Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji, działający przy Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych przygotował ofertę bezpłatnych warsztatów on-line dla pełnoletnich mieszkańców powiatu bieszczadzkiego.

Zapisy elektroniczne znajdują się pod poniższym adresem internetowym:

1.       Ekologia w praktyce: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeldKgiVfMu83BKzVJ3KDKr42QWZSEcEnOWOZ2e1bODE3u-2w/viewform

2.       Przedsiębiorczość w praktyce:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVbrrpsx41K5QC0tJbHpqsYlPtDzfhAfW4ywW7uCMXOh4DJA/viewform

Towarzystwo Altum Programy Społeczno-Gospodarcze zaprasza do udziału w projekcie.

Projekt skierowany jest do osób:

·       w wieku 15-29 lat,

·       zamieszkujących  województwo podkarpackie,

·       niepracujących lub zatrudnionych na umowę krótkoterminową lub cywilnoprawną lub odchodzących  z rolnictwa

·       nie uczących się i o niskich kwalifikacjach zawodowych

·       bez doświadczenia zawodowego

·       nieposiadających własnych środków na podniesienie kwalifikacji

·       niepełnosprawnych

Kontakt z biurem projektu „Kierunek –kariera zawodowa”:

·       telefon: 601 634 700

·       e-mail: achmielewska@altum.pl

·       od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00-15.00

·       strona internetowa: www.kierunekkarierazawodowa.altum.pl

Nadchodzi jesień w Bieszczadach, a wraz z nią czas na Kresy. Przed 69 laty późną jesienią w Bieszczady przyjechali Kresowianie. I choć przyjazd ich nie był dobrowolny, a wymuszony sytuacją polityczną przywieźli ze sobą „kresową duszę”.
Kto z nas nie słyszał „Tajoj”, „Nadejszła wiekopomna chwila”, „Koniec świata!” , a kto nie smakował „kuti”, „zupy ziemniaczanki” i „placka z jabłkami” i choć przywykliśmy, że ludzie u nas mówią z zaśpiewem powstaje pytanie skąd ten akcent?
Stowarzyszenie Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy oraz Fundacja Bieszczadzka wraz z grupą społeczników: Panią Grażyna Kwiatek, Panią Bożeną Płocką, Panią Leokadią Sobiecką, Panią Adolfiną Ner oraz Panem Zygmuntem Krasowskim postanowili tegorocznej jesieni choć troszkę spróbować odpowiedzieć na to pytanie.
Powstał pomysł na projekt, pt. „Kresowe ścieżki w Bieszczadach”. Pomysł nasz został doceniony przez Narodowe Centrum Kultury, w ramach Programu „Kultura – Interwencje 2020”.
W ramach projektu zaplanowaliśmy następujące działania:
• Działania promujące kuchnię kresową wśród bieszczadzkich restauratorów (IX- X 2020).
W ramach działania zaplanowano dwa warsztaty kulinarne prowadzone dla 10-20 restauratorów przez seniorów. Seniorów będą wspomagać wolontariusze. Spodziewanym efektem warsztatów jest opracowanie „Kresowe smaki”- książki kulinarnej, z której to potrawy będą serwowane w lokalnych placówkach kulinarnych.
• Działania ukazujące kresowych mieszkańców Bieszczad w przestrzeni lokalnej, poprzez wykonanie trzech deskali/murali z ich wizerunkiem (IX- X2020)
Murale przygotuje nasz lokalny twórca Arkadiusza Andrejkow, autor „Cichego memoriału”. Deskale/murale zostaną wykonane na ścianach udostępnionych przez lokalny samorząd i/lub instytucje kultury i/lub mieszkańców.
• Działania przedstawiające kresową modę „od kufajki do ancug’a”, czyli pokaz mody kresowej z lat młodości seniorów (VII-X 2020).
Koncepcje minim. 10 strojów, wykroje i same stroje opracują seniorzy podk kierunkiem Pani Grażyny Kwiatek (ok 12 osób). Stroje zostaną zaprezentowane podczas Seminarium wieńczącego działania projektowe.
• Działania edukacyjne ukazujące zasoby jakie Kresy i ich mieszkańcy wnieśli w naszą obecną kulturę (IX-X 2020).
Działalność ta będzie prowadzona poprzez organizację rozgrywek debat oxfordzkiach pomiędzy 4 drużynami. Po dwie z terenu pow. bieszczadzkiego, leskiego zostaną wyłonione drużyny tworzone przez uczniów szkół średnich. Uczniowie zostaną zaproszeni na dwudniowe warsztaty przygotowujące do debat. Warsztaty poprowadzą trenerzy ze Stowarzyszenia Nowe Przestrzenie. Zakłada się, że odbędzie się trzy debaty, w tym półfinał i finał.
• Działania podsumowujące realizację projektu, czyli organizacja sympozjum w Ustrzykach Dolnych ukazującego wpływ Kresów na kulturę (X 2020).
Na zakończenie projektu zostanie zrealizowane seminarium dla ok 50 osób. Podczas seminarium odbędą się prelekcje regionalistów, finał debaty oxfordzkiej, pokaz mody kresowej oraz opowieść teatralna promująca kulturę Kresów.

Zapraszamy do uczestnictwa w działaniach projektowych!

Koordynatorki
Edyta Salnikow – Stowarzyszenie Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy
Lucyna Sobańska – Fundacja Bieszczadzka

Fundacja Bieszczadzka serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, bibliotek, domów kultury i grup nieformalnych z terenu gmin: Ustrzyki Dolne, Czarna, Lutowiska, Olszanica, Solina, Lesko, Sanok, Tyrawa Wołoska , Baligród , Cisna, Komańcza i Bircza do udziału w spotkaniu szkoleniowo-informacyjnym dotyczącym Regionalnego Konkursu Grantowego Równać Szanse 2020

Termin szkolenia: 23 września ( środa) 2020r. w godzinach 15.00 do 19.30
Miejsce : sala konferencyjna w siedzibie Starostwa Powiatowego, Ustrzyki Dolne ul. Bełska 22
Prowadzący: Artur Łęga- Kierownik Programu Równać Szanse
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
Program spotkania informacyjno-szkoleniowego
Jak napisać wniosek w Programie Równać Szanse”
15.00–15.30 Dzień dobry czyli poznajmy się;
15.30-16.30 Program Równać Szanse – założenia i cele;
16.30–17.45 Od potrzeby do projektu czyli jak zacząć planować?
17.45-18.00 Przerwa;
18.00 –19.00 Struktura projektu i najważniejsze elementy;
19.00-19.30 Zasady pisania wniosków w RS;
19.30 Zakończenie

Zapisy drogą telefoniczną pod numerem 881 537 554 Lucyna Sobańska
Zapraszamy!!

Fundacja Generator Inspiracji zaprasza na szkolenie „PODKARPACKIE FIO LOKALNE” które odbędzie się 21 lipca 2020 o godzinie 16.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych ul. Bełska 22 (wejście od ul. Pionierskiej)

17 czerwca 2020r. Zarząd Fundacji Bieszczadzkiej zatwierdził listę rankingową wniosków zgłoszonych do konkursu Działaj Lokalnie XI-2020, sporządzoną na podstawie oceny wniosków przez Komisję Grantową funkcjonującą przy Fundacji Bieszczadzkiej. Środki finansowe otrzymane z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz dodatkowe pozyskane przez Fundację Bieszczadzką pozwolą na dofinansowanie 13 spośród 16 zgłoszonych wniosków. Nagrodzonym gratulujemy w imieniu Komisji Grantowej i Zarządu Fundacji Bieszczadzkiej, zaś organizacjom, które nie znalazły się wśród dofinansowanych dziękujemy za udział w konkursie.

Fundacja Bieszczadzka informuje, że od 29 kwietnia do 15 maja 2020 w siedzibie fundacji przy ul. 1 Maja 16 odbywać będą się konsultacje indywidualne w zakresie przygotowania wniosku do konkursu grantowego Działaj Lokalnie 2020. Osoby zainteresowane konsultacją indywidualną proszone są o wcześniejsze ustalenie terminu konsultacji ( dzień i godzina) pod nr tel. 881 537 554.

Fundacja Bieszczadzka- Ośrodek Działaj Lokalnie, ogłasza kolejną edycję Programu Działaj Lokalnie. Wnioski do Działaj Lokalnie XI-2020 należy składać wyłącznie poprzez generator wniosków dostępny na stronie  www.dzialajlokalnie.pl i www.fundacjabieszczadzka.org

W XI edycji Programu „Działaj Lokalnie -2020” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Uprawnione do wnioskowania będą organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne, w imieniu których wniosek złoży organizacja . Wnioski mogą być składane przez Wnioskodawców działających na terenie 9 gmin: Baligród, Bircza, Czarna, Komańcza, Lesko, Olszanica, Ustrzyki Dolne , Tyrawa Wołoska i Lutowiska. Będzie można ubiegać się o dotację do 6.000zł. Wkład własny – 25% wartości wnioskowanej dotacji w tym: 5% wkład finansowy (środki realizatora na pokrycie kosztów projektu) oraz 20 % wkład niefinansowy (np. praca wolontariacka na rzecz projektu, użyczenie sali, przekazane rzeczy). Dotowane projekty będzie można realizować od 1 lipca do 31 grudnia 2020 roku.

Różnice w zakresie wkładu własnego oraz czasu realizacji dotyczyć będą wyłącznie projektów, zawierających  działania wpływające na zmniejszenie skutków epidemii. ( szczegóły w regulaminie konkursu)

Termin naboru wniosków: 14.04.2020r – 15.05.2020r.

Z racji zagrożenia koronawirusem  nie odbędą się spotkania szkoleniowe bezpośrednie. Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem dodatkowych informacji zapraszamy na konsultacje indywidualne, telefoniczne pod nr 881 537 554 , od  14 kwietnia 2020 w godzinach od 9.00 do 14.00,  po uprzednim wcześniejszym ustaleniu terminu konsultacji.

Obowiązkowo w konsultacjach muszą wziąć udział przedstawiciele organizacji lub grup nieformalnych, które po raz pierwszy wnioskują do programu Działaj Lokalnie !!!

17 kwietnia ( piątek) o godzinie 10.00 zapraszamy na spotkanie szkoleniowe online, na platformie ZOOM

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłoszenie chęci udziału w spotkaniu na adres mailowy:  l.sobanska@fundacja.bieszczady.pl, będzie to warunkiem otrzymania numeru ID i hasła oraz szczegółowej instrukcji dołączenia do spotkania online.

Załączniki:

Informujemy, że od dnia 13 marca 2020r.
do odwołania, pracownicy Fundacji Bieszczadzkiej
i Podkarpackiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej wykonują swoje obowiązki
w systemie zdalnym.

W razie potrzeby prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem:
Bogusław Pyzocha- tel: 601 055 457
Lucyna Sobańska- tel: 881 537 554
Iwona Gratkowska- tel: 514 273 130

Zarząd Fundacji Bieszczadzkiej

Bieszczadzkie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci

i Młodzieży Niepełnosprawnej

Promyk Nadziei”

w Ustrzykach Dolnych

ma zaszczyt zaprosić

na

"Charytatywny Bal Karnawałowy" dla dzieci  

który odbędzie się 01 lutego 2020 roku

na Hali Sportowej w Ustrzykach Dolnych rozpoczynamy o godz 14:00

podczas Balu odbędzie się loteria fantowa, do wygrania laptop o wartości 2000tyś zł oraz licytacja cennych przedmiotów, między innymi

piłka z autografem Roberta Lewandowskiego licytację poprowadzi

prezenter TVN Bartek Jędrzejak

cały dochód przeznaczamy na cele statutowe