiorcami projektowych działań było 4600 osób. W realizację projektów zaangażowało się 409 wolontariuszy. Organizacje wniosły do projektów ponad 10 tys. własnego wkładu finansowego i prawie 80 tys. wkładu rzeczowo- usługowego. Uczestnicy spotkania mieli możliwość poznania zrealizowanych inicjatyw, ponieważ koordynatorzy projektów przygotowali barwne prezentacje multimedialne o swoich projektach. Wszystkim uczestniczącym w programie DL 2015 organizacjom, Prezes Fundacji Bieszczadzkiej Bogusław Pyzocha wręczył podziękowania za bezinteresowne zaangażowanie w życie społeczności lokalnej. Spotkanie było też okazją do prezentacji nagrodzonych prac i wręczenia nagród uczestnikom lokalnej edycji konkursu „Opowiedz….2015”. W kategorii „Miejsce” nagrody wręczono Stowarzyszeniu „Tworzymy lepszą przyszłość” za pracę „Rudawka – zdrowo na sportowo”( I m-ce) oraz Stowarzyszeniu „Natchnieni Bieszczadem” z Cisnej za pracę „ Tajemnicza góra”,(II m-ce) a także grupie nieformalnej złożonej z przedstawicieli nauczycieli i Rady Rodziców w Gimnazjum w Wojtkówce za pracę „Zielony zakątek łączy pokolenia”( wyróżnienie) W kategorii „Motyw” za pierwsze miejsce nagrodzone zostało Stowarzyszenie „Ustyjan” Ustjanowa za pracę „Ocalić od zapomnienia”.Laureaci otrzymali tez pamiątkowe dyplomy. Miłym akcentem kończącym spotkanie był występ wokalny uczestniczek projektu „Odkrywamy młode talenty w Gminie Olszanica”.
 • KONKURS DZIAŁAJ LOKALNIE IX – 2016 OGŁOSZONY !!
  Fundacja Bieszczadzka- Ośrodek Działaj Lokalnie, ogłasza kolejną edycję Programu Działaj Lokalnie. Wnioski do Działaj Lokalnie IX-2016 należy składać wyłącznie poprzez generator wniosków dostępny na stronie www.dzialajlokalnie.pl , oraz www.fundacja.bieszczady.pl . W IX edycji Programu „Działaj Lokalnie -2016” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Uprawnione do wnioskowania będą organizacje pozarządowe; grupy nieformalne, w imieniu których wniosek złoży organizacja lub instytucja oraz tzw. Inicjatywy Działaj Lokalnie – czyli grupy nieformalne bez opiekuna prawnego.. Wnioski mogą być składane przez Wnioskodawców działających na terenie gmin: Baligród, Bircza, Cisna, Czarna, Komańcza, Lesko, Lutowiska, Olszanica, Solina , Ustrzyki Dolne, Zagórz i Tyrawa Wołoska. Będzie można ubiegać się o dotację do 6.000zł. Wkład własny – 25% wartości wnioskowanej dotacji  w tym: 5% wkład finansowy (środki realizatora na pokrycie kosztów projektu) oraz resztę: wkład niefinansowy (np. praca wolontariacka na rzecz projektu, użyczenie sali, przekazane rzeczy). Dotowane projekty będzie można realizować od 15 maja do 31 grudnia 2016 roku. Termin naboru wniosków: 22.03 – 22.04. 2016r. Terminy spotkań informacyjno- szkoleniowych dotyczących programu „Działaj Lokalnie IX-2016” Lesko – 31.03.2016 (czwartek) Spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla organizacji z terenów Gmin: Lesko, Cisna, Komańcza, Baligród, Zagórz, Solina – Bieszczadzki Dom Kultury Lesko (sala kameralna) godz.15.00 Ustrzyki Dolne – 01.04.2015 (piątek) Spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla organizacji z gmin: Ustrzyki Dolne, Bircza, Czarna, Lutowiska, Olszanica, Tyrawa Wołoska – siedziba Starostwa Powiatu Bieszczadzkiego (sala konferencyjna),Ustrzyki Dolne, ul Bełska 22, godz.14.00 Dodatkowe informacje na temat konkursu realizowanego w ramach „Działaj Lokalnie IX- 2016” można uzyskać: w siedzibie Fundacji Bieszczadzkiej, Ustrzyki Dolne ul. Rynek 14, w godz. od 9.00 do 15.00 lub telefonicznie pod numerem kom 881 537 554 Zgłoszenia na spotkania informacyjno-szkoleniowe przyjmujemy pod nr tel. 881 537 554 lub mailowo l.sobanska@fundacja.bieszczady.pl Załączniki: 1.Konkurs Działaj Lokalnie IX 2016 – ogłoszenie 2.Regulamin konkursu DL 2016 3.Wzór wniosku DL 2016 4.Karta Oceny Formalnej 2016
 • CERTYFIKAT OŚRODKA DZIAŁAJ LOKALNIE DLA FUNDACJI BIESZCZADZKIEJ
  28 października 2015r. podczas Festiwalu Aktywności Społecznej w Teatrze Kamienica w Warszawie Fundacja Bieszczadzka otrzymała Certyfikat Ośrodka Działaj Lokalnie Wyróżnienie naszego Ośrodka Działaj Lokalnie certyfikatem spełnienia najwyższych standardów w realizacji programu Działaj Lokalnie , za stworzenie wzorów działania dla innych organizacji oraz skuteczne budowanie kapitału społecznego odebrała z rąk Jerzego Koźmińskiego -Prezesa Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności, Lucyna Sobańska. Wyróżnienie to odebraliśmy w doborowym towarzystwie 9 Ośrodków Działaj Lokalnie z całej Polski: Fundacji Funduszu Lokalnego Ziemi Biłgorajskiej, Darłowskiego Centrum Wolontariatu, LGD Dolina Stobrawy, Fundacji Pokolenia, Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości”, Stowarzyszenia Kaczawskiego, Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”, oraz Stowarzyszenia „Europa i My” Festiwal, łączył w sobie kilka elementów: był podsumowaniem obchodów 15-lecia programu „Działaj Lokalnie”, wręczono na nim nagrody w Konkursie o tytuł „Społecznika Roku 2015”, nagrodzono też najefektywniejsze partnerstwa spośród tych, które brały udział w czwartej edycji Programu Lokalne Partnerstwa PAFW. zdj. 1 zdj. 2 zdj. 3
 • Spotkanie regionalne ODL
  Spotkanie regionalne ODL-i W magicznej scenerii Muzeum Młynarstwa w Ustrzykach Dolnych 11 września 2015 r. odbyło się regionalne spotkanie Ośrodków Działaj Lokalnie. Spotkali się przedstawiciele siedmiu ODL, które funkcjonują na terenie województw: świętokrzyskiego, podkarpackiego i lubelskiego oraz przedstawiciele Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Ośrodki Działaj Lokalnie z Polski południowo-wschodniej reprezentowali: Aleksander Jurzysta ze Stowarzyszenia „CZAJNIA” z Tomaszowa Lubelskiego, Irena Gadaj i Iwona Dubińska z Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej z Biłgoraja, Justyna Pyć i Alicja Czajka z Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu., Paweł Werbowy ze Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu z Dębicy, Elżbieta Strug z Fundacji Fundusz Lokalny z Leżajska, Stanisław Baska z Fundacji Fundusz Lokalny SMK z Zaleszan oraz gospodarze spotkania Lucyna Sobańska i Bogusław Pyzocha z Fundacji Bieszczadzkiej. Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce reprezentowały Justyna Matusiak i Katarzyna Kunert. Tematów do omówienia było wiele i musieliśmy się nieźle sprężać aby sprostać ambitnym założeniom spotkania. O roli Fundacji Bieszczadzkiej w inspirowaniu inicjatyw lokalnych mówił prezes fundacji Bogusław Pyzocha. Źródła finansowania organizacji w nowej perspektywie oraz sprawy bieżące IX edycji DL przedstawiła Justyna Matusiak ,nowa koordynatorka programu z ramienia Akademii . Regranting był tematem panelu dyskusyjnego z udziałem gości spotkania, wiceburmistrz Miasta Ustrzyki Dl Ewy Sudoł i wicestarosty powiatu bieszczadzkiego Katarzyny Sekuły. Zmiany w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawie o fundacjach przedstawiła Lucyna Sobańska. Jak wykorzystać portal crowdfundingowy FUNDUJESZ.PL. radził Aleksander Jurzysta. O tym jak i dlaczego łączą biznes z działalnością społeczną rozmawiali zaproszeni przedsiębiorcy branży turystycznej: Iwona Woch, Roman Glapiak i gospodarz obiektu w którym się znajdowaliśmy Janusz Bałkota. Dzieliliśmy się jeszcze naszymi doświadczeniami ze ścieżkami tematycznymi w programie DL i różnymi innymi doświadczeniami z realizacji programu.
 • Wystawa 15 lat Działaj Lokalnie !!!
  „Działaj Lokalnie” to Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii. Celem Programu jest wspieranie organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich działających na rzecz konkretnych społeczności lokalnych. Realizacja Programu rozpoczęła się w czerwcu 2000 roku. Działaj lokalnie” to niezwykłe projekty, pełne wyobraźni, nowych idei, powstające w niewielkich miasteczkach i wioskach. W działania włączają się obywatele, wspierają je samorządy lokalne, przedsiębiorcy. Zmienia się życie całych społeczności. Fundacja Bieszczadzka od 2006 r. jako Ośrodek Działaj Lokalnie uczestniczy w Programie „Działaj Lokalnie” Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej, z terenu 12 gmin: Baligród, Bircza, Cisna, Czarna, Komańcza, Lesko, Lutowiska, Olszanica, Solina , Ustrzyki Dolne, Zagórz i Tyrawa Wołoska. W ciągu tych 10 lat w ramach programu zostało w Bieszczadach zrealizowanych 113 projektów a wartość przyznanych dotacji przekroczyła 560 tys. zł. Z okazji 15-lecia Działaj Lokalnie w Polsce i 10-lecia w Bieszczadach, zorganizowaliśmy okolicznościową mobilną wystawę. Składają się na nią plakaty obrazujące osiągnięcia DL w skali kraju oraz zdjęcia pokazujące projekty, które zrealizowano na przestrzeni 10 lat w Bieszczadach. Wystawa przez tydzień gościła na deptaku ustrzyckiego rynku, odwiedziła też kilka wakacyjnych imprez: Festiwal „Natchnieni Bieszczadem” w Cisnej, Turystyczny Jarmark Karpacki w Parku pod Dębami w Ustrzykach Dl, XV Święto Chleba w Muzeum Młynarstwa w Ustrzykach Dl, Festiwal Młodych Talentów w Olszanicy.
 • Wyniki konkursu Działaj Lokalnie IX-2015 27 kwietnia 2015r. Zarząd Fundacji Bieszczadzkiej zatwierdził listę rankingową wniosków zgłoszonych do konkursu Działaj Lokalnie IX-2015 sporządzoną na podstawie oceny wniosków przez Komisję Grantodawczą
  27 kwietnia 2015r. Zarząd Fundacji Bieszczadzkiej zatwierdził listę rankingową wniosków zgłoszonych do konkursu Działaj Lokalnie IX-2015 sporządzoną na podstawie oceny wniosków przez Komisję Grantodawczą funkcjonującą przy Fundacji Bieszczadzkiej. Środki finansowe otrzymane z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz dodatkowe pozyskane przez Fundację Bieszczadzką pozwolą na dofinansowanie 11 spośród 35 zgłoszonych projektów. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy w imieniu Komisji i Zarządu Fundacji Bieszczadzkiej zaś organizacjom i grupom nieformalnym, które nie znalazły się wśród dofinansowanych, dziękujemy za udział w konkursie. Załączniki: ranking wniosków DL 2015.doc
 • Działaj Lokalnie IX edycja 2015: ocena formalna wniosków zakończona !
  Działaj Lokalnie IX edycja 2015: ocena formalna wniosków zakończona ! 9 kwietnia zakończył się etap oceny formalnej wniosków, złożonych w ramach konkursu Działaj Lokalnie dla organizacji i grup nieformalnych z gmin Baligród, Bircza, Cisna, Czarna, Komańcza, Lesko, Lutowiska, Olszanica, Solina, Ustrzyki Dolne, Zagórz, Tyrawa Wołoska. Do oceny merytorycznej, której dokona Komisja Grantowa, przesłano wszystkie 35 złożonych wniosków, Do 24 kwietnia 2015 Komisja Grantowa oceni wnioski pod kątem merytorycznym i wybierze projekty, które otrzymają dofinansowanie. Ośrodek Działaj Lokalnie – Fundacja Bieszczadzka ul. Rynek 14, 38-700 Ustrzyki Dolne biuro@fundacja.bieszczady.pl Tel. kom. 881 537 554
 • KONKURS DZIAŁAJ LOKALNIE IX – 2015
  KONKURS DZIAŁAJ LOKALNIE IX – 2015 OGŁOSZONY !!!!!!!! Fundacja Bieszczadzka- Ośrodek Działaj Lokalnie, informuje, że ruszyła kolejna, IX Edycja Programu Działaj Lokalnie. Wzorem roku ubiegłego, wnioski należy składać wyłącznie poprzez generator wniosków dostępny na stronie www.dzialajlokalnie.pl , oraz www.fundacja.bieszczady.pl . Nie składają Państwo wniosków w wersji papierowej oraz nie dołączają żadnych załączników. W IX edycji Programu „Działaj Lokalnie -2015” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej, z terenu 12 gmin: Baligród, Bircza, Cisna, Czarna, Komańcza, Lesko, Lutowiska, Olszanica, Solina , Ustrzyki Dolne, Zagórz i Tyrawa Wołoska. Termin naboru wniosków: 01.03 – 31.03. 2015r. Terminy spotkań informacyjno- szkoleniowych dotyczących programu „Działaj Lokalnie IX-2015” Ustrzyki Dolne – 11.03.2015 (środa) Spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla organizacji z gmin: Ustrzyki Dolne, Bircza, Czarna, Lutowiska, Olszanica, Tyrawa Wołoska – siedziba Bieszczadzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 17 ( I piętro) godz.16.30 Lesko – 12.03.2015 (czwartek) Spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla organizacji z terenów Gmin: Lesko, Cisna, Komańcza, Baligród, Zagórz, Solina – Bieszczadzki Dom Kultury Lesko (sala kameralna) godz.16.30 Dodatkowe informacje na temat konkursu realizowanego w ramach „Działaj Lokalnie IX- 2015” można uzyskać: w siedzibie Fundacji Bieszczadzkiej, Ustrzyki Dolne ul. Rynek 14, w godz. od 9.00 do 15.00 lub telefonicznie pod numerem tel: (13) 469 7297, kom 881 537 554 Załączniki: 1) KONKURS DZIAŁAJ LOKALNIE IX – ogłoszenie 2) Karta oceny formalnej 3) Karta oceny merytorycznej 4) Regulamin DZIAŁAJ LOKALNIE IX 5) Wniosek DZIAŁAJ LOKALNIE IX
 • Zapytanie ofertowe nr 1/FB/POKL.09.01.02-18-277/13 – nowe
  Przedmiotem zamówienia jest „Zakup wraz z dostawą: pomocy dydaktycznych” w ramach projektu: „Sięgamy wyżej”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin składania ofert 25 września 2014r. do godz. 12:00 Informacji udziela: Lucyna Sobańska – koordynator , tel. 13 469 62 90 , email: l.sobanska@fundacja.bieszczady.pl Wzór oferty wraz z załącznikami do pobrania na stronie internetowej www.fundacja.bieszczady.pl Załączniki: 1. Oferta 2. Zapytanie ofertowe 3. Wzór umowy 4. Załącznik nr 1 5. Załącznik nr 2 6. Załącznik nr 3
 • Wyniki konkursu Działaj Lokalnie VIII-2014
  fb-dl-arfp-pafw-small 30 maja 2014r. Zarząd Fundacji Bieszczadzkiej zatwierdził listę rankingową wniosków zgłoszonych do konkursu Działaj Lokalnie VIII-2014 sporządzoną na podstawie oceny wniosków przez Komisji Grantodawczą funkcjonującą przy Fundacji Bieszczadzkiej. Środki finansowe otrzymane z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz dodatkowe pozyskane przez Fundację Bieszczadzką pozwolą na dofinansowanie 11 spośród 19 zgłoszonych projektów. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy w imieniu Komisji i Zarządu Fundacji Bieszczadzkiej zaś organizacjom i grupom nieformalnym, które nie znalazły się wśród dofinansowanych, dziękujemy za udział w konkursie i zapraszamy do kolejnej edycji konkursu Działaj Lokalnie za rok. Ranking Wniosków
 • Konkurs grantowy „Działaj Lokalnie VIII- 2014” ogłoszony!!!
  Pragniemy poinformować Państwa, że rusza kolejna, VIII Edycja Programu Działaj Lokalnie. Wraz z rozpoczęciem kolejnej edycji, nastąpiło kilka zmian dotyczących zarówno dokumentacji konkursowej jak i samego sposobu składania wniosków. Najbardziej istotna kwestia to taka, iż w tym roku wnioski należy składać należy wyłącznie poprzez generator wniosków dostępny już na stronie www.dzialajlokalnie.pl , W VIII edycji Programu „Działaj Lokalnie -2014” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej, z terenu 12 gmin: Baligród, Bircza, Cisna, Czarna, Komańcza, Lesko, Lutowiska, Olszanica, Solina , Ustrzyki Dolne, Zagórz i Tyrawa Wołoska. Termin naboru wniosków: 9 kwietnia – 9 maja 2014r. Terminy spotkań informacyjno- szkoleniowych dotyczących programu „Działaj Lokalnie VIII-2014 Ustrzyki Dolne 16.04.2014 (środa) Spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla organizacji z gmin: Ustrzyki Dolne, Bircza, Czarna, Lutowiska, Olszanica, Tyrawa Wołoska – siedziba Bieszczadzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 17 ( I piętro) godz.13.30 Lesko 17.04.2014 (czwartek) Spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla organizacji z terenów Gmin: Lesko, Cisna, Komańcza, Baligród, Zagórz, Solina- Biuro Centrum Informacji Wspomagania , Lesko, ul. 1000-lecia 1 ( pod Budkami) godz.13.00 Dodatkowe informacje na temat konkursu realizowanego w ramach „Działaj Lokalnie VIII-2014” można uzyskać: w siedzibie Fundacji Bieszczadzkiej, Ustrzyki Dolne ul. Rynek 14 w godz. od 9.00 do 15.00 lub telefonicznie pod numerem tel: (13) 469 7297, kom 881 537 554 Załącznik nr 2. WNIOSEK_DL_2014 Załącznik nr 1. REGULAMIN_DL_2014
 • Uroczyste podpisanie umów w ramach programu Działaj Lokalnie VIII-2013
  18 czerwca 2013r. w Ustrzyckim Domu kultury umowy projektowe podpisało 12 organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, które otrzymały dotacje w ramach programu Działaj Lokalnie VIII-2013 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce” oraz Fundację Bieszczadzką-Ośrodek Działaj Lokalnie w Ustrzykach DL. Już osiem lat Fundacja Bieszczadzka organizuje program Działaj Lokalnie w Bieszczadach, w tym czasie złożono 177 wniosków, przyznano 90 dotacji, na inicjatywy lokalne przekazano 457859 zł a organizacje wypracowały 324 046 zł wkładu własnego.
 • Wyniki konkursu grantowego Działaj Lokalnie VIII – 2013
  4 czerwca 2013r. Zarząd Fundacji Bieszczadzkiej zatwierdził listę rankingową wniosków zgłoszonych do konkursu Działaj Lokalnie VIII- 2013 sporządzoną na podstawie oceny wniosków przez Komisji Grantodawczą funkcjonującą przy Fundacji Bieszczadzkiej. W skład komisji wchodzą: Alicja Gruza- wiceprezes Fundacji Bieszczadzkiej, Wiesława Drwięga- dyrektor Oddziału PKO BP w Lesku, Rafał Gnot- dyrektor Oddziału PKO SA w Ustrzykach Dl, Robert Bańkosz- przewodnik, urzędnik samorządowy d/s turystyki, Janusz Demkowicz- właściciel Chaty MagiJa, Iwona Woch- Prezes Zarządu LGD Zielone Bieszczady, Rafał Potocki- dziennikarz Radia Rzeszów. Środki finansowe otrzymane z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz dodatkowe pozyskane przez Fundację Bieszczadzką pozwolą na dofinansowanie 12 spośród 15 zgłoszonych projektów. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy w imieniu Komisji i Zarządu Fundacji Bieszczadzkiej zaś organizacjom, które nie znalazły się wśród dofinansowanych, dziękujemy za udział w konkursie i zapraszamy do kolejnej edycji konkursu Działaj Lokalnie za rok. Ranking wniosków
 • Wyniki oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w konkursie Działaj Lokalnie VIII -2013
  Przedstawiamy Państwu listę oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach projektu Działaj Lokalnie na rok 2013. Pozytywny wynik oceny formalnej nie jest równoznaczny z przyznaniem dotacji. Dofinansowane projekty będą wskazane na osobnej liście rankingowej po ocenie merytorycznej. Wyniki oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w konkursie Działaj Lokalnie VIII
 • RUSZYŁA JUŻ KOLEJNA, VIII EDYCJA PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE !!!
  Pragniemy poinformować Państwa, że ruszyła już kolejna, VIII Edycja Programu Działaj Lokalnie. Wraz z rozpoczęciem kolejnej edycji, nastąpiło kilka zmian dotyczących zarówno dokumentacji konkursowej jak i samego sposobu składania wniosków. Najbardziej istotna kwestia to taka, iż w tym roku wnioski należy składać poprzez generator wniosków dostępny już wkrótce na stronie www.dzialajlokalnie.pl , można też pobrać wniosek ze strony www.fundacja.bieszczady.pl wypełnić i odesłać e-mailem na adres l.sobanska@fundacja.bieszczady.pl Nie składają Państwo wniosków w wersji papierowej oraz nie dołączają żadnych załączników. W VIII edycji Programu „Działaj Lokalnie -2013” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej, z terenu 12 gmin: Baligród, Bircza, Cisna, Czarna, Komańcza, Lesko, Lutowiska, Olszanica, Solina , Ustrzyki Dolne, Zagórz i Tyrawa Wołoska. Termin naboru wniosków: 8 kwietnia – 8 maja 2013r. Terminy spotkań informacyjno- szkoleniowych dotyczących programu „Działaj Lokalnie VIII-2013 Ustrzyki Dolne 15.04.2013 (poniedziałek) Spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla organizacji z gmin: Ustrzyki Dolne, Bircza, Czarna, Lutowiska, Olszanica, Tyrawa Wołoska – siedziba Bieszczadzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 17 ( I piętro) godz.13.00 Lesko 18.04.2013 (czwartek) Spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla organizacji z terenów Gmin: Lesko, Cisna, Komańcza, Baligród, Zagórz, Solina- Bieszczadzki Dom Kultury Lesko (sala kameralna) godz.13.00 Dodatkowe informacje na temat konkursu realizowanego w ramach „Działaj Lokalnie VIII” można uzyskać: w siedzibie Fundacji Bieszczadzkiej, Ustrzyki Dolne ul. Rynek 14 w godz. od 9.00 do 15.00 lub telefonicznie pod numerem tel: (13) 469 7297, kom 881 537 554 Załączniki: Regulamin Wniosek Karta Oceny Formalnej Karta Oceny Merytorycznej wzór-pełnomocnictwo wzór umowy darowizna wzór umowy użyczenia wzór umowy współpracy
 • Wyniki oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w DL
  W załączniku znajduje się lista oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach projektu Działaj Lokalnie na rok 2012. Wyniki oceny formalnej nie są równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dofinansowane projekty będą wskazane na osobnej liście rankingowej Ocena formalna wniosków
 • KONKURS DZIAŁAJ LOKALNIE VII-2012- szkolenie z zakresu wypełniania wniosku.
  Serdecznie informujemy, że dodatkowe szkolenie z zakresu wypełniania wniosku odbędzie się 15 marca 2012r, w czwartek o godzinie 13.00 w siedzibie Fundacji Bieszczadzkiej ul. Rynek 14 Termin składania wniosków upływa dnia 30 marca 2012 roku.
 • KONKURS DZIAŁAJ LOKALNIE VII-2012 OGŁOSZONY !!!!!!
