Spotkanie regionalne ODL

Spotkanie regionalne ODL-i
W magicznej scenerii Muzeum Młynarstwa w Ustrzykach Dolnych 11 września 2015 r. odbyło się regionalne spotkanie Ośrodków Działaj Lokalnie. Spotkali się przedstawiciele siedmiu ODL, które funkcjonują na terenie województw: świętokrzyskiego, podkarpackiego i lubelskiego oraz przedstawiciele Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.
Ośrodki Działaj Lokalnie z Polski południowo-wschodniej reprezentowali: Aleksander Jurzysta ze Stowarzyszenia „CZAJNIA” z Tomaszowa Lubelskiego, Irena Gadaj i Iwona Dubińska z Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej z Biłgoraja, Justyna Pyć i Alicja Czajka z Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu., Paweł Werbowy ze Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu z Dębicy, Elżbieta Strug z Fundacji Fundusz Lokalny z Leżajska, Stanisław Baska z Fundacji Fundusz Lokalny SMK z Zaleszan oraz gospodarze spotkania Lucyna Sobańska i Bogusław Pyzocha z Fundacji Bieszczadzkiej. Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce reprezentowały Justyna Matusiak i Katarzyna Kunert.
Tematów do omówienia było wiele i musieliśmy się nieźle sprężać aby sprostać ambitnym założeniom spotkania. O roli Fundacji Bieszczadzkiej w inspirowaniu inicjatyw lokalnych mówił prezes fundacji Bogusław Pyzocha. Źródła finansowania organizacji w nowej perspektywie oraz sprawy bieżące IX edycji DL przedstawiła Justyna Matusiak ,nowa koordynatorka programu z ramienia Akademii . Regranting był tematem panelu dyskusyjnego z udziałem gości spotkania, wiceburmistrz Miasta Ustrzyki Dl Ewy Sudoł i wicestarosty powiatu bieszczadzkiego Katarzyny Sekuły. Zmiany w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawie o fundacjach przedstawiła Lucyna Sobańska. Jak wykorzystać portal crowdfundingowy FUNDUJESZ.PL. radził Aleksander Jurzysta. O tym jak i dlaczego łączą biznes z działalnością społeczną rozmawiali zaproszeni przedsiębiorcy branży turystycznej: Iwona Woch, Roman Glapiak i gospodarz obiektu w którym się znajdowaliśmy Janusz Bałkota. Dzieliliśmy się jeszcze naszymi doświadczeniami ze ścieżkami tematycznymi w programie DL i różnymi innymi doświadczeniami z realizacji programu.

O autorze

Skontaktuj się ze mną: