W ramach projektu „Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu” 7 października odbyliśmy cudowną wizytę studyjną dla 14 koordynatorów wolontariatu z organizacji zarejestrowanych w Korpusie Solidarności z terenu powiatów bieszczadzkiego, przemyskiego, leskiego, sanockiego i krośnieńskiego. Każdy z koordynatorów wziął ze sobą na wizytę wolontariusza wyróżniającego się w pracy jego organizacji.
Podczas wizyty zaplanowaliśmy spotkanie z dwiema organizacjami pozarządowymi, o których wiedzieliśmy, że mają duże osiągnięcia w pracy na rzecz lokalnych środowisk oraz duże doświadczenie w pracy z wolontariuszami. Wizytę rozpoczęliśmy w LGD Dorzecze Wisłoka. Pani Bogumiła Bętkowska -prezes stowarzyszenia spotkała się z nami w Gospodzie Karpackiej w Zarszynie. Sama będąc wolontariuszem opowiedziała nam o swojej pracy jako koordynatorze wolontariatu, o zarządzaniu wolontariuszami, o wyzwaniach jakie stoją przed organizacją korzystającą z pracy wolontariuszy
i o korzyściach jakie wolontariat przynosi organizacji i samym wolontariuszom.
Podczas spotkania poznaliśmy osiągnięcia i aktualne działania nie tylko LGD Dolina Wisłocza ale też innych organizacji z terenu gminy Zarszyn z którymi LGD współpracuje. Kolejnym celem wizyty było spotkanie ze Stowarzyszeniem Regiony Nowych Szans „VESNA” w gminie Gnojnik.
„Vesna”, wraz z partnerami dodatkowymi realizowała projekty dotyczące wolontariatu: „Budowanie ścieżki kariery przez wolontariat” czy „Partycypacja społeczna seniorów przez wolontariat”, my natomiast bardzo chcieliśmy zobaczyć Senior Osadę powstającą w ramach projektu skierowanego do seniorów, którego celem jest prozdrowotne wsparcie seniorów w okresie pandemii. W osadzie czekała na nas grupa seniorów -wolontariuszy z prezes stowarzyszenia Bożeną Malaga-Wroną. Mogliśmy nie tylko dowiedzieć się jak zarządzać wolontariuszami ale od nich samych usłyszeć co sądzą o swoich działaniach i dlaczego to robią. Oglądając Senior Osadę byliśmy pod wrażeniem ogromu prac jakie wykonali wolontariusze seniorzy tworząc dla siebie miejsce spotkań, rekreacji i wypoczynku. Resztę dnia spędziliśmy już razem z wolontariuszami z Vesny na zwiedzaniu ich gminy i spotkaniem integracyjnym w karczmie RZYM w Brzesku. Wizyta była okazją do zobaczenia jak funkcjonują inne organizacje, jak radzą sobie w dobie pandemii, uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań, bezpośrednich rozmów, wymiany doświadczeń.

Fundacja Bieszczadzka (Lider zadania) wraz z Lokalną Grupą Działania „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” (Partner zadania) oraz Bieszczadzkim Uniwersytetem Ludowym (Partner zadania), we współpracy z Biurem Programu Korpus Solidarności Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego informuje, że w dniu 8 października 2021r. specjalnie powołana Kapituła Konkursowa dokonała oceny zgłoszeń i wybrała Wolontariusza i Koordynatora Roku 2021 Korpusu Solidarności Województwa Podkarpackiego
Na konkurs wpłynęły 4 zgłoszenia w kategorii Wolontariusz Roku KS i 3 zgłoszenia w kategorii Koordynator Roku KS. Laureatem etapu regionalnego konkursu na Wolontariusza Roku 2021 KS została Iwona Czarnota ze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Gminy Chmielnik a wyróżnienie w tej kategorii otrzymał Pan Zbigniew Chmielowski z Krościenka k/Ustrzyk Dolnych- wolontariusz Uczniowskiego Klubu Sportowego Krzemień w Ustrzykach Dolnych. Tytuł Koordynatora Roku 2021 KS przypadł Pani Dorocie Głazowskiej Krzywdzik- prezes Stowarzyszenia Miłośników Olszanicy i Okolic, zaś wyróżnienie w tej kategorii otrzymał Pan Andrzej Pańko z Sanoka- prezes Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jana Grodka. Obie laureatki: Iwona Czarnota i Dorota Głazowska- Krzywdzik- zostały nominowane do etapu ogólnopolskiego Konkursów na Wolontariusza i Koordynatora Roku Korpusu Solidarności. Wszyscy uczestnicy konkursów zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie dyplomów i statuetek, które odbędzie się w Rzeszowie 4 grudnia podczas Forum Organizacji Pozarządowych. Kapituła dziękuje uczestnikom konkursów na Wolontariusza i Koordynatora Roku 2021 KS za udział w konkursie a zwycięzcom i wyróżnionym gratuluje sukcesu.
Kapituła Konkursowa

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” (Partner zadania) wraz z Fundacją Bieszczadzką (Lider zadania) oraz Bieszczadzkim Uniwersytetem Ludowy (Partner zadania), we współpracy z Biurem Programu Korpus Solidarności Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego  informuje, że w dniu

 6 października 2021r. dokonała oceny i wyboru wniosków złożonych w ramach Konkursu Bon Edukacyjny dla Wolontariuszy. W ramach projektu zostało złożonych 9 wniosków, do dofinansowania zostało zakwalifikowanych 8 wniosków. 

Zwycięzcom gratulujemy!!!

Z wszystkimi wnioskodawcami będzie kontaktował się opiekun konkursu.

Fundacja Bieszczadzka (Lider zadania) oraz Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy (Partner zadania) i Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” (Partner zadania) we współpracy z Biurem Programu Korpus Solidarności Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zakończyła nabór wniosków w Konkursie „Mini granty na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności” dla wolontariuszy.

W załączeniu publikujemy listę rankingową wniosków, przeznaczonych do dofinansowania oraz listę wniosków rezerwowych w ramach Konkursu na „Mini granty na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności” realizowanego w ramach pierwszej edycji projektu „Podkarpacki Korpus Solidarności”.

Wnioski rekomendowane do dofinansowania  – pobierz

Lista rezerwowa wniosków do dofinansowania  – pobierz

Sprawozdanie z  trzydniowej wizyty studyjnej w podmiotach ekonomii społecznej na terenie województwa łódzkiego i kujawsko-pomorskiego w  ramach projektu „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.

22-24 września 2021 roku

Wizyta studyjna została zorganizowania przez działające w ramach Fundacji Bieszczadzkiej Biuro EkoPodróży „Zielony rower” na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie. Uczestnicy nocowali w Toruniu, w trzygwiazdkowym hotelu „Przystanek Toruń”. Transport zapewniła firma „VoyageRR” pana Radosława Rodkiewicza.

Celem wizyty studyjnej było zapoznanie uczestników z kilkoma przykładami dobrych praktyk podmiotów aktywnie działających w sektorze ekonomii społecznej. Poza poznaniem ciekawych inicjatyw partnerskich, wizyta miała stanowić także okazję do nawiązania nowych kontaktów i wymiany doświadczeń osób bezpośrednio uczestniczących w wizycie, a tym samym na wzbogaceniu dotychczasowej wiedzy oraz podjęciu nowych wyzwań i inicjatyw, dzięki którym można udoskonalić istniejący warsztat pracy. Wizyta studyjna miała pozwolić na na zaimplementowanie skutecznych i/lub nowatorskich rozwiązań stosowanych w odwiedzanych podmiotach ekonomii społecznej przez podmioty z województwa podkarpackiego. Wartością dodaną wizyty była możliwość nawiązania długofalowych relacji między podmiotami, pozwalających na wymianę informacji i doświadczeń.

Uczestnikami wyjazdu byli pracownicy podmiotów ekonomii społecznej, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych z województwa podkarpackiego oraz przedstawiciele ROPS w Rzeszowie.

W trakcie trzydniowego wyjazdu odwiedzono:

1/ Koło Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Zgierzu, prowadzące lokal gastronomiczny Cafe & Bistro „U Tkaczy”, w którym zatrudnione są osoby z niepełnosprawnością intelektualną. W tarkcie wizyty przedstawiciele Stowarzyszenia zapoznali uczestników z historią powstania, generalnymi celami, zrealizowanymi i bieżącymi działaniami organizacji. Koło zgierskie obejmuje opieką dzieci, młodzież i osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodziny ze Zgierza i okolicznych gmin województwa łódzkiego. Zrzesza rodziców, osoby z niepełnospraw-nością, profesjonalistów, którzy wspierają organizację w działaniach na rzecz zapewnienia godnych warunków do życia i samorealizacji osób z niepełnosprawnością na drodze od dzieciństwa przez dorosłość i starość oraz ich rodzin. Po zakończeniu spotkania, uczestnicy zjedli obiad przygotowany przez personel Cafe & Bistro „U Tkaczy”.

Wizytę w Zgierzu zakończyło zwiedzanie Parku Kulrturowego „Miasto Tkaczy”, który powstał z inicjatywy władz miasta w 2003 roku. Park znajduje się na terenie obejmującym zabytkową zabudowę, układ przestrzenny miasta i zajmuje fragment zachowanego układu szachownicowego o regularnym podziale na równej wielkości parcele, gdzie w latach 20. XIX w. wydzielono działki przeznaczone pod budowę domów dla sukienników. W trakcie spaceru po mieście, uczestnicy odwiedzili pracownie konserwacji drewna, prowadzoną przez Fundację Ochrony Mebli Zabytkowych oraz Dziedzictwa Kultury w Polsce D.O.M.

2/ Muzeum Rycerzy i Żołnierzyków w Toruniu prowadzone przez Fundację „A to historia!ˮ, którą założyli historyk Katarzyna Czarna oraz dziennikarz Karol Szaładziński. Muzeum znajduje się w kameralnych wnętrzach kamienicy z XV wieku. Na parterze i w piwnicy prezentowana jest kolekcja ponad 2 tysięcy figurek, pokazująca ubiór i oporządzenie polskich wojów, rycerzy i żołnierzy od czasów Mieszka I do czasów współczesnych. Zbiór jest własnością Karola Szaładzińskiego i składa się z dwóch kolekcji figur historycznych: pierwsza ukazuje wygląd i oporządzenie wojsk polskich od X do XVIII wieku oraz zakonów rycerskich, powiązanych z historią Polski. Druga to zbiór żołnierzyków, sprzedawanych w latach 1960-1994 w kioskach RUCH-u. Uczestnikom wizyty przedstawiono genezę powstania muzeum, zakres działań edukacyjnych, sposoby zdobywania funduszy dla Fundacji, pomysły na dalszy rozwój. Po muzeum, uczestnicy zostali oprowadzeni przez właściciela kolekcji.

3/ Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie prowadzący Ośrodek Wypoczynkowy „Nad Jeziorem” w Chełmnie oraz zakład produkcyjny w Lisewie

Ośrodek Wypoczynkowy ,,Nad Jeziorem” zlokalizowany jest nad Jeziorem Starogrodzkim w Chełmnie, będącym doskonałym miejscem do wypoczynku dla mieszkańców Chełmna i okolic. Dysponuje 49 miejscami noclegowymi w pokojach jedno, dwu i trzyosobowych. Każdy pokój posiada funkcjonalne łazienki. Ośrodek przystosowany jest do potrzeb gości z niepełnosprawnościami. Posiada też restaurację z salą mieszczącą do 100 gości. Uczestnicy wizyty, po spotkaniu z przedstawicielami ZAZ’u, którzy przedstawili zakres działalności zakładu, zwiedzili ośrodek. Spotkanie zakończył obiad przygotowany przez podopiecznych zakładu.

W Zakładzie w Lisewie uczestnicy zobaczyli pracownię wyrobów z papieru i tektury – produkowane są tu opakowania kartonowe na potrzeby firm i instytucji różnych branż. Uczestnicy zapoznali się z działalnością działu wytwórczo-usługowego, który oferuje – na otwartym rynku usług – koszenie trawników, przycinanie żywopłotów i gałęzi oraz wszelkie prace porządkowe w ogrodzie, a także te związane z utrzymaniem czystości wewnątrz nieruchomości. Odwiedzono także pracownię rękodzielnictwa – gdzie wykonane są ręcznie atrakcyjne prezenty na różne okazje, m.in.: kompozycje kwiatowe, ozdoby świąteczne, osłonki na doniczki, aniołki z masy solnej, dekoracje ścienne, serwetki, obrusy, pościele.

4/  Fundację „Wolna Wisła” na Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu, która organizuje rejsy po Wiśle płaskodennymi łodziami – batami. Fundację „Wolna Wisła” utworzyła w roku 2018 grupa pasjonatów, która chciała pokazać innym piękno Wisły z pokładu tradycyjnych płaskodennych łodzi wiślanych zwanych batami. Na stałe Fundacja dysponuje 3 tradycyjnymi łodziami, które mogą przewieźć jednocześnie 34 osoby. W ofercie znajdują się: rejsy wokół Torunia i okolic, regionalne rejsy po szlakach rzecznych Kujaw i Pomorza, rejsy ornitologiczne. Fundacja prowadzi także szkółkę żeglarstwa tradycyjnego oraz realizuje zamówienia specjalne – (sesje fotograficzne, wiślany piknik, czyli wycieczka za miasto na ognisko i flisacki posiłek na łonie przyrody, urodziny dla dzieci z atrakcjami czy wydarzenia korporacyjne). Fundacja popularyzuje Wisłę, jej przyrodę i związane z nią rzemiosła, promuje powolny sposób bycia nad Wisłą, działa na rzecz uwolnienia Wisły od wszelkich zagrożeń. Uczestnicy, w towarzystwie przedstawicieli Fundacji wzięli udział w rejsie wiślanym szlakiem średniowiecznego portu toruńskiego.

5/ Wieczór, na zakończenie drugiego dnia wyjazdu, uczestnicy spędzilina torze kartingowym Kart Place – gokartyToruń, gdzie wzięli udział w mini zawodach/wyścigach.

6/ Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie, który został utworzony w roku 2011 przez powiat radziejowski, by dać szansę niepełnosprawnym mieszkańcom na podjęcie pracy i  możliwość usamodzielnienia się. Zakłada prowadzi działalność w formie obiektu hotelarsko-gastronomicznym oraz 2 punkty małej gastronomii przy dworcu PKS oraz w budynku Urzędu Miasta w Radziejowie. W czasie spotkania z przedstawicielem ZAZ, została zaprezentowana działalności zakładu oraz zwiedzono obiekt noclegowo-gastronomiczny. Uczestnicy otrzymali także, przygotowane przez pracowników zakłądu  pakiety z suchym prowiantem na drogę powrotną do Rzeszowa.

7/ Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” w Łowiczu. W czasie spotkania z przedstawicielami Stowarzyszenia zaprezentowano działania organizacji, w tym Zakład Aktywności Zawodowej w Łowiczu, który prowadzi działalność gastronomiczną – restaurację „Kulinarne Mosty”. Zakład Aktywności Zawodowej jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką utworzoną w celu zatrudnienia 20 osób z niepełnosprawnością zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności i osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną. W ramach swojej działalności ZAZ prowadzi rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą. W restauracji, uczestnicy zjedli obiad przygotowany przez pracowników restauracji.