W dniach 22 i 23 kwietnia Fundacja Bieszczadzka współorganizowała wydarzenie pod nazwą „Wiosenna Rozgrzewka”, w ramach którego odbyła się pierwsza z cyklu sześciu wycieczka rowerowa po najbliższej okolicy Ustrzyk Dolnych. W sobotę zainteresowani mogli skorzystać z darmowej kontroli technicznej swoich rowerów po to aby w niedzielę bezpiecznie wyruszyć na zaplanowaną trasę. Punkt przeglądu rowerów jak i całą niedzielna wycieczkę rowerową prowadzili instruktorzy turystyki rowerowej uczestniczący w projekcie Szlak „Zielony Rower” Greenway Karpaty Wschodnie – reaktywacja.
Pogoda w niedzielę 23 kwietnia wybitnie nastrajała do rowerowej wyprawy. Po wspólnym starcie z Parku Pod Dębami wyruszono na trasę wiodącą przez Brzegi Dolne, Łodynę Kopalnię, Leszczowate, Ropienkę, Wańkową, Serednicę oraz Dźwiniacz. Po kilkunastu km wszyscy chętnie odpoczęli w Leszczowatem , w tzw. miejsca wypoczynku przygotowanym dla turystów przez Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne i wyposażonym w infrastrukturę turystyczno – edukacyjną. Piękne miejsce z rozległą umeblowaną wiatą, paleniskiem jest idealne na przerwę w rowerowych wojażach. Pokrzepieni na ciele pyszną kiełbaską z rusztu i na duchu rozmowami z młodymi leśniczymi, obdarowani gadżetami projektowymi rowerzyści wyruszyli w dalszą trasę zakończoną również w Parku Pod Dębami w Ustrzykach Dl.
Wycieczka zorganizowane zostało w ramach zadania Szlak „Zielony Rower” Greenway Karpaty Wschodnie – reaktywacja, realizowanego przez Fundację Bieszczadzką ze środków finansowych Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach
Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Sfinansowano 240 000,00 zł
Całkowita wartość 240 000,00 zł

Fundacja Bieszczadzka we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce
ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
W XII edycji Programu „Działaj Lokalnie -2023” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. Program kierujemy do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.


Wnioski do DL XII-2023 mogą być składane przez Wnioskodawców działających na terenie
9 gmin: Baligród, Bircza, Czarna, Komańcza, Lesko, Olszanica, Ustrzyki Dolne , Tyrawa Wołoska i Solina.


Będzie można ubiegać się o dotację do 6.000 zł. Wnioskodawcy wnoszą wkład własny – 25% wartości wnioskowanej dotacji w tym: 5% wkład finansowy (środki realizatora na pokrycie kosztów projektu) oraz 20 % wkład niefinansowy (np. praca wolontariacka na rzecz projektu, użyczenie sali, przekazane rzeczy.


Dotowane projekty będzie można realizować od 1 czerwca do 31 grudnia 2023 roku.
Termin naboru wniosków: 01.04.2022r – 02.05.2023r.


WAŻNE !!!
Wnioski do Działaj Lokalnie 2023 należy składać wyłącznie poprzez link

https://generatorspoleczny.pl/

najpierw należy się zarejestrować, potwierdzić w wiadomości w swojej poczcie ( adres email musi być imienny – biuro, kontakt itp. nie spełniają warunków). Potem zalogować się i już można składać wniosek.
Spotkania szkoleniowo – informacyjne odbędą się;
13.04.2022r. w Ustrzykach Dolnych w Starostwie Powiatowym, ul. Bełska 22, o godz.13.00
18.04.2022 r w Lesku w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego, ul. Rynek 1 o godz. 13.00
Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem dodatkowych informacji o programie zapraszamy też na konsultacje indywidualne, telefoniczne pod nr 600 891 729 Renata Kapuścińska – Frankowska, email: renatakapuscinskafrankowska@gmail.com 881 537 554 Lucyna Sobańska lub w siedzibie Fundacji Bieszczadzkiej od 12 kwietnia 2021 w godzinach od 10.00 do 14.00, po wcześniejszym ustaleniu terminu konsultacji.

Obowiązkowo w konsultacjach lub szkoleniu informacyjnym muszą wziąć udział przedstawiciele organizacji lub grup nieformalnych, które po raz pierwszy wnioskują do programu Działaj Lokalnie !!!