W ramach projektu „Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu” 7 października odbyliśmy cudowną wizytę studyjną dla 14 koordynatorów wolontariatu z organizacji zarejestrowanych w Korpusie Solidarności z terenu powiatów bieszczadzkiego, przemyskiego, leskiego, sanockiego i krośnieńskiego. Każdy z koordynatorów wziął ze sobą na wizytę wolontariusza wyróżniającego się w pracy jego organizacji.
Podczas wizyty zaplanowaliśmy spotkanie z dwiema organizacjami pozarządowymi, o których wiedzieliśmy, że mają duże osiągnięcia w pracy na rzecz lokalnych środowisk oraz duże doświadczenie w pracy z wolontariuszami. Wizytę rozpoczęliśmy w LGD Dorzecze Wisłoka. Pani Bogumiła Bętkowska -prezes stowarzyszenia spotkała się z nami w Gospodzie Karpackiej w Zarszynie. Sama będąc wolontariuszem opowiedziała nam o swojej pracy jako koordynatorze wolontariatu, o zarządzaniu wolontariuszami, o wyzwaniach jakie stoją przed organizacją korzystającą z pracy wolontariuszy
i o korzyściach jakie wolontariat przynosi organizacji i samym wolontariuszom.
Podczas spotkania poznaliśmy osiągnięcia i aktualne działania nie tylko LGD Dolina Wisłocza ale też innych organizacji z terenu gminy Zarszyn z którymi LGD współpracuje. Kolejnym celem wizyty było spotkanie ze Stowarzyszeniem Regiony Nowych Szans „VESNA” w gminie Gnojnik.
„Vesna”, wraz z partnerami dodatkowymi realizowała projekty dotyczące wolontariatu: „Budowanie ścieżki kariery przez wolontariat” czy „Partycypacja społeczna seniorów przez wolontariat”, my natomiast bardzo chcieliśmy zobaczyć Senior Osadę powstającą w ramach projektu skierowanego do seniorów, którego celem jest prozdrowotne wsparcie seniorów w okresie pandemii. W osadzie czekała na nas grupa seniorów -wolontariuszy z prezes stowarzyszenia Bożeną Malaga-Wroną. Mogliśmy nie tylko dowiedzieć się jak zarządzać wolontariuszami ale od nich samych usłyszeć co sądzą o swoich działaniach i dlaczego to robią. Oglądając Senior Osadę byliśmy pod wrażeniem ogromu prac jakie wykonali wolontariusze seniorzy tworząc dla siebie miejsce spotkań, rekreacji i wypoczynku. Resztę dnia spędziliśmy już razem z wolontariuszami z Vesny na zwiedzaniu ich gminy i spotkaniem integracyjnym w karczmie RZYM w Brzesku. Wizyta była okazją do zobaczenia jak funkcjonują inne organizacje, jak radzą sobie w dobie pandemii, uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań, bezpośrednich rozmów, wymiany doświadczeń.

Fundacja Bieszczadzka (Lider zadania) wraz z Lokalną Grupą Działania „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” (Partner zadania) oraz Bieszczadzkim Uniwersytetem Ludowym (Partner zadania), we współpracy z Biurem Programu Korpus Solidarności Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego informuje, że w dniu 8 października 2021r. specjalnie powołana Kapituła Konkursowa dokonała oceny zgłoszeń i wybrała Wolontariusza i Koordynatora Roku 2021 Korpusu Solidarności Województwa Podkarpackiego
Na konkurs wpłynęły 4 zgłoszenia w kategorii Wolontariusz Roku KS i 3 zgłoszenia w kategorii Koordynator Roku KS. Laureatem etapu regionalnego konkursu na Wolontariusza Roku 2021 KS została Iwona Czarnota ze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Gminy Chmielnik a wyróżnienie w tej kategorii otrzymał Pan Zbigniew Chmielowski z Krościenka k/Ustrzyk Dolnych- wolontariusz Uczniowskiego Klubu Sportowego Krzemień w Ustrzykach Dolnych. Tytuł Koordynatora Roku 2021 KS przypadł Pani Dorocie Głazowskiej Krzywdzik- prezes Stowarzyszenia Miłośników Olszanicy i Okolic, zaś wyróżnienie w tej kategorii otrzymał Pan Andrzej Pańko z Sanoka- prezes Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jana Grodka. Obie laureatki: Iwona Czarnota i Dorota Głazowska- Krzywdzik- zostały nominowane do etapu ogólnopolskiego Konkursów na Wolontariusza i Koordynatora Roku Korpusu Solidarności. Wszyscy uczestnicy konkursów zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie dyplomów i statuetek, które odbędzie się w Rzeszowie 4 grudnia podczas Forum Organizacji Pozarządowych. Kapituła dziękuje uczestnikom konkursów na Wolontariusza i Koordynatora Roku 2021 KS za udział w konkursie a zwycięzcom i wyróżnionym gratuluje sukcesu.
Kapituła Konkursowa