  Fundacja Bieszczadzka we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza LOKALNY KONKURS GRANTOWY w ramach Programu „DZIAŁAJ LOKALNIE VII-2012” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolność W VII edycji Programu „Działaj Lokalnie -2012” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych, lokalnych instytucjach oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. Do konkursu mogą być zgłaszane inicjatywy: – organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną (fundacji lub stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS*), – grup nieformalnych, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub lokalna instytucja publiczna posiadająca osobowość prawną lub dysponująca stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań (szkoła, dom kultury, biblioteka, klub sportowy) realizowane we wsiach z obszaru 12 gmin: Baligród, Bircza, Cisna, Czarna, Komańcza, Lesko, Lutowiska, Olszanica, Solina , Ustrzyki Dolne, Zagórz i Tyrawa Wołoska Wysokość dofinansowania jednego projektu: do 6 000 zł Termin składania projektów 30.03.2012r. Więcej informacji o konkursie podczas spotkań informacyjnych i szkoleń oraz pod telefonem 13 469 72 97. Terminy spotkań informacyjno- szkoleniowych dotyczących programu „Działaj Lokalnie VII-2012 Lesko 01.03.2012 (czwartek) Spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla organizacji z terenów Gmin: Lesko, Cisna, Komańcza, Baligród, Zagórz, Solina- Bieszczadzki Dom Kultury Lesko (sala kameralna) godz.13.00 Ustrzyki Dolne 02.03.2012 (piątek) Spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla organizacji z terenów Gmin: Ustrzyki Dolne, Bircza, Czarna, Lutowiska, Olszanica, Tyrawa Wołoska – siedziba Bieszczadzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 17 ( I piętro) godz.13.00 Zapraszamy także na konsultacje indywidualne w siedzibie Fundacji Bieszczadzkiej po uprzednim ustaleniu terminu z koordynatorem programu (Lucyna Sobańska tel.607586834) e-mail:l.sobanska@fundacja.bieszczady.pl) Załączniki: Regulamin DL 2012 Wniosek DL 2012
 • Wyniki konkursu grantowego Działaj Lokalnie VII-2011
  Wyniki konkursu grantowego Działaj Lokalnie VII-2011 Lista rankingowa wniosków
 • Działaj Lokalnie – lista rankignowa
  W załączniku publikujemy listę rankingową programu „Działaj lokalnie”. Lista rankingowa
 • DZIAŁAJ LOKALNIE VII
  Fundacja Bieszczadzka we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza LOKALNY KONKURS GRANTOWY w ramach Programu „DZIAŁAJ LOKALNIE VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolność W VII edycji Programu „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych, lokalnych instytucjach oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. Do konkursu mogą być zgłaszane inicjatywy: – organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną (fundacji lub stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS*), – grup nieformalnych, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub lokalna instytucja publiczna posiadająca osobowość prawną lub dysponująca stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań (szkoła, dom kultury, biblioteka, klub sportowy) realizowane we wsiach z obszaru 11 gmin bieszczadzkich: Baligród, Bircza, Cisna, Czarna, Komańcza, Lesko, Lutowiska, Olszanica, Solina , Ustrzyki Dolne i Zagórz. Wysokość dofinansowania jednego projektu: do 6 000 zł Więcej informacji o konkursie podczas spotkań informacyjnych i szkoleń oraz pod telefonem 13 469 72 97. Terminy spotkań informacyjnych dotyczące programu „Działaj Lokalnie VII Ustrzyki Dolne – 05.05.2010 Spotkanie Informacyjne dla organizacji z terenów Gmin: Ustrzyki Dolne, Bircza, Czarna, Lutowiska, Olszanica – Urząd Gminy Ustrzyki Dolne-sala konferencyjna godz.13.00 Lesko – 06.05.2010 Spotkanie Informacyjne dla organizacji z terenów Gmin: Lesko, Cisna, Komańcza, Baligród, Zagórz, Solina- Bieszczadzki Dom Kultury Lesko-sala kameralna godz.13.00 Zapraszamy także na konsultacje indywidualne w siedzibie Fundacji Bieszczadzkiej po uprzednim ustaleniu terminu z koordynatorem programu (Lucyna Sobańska tel.607586834) e-mail:l.sobanska@fundacja.bieszczady.pl) formularz wniosku regulamin konkursu