Akademia Partnerstwa – kurs współpracy partnerskiej, nabór do 31 marca

Innowacyjny kurs współpracy partnerskiej pn. Akademia Partnerstwa jest przeznaczony dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i przedsiębiorstw, którzy chcą stosować partnerstwo w praktyce, przyczyniając się tym samym do bardziej dynamicznego rozwoju społeczno-gospodarczego regionu i budowania atmosfery współpracy. Kurs jest oparty na doświadczeniach polskich Grup Partnerskich, w połączeniu z brytyjską metodyką stosowaną od 15 lat w wielu krajach świata. Interaktywne metody nauczania (m.in. studia przypadków, uczenie się przez doświadczenie, partycypacyjne badania) oraz stałe wsparcie tutora w trakcie i po zakończeniu kursu, pozwolą uczestnikom nie tylko zdobyć nowe umiejętności i wiedzę, ale także skutecznie wykorzystać ją w praktyce w swojej organizacji i partnerstwie. Dlatego na udziale w Akademii skorzysta zarówno sam uczestnik kursu, jak i organizacja, region i społeczność, w której działa. Kurs jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, Krajowej Sieci Grup Partnerskich oraz The Partnering Initiative (program Międzynarodowego Forum Liderów Biznesu). W I edycji istnieje możliwość bezpłatnego uczestnictwa dla 15 osób. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.akademiapartnerstwa.pl oraz w załączonych dokumentach.

AP Informacja

O autorze

Skontaktuj się ze mną: