ZAPROSZENIE NA OTWARCIE CZATOWNI POD OTRYTEM

W imieniu Fundacji Bieszczadzka zapraszam Pana  na oficjalne otwarcie Czatowni pod Otrytem – punktu obserwacji zwierząt w Lutowiskach.

Utworzenie czatowni to jedna z 14 związanych z edukacją przyrodniczą inicjatyw w Bieszczadach, które składają się na projekt pt. Ekomuzea Karpackie – Partnerstwo dla Ekorozwoju finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Międzydziedzinowe Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju” (nazywanego popularnie programem „Ekologiczne Inicjatywy Obywatelskie”).

KIEDY: 12 października 2017 roku (czwartek), godz. od 10.00 do ok. 12.00

GDZIE: 

(1) Ośrodek Informacji i Edukacji Przyrodniczej Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Lutowiskach; (2) Czatownia pod Otrytem (Lutowiska)

PROGRAM:

Cześć edukacyjna (OIET BdPN)

(1)    prezentacja o inicjatywie „Czatownia pod Otrytem – punktu obserwacji zwierząt w Lutowiskach” oraz o projekcie „Ekomuzea Karpackie – Partnerstwo dla Ekorozwoju” – Bogusław Pyzocha  (Fundacja Bieszczadzka);

(2)    prezentacja nt. rodzajów i funkcji obiektów do obserwacji przyrody – Bogusław Pyzocha

(3)    pogadanka nt. ptaków bieszczadzkich połączona z projekcją diaporam fotograficznych – Mariusz Strusiewicz, fotograf przyrody  z Ustrzyk Dolnych.

(4)    dyskusja

Przejazd i przejście piesze do „Czatowni po Otrytem”, gdzie nastąpi oficjalne otwarcie tego obiektu.

Czatownia do obserwacji ptaków i innych zwierząt ma pokazać mieszkańcom, że turystyka przyrodnicza może być dobrą alternatywą dla powszechnego w Bieszczadach myślistwa. Dzięki ogniskowaniu w jednym miejscu osób zainteresowanych obserwacjami i fotografią przyrodniczą obiekt ten stanie się przykładowym elementem ograniczania procesu antropopresji (wpływu człowieka na przyrodę) wynikającej z rozwoju turystyki. Lokalizacja czatowni przy dawnej drodze bojkowskiej, w obrębie miejscowości Lutowiska i poza obszarem Bieszczadzkiego Parku Narodowego sprzyjać będzie uświadamianiu turystom-przyrodnikom, że aby zaobserwować rzadkie gatunki zwierząt wcale nie trzeba przekraczać granic obszarów objętych ochroną. Tym samym czatownia pozytywnie wpłynie na rozpraszanie ruchu turystycznego i przenoszenie jego „środka ciężkości” poza obszar Bieszczadzkiego Parku Narodowego. „Czatownia pod Otrytem” wzbogaci jednocześnie turystyczną mapę Lutowisk jako kolejna atrakcja funkcjonującego tu Ekomuzeum „Trzy Kultury”.

 

 

Z poważaniem

Bogusław Pyzocha – Prezes Zarządu Fundacji Bieszczadzkiej

O autorze

Skontaktuj się ze mną: